Generalforsamling

på Humlebæk lille Skole

Referat Søholm 4H Generalforsamling Fredag den 31 Oktober 2008

1. Velkomst og valg af dirigent og referent.
Velkomst ved Formand Steen holm.
Dirigent: Bjørn Heerwagen
Referent: Gitte Winkel Svendsen
Mødeindkaldelse udsendt med korrekt varsel (min.14 dage)

2. Formandens beretning.
Billedfremvisning fra:
· Frederiksborg Dyrskuet
· Rollespils holdet
· Diverse 4H aktiviteter

Opfordring til 4H Venne-foreningens Generalforsamling den 27/11-08
Tak til alle frivillige hjælpere
Beretning godtaget

3. Kasserer aflægger regnskab.
Gennemgang samt vedtagelse uden kommentarer

4. Formanden fremlægger forslag til næste år 2009
Der er ikke udarbejdet konkrete planer, men det bærende princip forventes fortsat at være aktiviteter som juniorbestyrelsen synes vi skal lave. De voksne hjælper så til med at det skal lykkes.

5. Valg til Bestyrelse
Voksenrepræsentanter (for 2 år): Ole Jørgensen og Ane Rasmussen (for 1 år)
Junior repræsentanter (for 1 år): Anna Fjordbøge, Anna Schneider, David Norsk, Ida Christensen, Rasmus Iversen, Trine Holm Søgaard, Alexander Heerwagen, Tobias Madsen, Johan Dahl, Karen Østergaard, Signe Jørgensen, Stephan Johansen og Alexander Typp
Revisor (for 1 år): Nanna Christensen
Revisorsuppleant (for 1 år): Rie Iversen

Bestyrelsen består herefter af
Voksenrepræsentanter:
Steen Holm, Kristine Rye Pedersen, Ole Jørgensen, Søs Johansen, Ane Rasmussen
Juniorrepræsentanter:
Anna Fjordbøge, Anna Schneider, David Norsk, Ida Christensen, Rasmus Iversen, Trine Holm Søgaard, Alexander Heerwagen, Tobias Madsen, Johan Dahl, Karen Østergaard, Signe Jørgensen, Stephan Johansen og Alexander Typp

6. Indkomne forslag
Ingen forslag

7. Evt.
Intet


Opdateret den 15.11.2008