Ekstraordinær generalforsamling

på Humlebæk lille Skole den 18. februar 2009


Referat: Ane F. Rasmussen
Dirigent: Steen Holm

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af 4.kvartals regnskab 2008, således at 4H Søholm kan fremlægge et samlet årsregnskab til kommunen.
  2. Evt.


Ad 1.

Regnskabet er blevet revideret af Nanna Christensen og blev på generalforsamlingen fremlagt af kasserer Ole Jørgensen.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 2.

Ingen emner blev bragt op.Opdateret den 20.2.2009