Bestyrelsesmøde den 29.8.2019

Bestyrelsesmøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Ole, Lene, Nicoline, Jette, Frederik og Steen

Dagsorden
1. Hillerød Slotsø byfest den 31.8
2. Fredensborg Byfest den 14.9
3. Børnedyrskue den 28.9
4. evt

ad. 1. Hillerød Slotsø byfest den 31.8
Steen kan kører telt, hegn, spring reklameflag og plancher.
Det er uklart om der er nogle forældre som vil køre deres børn med kaniner, ingen tilbagemeldinger endnu.
Venneforeningen står for vaffel boden med præmiebod og hønseskidning.

ad. 2. Fredensborg Byfest den 14.9
Kaninhop - tovholder Jette
Kæleklap dyr - tovholder Jette
Tombola - tovholder Nicoline
Vaffelbod - tovholder Anni og tøseholdet deltager
Det praktiske; telte, borde, strøm, reklameflag, plancher - tovholder Steen
PR -tovholder Lene

ad. 3. Børnedyrskue den 28.9
Alle deltagere på mandag, onsdag og torsdaghold er selvskrevne deltagere.
Reminder med dyretilmelding udsendes.
Juniorguider, juniorledere og tøsehold deltagere som hjælpere/dommere ol.
Ponytræk - tovholder Jette
Escaperoom og ungdomsarbejde - tovholder Frederik
Ny plance i A1 om ungdomsarbejde - tovholder Frederik
Heste. kæpheste (dressur og spring - tovholder Trine, Niocoline og Jette
Tombola, vi har brug for ting, gerne sponsorgaver.
PR - Tovholder Lene og Nicoline
Arbejdsdag; oprydning, hegn, klatrestativ, løbegårde, gedeskur - tovholder Steen
Det forventer at børnedyrskuet bliver en lige så stor en succes som sidste år :-)

ad. 4. evt
En række emner blev diskuteret uden beslutninger:
Flere frivillige; kan portaler anvendes.
Flere aktiviteter; kan vi anvende lønnede instruktøre i større omfang (pæduddannet og 4H uddannet), aktiviteter med kortere varighed incl kontingent. Madhold i vinterferie, wellnesshold ol.
Ungdomsarbejde; særskilt gruppe overvejes med relationer på tværs af land og lande, evt et virtuelt fællesskab.
Bestyrelsesmedlemmer; nye medlemmer skal rekruteres i seniorleder og forældre kredsen. De yngste samles i udvalg og arbejdsgrupper.
Strategi; arbejdet fortsætter med at færdigformulere denne, Jette, frederik, lene, steen, cirkel til frederik som prøver at oversætte og fordanske.
Landsorganisationens instruktørkursus; kunne være spændende at deltage os se hvormeget 4H pædagogik og etik som er indehold, kunne så vurderes om det var noget vi kunne anvende. Ingen kan deltage pga af vore dyrskue.

Næste bestyrelsesmøde den 3.10.2019 kl 19:30
Emner: Generalforsamling og aktiviteter

Næste ledergruppemøde den 3.10.2019 kl 19:00
Emner; Økonomi og budgetopfølgning

ref. Steen

 

Opdateret den 30.8.2019