Ekstraordinær generalforsamling den 5.3.2008

på Humlebæk lille Skole den 5. marts 2008


1. Valg af dirigent og referent
Jette Søgaard blev valgt til referent.
Steen Holm blev valgt som dirigent
Dirigenten konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

2. Kassereren fremlægger regnskab
Ole Jørgensen fremlagde og gennemgik regnskaberne:
* 1.10.2006-30.9.2007
* 1.1.2007-31.12.2007
Regnskaberne blev godkendt enstemmigt uden bemærkninger.

3. Eventuelt
Rasmus Iversen forespurgte om det var muligt at ændre foreningens regnskabsår til det samme som kalenderåret. Dette har konsekvenser for vores generalforsamling / årsfest i oktober. Bestyrelsen vil drøfte forslaget nærmere.


Opdateret den 15.3.2008