Ekstraordinær generalforsamling i Søholm 4H
onsdag den 9. februar 2011 kl. 19:30 på Humlebæk Lilleskole.


Referat: Trine Holm Søgaard
Dirigent: Tobias Madsen

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamlingen med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af 4.kvartals regnskab 2010
    (således at 4H Søholm kan fremlægge et samlet årsregnskab til kommunen)
  2. Ændringer af vedtægter
    (4H Frederiksborg Amt erstattes af 4H Øst)
  3. Evt.

Ad 1.
Regnskabet er blevet revideret af Revisoren Nanna Christensen og blev på generalforsamlingen fremlagt af kasserer Ole Jørgensen.
Underskuddet på det samlede regnskab for kalenderåret er på omkring 38.000 kr.
Årsager til underskud blev afdækket og en plan der genetablerer egenkapital samt tilsigter driftsoverskud i 2011 blev fremlagt.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 2.
Formanden, Steen Holm fremlagde og begrundede ændringer.
De fremlagte ændringer blev godkendt enstemmigt.

Ad 3.
Ingen emner blev bragt op.


Generalforsamlingen blev hævet.

 

Opdateret den 10.2.2011