Bestyrelsesmøde den 9.10.2019

Bestyrelsesmøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Lene, Trine, Jette og Steen

Dagsorden
1. Generalforsamling
2. Aktiviteter
3. evt

 

ad.1. Generalforsamling

Koncept for afholdelse diskuteret. Der skal være plads til en grundig redegørelse for vores aktiviteter og plads til dialog om de fremtidige aktiviteter. Et voksen arrangement med plads til børn og unge.

Foreløbigt tidsplan fastlagt således:

18:00 Velkommen og introduktion til program.
18:10 Inspirationsrunde, 2 min indlæg fra udvalgte aktiviteter (udgør beretningen)
18:40 Workshop, fremtidige aktiviteter (vi spiser imens) (bliver bestyrelses arbejdsplan for 2020)
19:40 Fremlæggelse fra workshops
20:00 Generalforsamling (regnskab og valg til bestyrelse)
20:30 Uddeling af årsnåle, diplomer og pokaler
20:50 Banko ()kaffe/the og kage tappas)
21:50 Afslutning og tak for i dag

Deltagere opfordres til at medtage en kage til vores "kage tappas"

Workshops emner Foreslået:
1. Aktiviteter i 2020
2. Fremtiden for Søholm 4H, (lokaler, faciliteter ol)
3. Unge i 4H
4. Internationale aktiviteter (muligheder, indvolvering)
Man kan frit bevæge sig rund i de forskellige worksshops.
Her kan man sætte sit præg på udviklingen i foreningen, uden nødvendigvis at være i bestyrelsen.

Maden består af sandwich/pindemadder [Trine og Jette]
Udsmukning [Jette]
Email reminder tekst [Lene]
Instagram/facebook omtale [Trine]
Sponsorgaver [Tobias og Frederik]

ad.2. Aktiviteter

Evaluering af de seneste aktiviteter:
Omtale af det kommede Juniorguide kursus.
Kæpheste aktiviteter vil snart blive slået op.

ad.3. evt

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter generalforsamlingenref. Steen

 

Opdateret den 14.10.2019