Bestyrelsesmøde den 13.11.2018

Bestyrelsesmøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Ole, Trine, Jette, Frederik og Steen

Dagsorden
1. Evaluering generalforsamling
2. Konstituering
3. Bestyrelsens arbejdsplan 2019
4. Arbejdsopgaver/arbejdsgrupper
5. evt

 

ad.1. Evaluering generalforsamling
Ændring af afholdelsesform til generalforsamling indlagt i afholdelse af Grøn galla blev opfattet som god nyskabelse, idet var bedre tid og mulighed for at pleje det sociale fællesskab. Den formelle generalforsamlings aktivitet blev afviklet under selve festmiddagen. Tøseholdet bidrog med deres fortolkning af året der gik med en sang skrevet til lejligheden.
Der blev diskuteret forskellige tiltag til at forstærke de positive oplevelser.
Holdafslutninger kunne trækkes ind i selve festlighederne, ved udstilling, fremvisninger eller fremlægelser.
Start tidspunktet kunne fremrykkes og evt om lørdagen så vi også kunne slutte tidligere.
Aktiviteter som i højere grad aktivtere junior/seniorer.

ad.2. Konstituering
Steen Holm blev valgt enstemmigt som Formand.
Ole Jørgensen blev valgt enstemmigt som kasserer
Underskrivelse af div dokumenter.

ad.3. Bestyrelsens arbejdsplan 2019
Arbejdsplanen blev diskuteret.
Aktiviteter for drenge blev diskuteret med forskellige bud på, hvordan disse kunne etableres.
Sommerlejre og juniorlederklub er aktiviteter som kan skabe de nødvendige rollemodeller.
Arbejdet med at tydeliggøre vores strategi, vision og mål har foregået i en tid og har gjort det lettere at finde og vise den røde tråd i vores aktiviteter. Dette arbejde fortsættes i en særskilt åben gruppe.

ad.4. Arbejdsopgaver/arbejdsgrupper
Følgende grupper blev nedsat:
Ledergruppen; Ole, Lene og Steen
Strategigruppen; tovholder, Steen
Lokale aktiviteter; tovholder, Jette
Internationale aktiviteter; tovholder, Frederik
Ordinære bestyrelsesmøder, hver kvartal.

ad.5. evt
På tirsdag afholdes et arrangement om vores udadvente aktiviter (nationale og internationale).
Der udsendes mail til medlemmer 10+ og forældre.
Der afholdes generalforsamling i venneforeningen den 29.11 med marcipan og gløg, hvor de sidste årsnåle kan uddeles.

De enkelte grupper fastlægger selv evt. mødeindkaldelser.
Steen udsender en mødeplan for de ordinære bestyrelsemøder.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 14.11.2018