Bestyrelsesmøde den 18.9.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Steen, Lene, Nicoline, Trine og Jette

Dagsorden
1. Sidste planlægning og koordinering af børnedyrskue
2. Påbegynd planlægning af generalforsamling
3. Arbejdsopgaver/arbejdsgrupper
4. evt

ad. 1. Sidste planlægning og koordinering af børnedyrskue
Tøsegruppens oplæg fremlagt
Samlet program gennemgået og diskuteret.

ad. 2. Påbegynd planlægning af generalforsamling
Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen den 2.november. pga af andre haloweenfester og efterårsferie.
Generalforsamlingen bliver afhold med festtemaet: Grøn galla
evt kold buffé
Trine skriver oplæg til hovedindhold
Nicoline spørger Clara og Camilla om de har lyst til at opstille til bestyrelsen
Steen bestiller Kafinen,og den store sal.

Bestyrelses valg overblik
Bestyrelsen skal bestå af mindst 7 medlemmer
ikke på valg: Steen, Ole, Jette, Lene, Nina
på valg, modtager genvalg: Trine, Nicoline og Emilie
udtræder: Karen og Mette
revisor: Christina
revisorsuppleant: Dorthe

ad. 3. Arbejdsopgaver/arbejdsgrupper
fordeling af opgaver og ansvar for aktiviteter

ad. 4. evt
Næste møde den 9.10. 2018 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 19.9.2018