Juniorbestyrelsesmøde den 7.10.2009

Referat fra Søholm 4H´s juniorbestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 7. oktober 2009.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Alexander typp, David Norsk, Rasmus Iversen, Signe Jørgensen, Tobias Madsen, Trine Søgaard, Philip Jørgensen (gæst) og Steen Holm.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

Dagsorden

 1. Planlægning af generalforsamlingen den 30. oktober
  Hvad skal vi lave. Som sidste år , eller noget andet
  Godkendelse af regnskab
  Godkendelse af beretning
  Indstilling af bestyrelsemedlemmer
 2. Kommende aktiviteter
  Oprydning i haverne
  Dyrskue i Gilleleje den 12. oktober
  Vinter multihold efter efterårsferien, forslag til hold
  Andre aktiviteter og hold
 3. Andet

Ad 1.

Forslag til beretning
Godkendt, med rettelse af en lille stavefejl.
Tobias og David bidrager ved fremlæggelsen med en kort skildring af deres tur til Letland.
Billeder fra turen samles på en cd, så den kan indgå i det samlede billedshow.

Forslag til Arbejdsplan for kommende år.
Godkendt, enighed om at bestyrelsen skal være mindre for at være effektiv.

Juniorrepræsentanter til bestyrelsen.
Alle er på valg. Trine og Tobias overvejer om de vil stille op.
Resten af de fremmødet vil nok ikke stille op. Der stiles mod at få 4 Juniorrepræsentanter til bestyrelsen.

Aktivitetsgrupper vi blive nedsat efter interesse på eks. områderne haver, dyrskue ol.

Trine og Philip er ansvarlig for planlægning af natteløb, resten møder tidligt op og udfører arbejdet som slaver. Der afgives bestilling om ønsker til indkøb i god tid.

Trine og Philip organiserer baren med tilhørende drinks. Baren tager også imod betaling for drikkevarer og mad. Der afgives bestilling om ønsker til indkøb i god tid.

Alle møde på generalforsamlingsdagen (den 30.10) kl 16:00 og hjælper til med natteløb, udsmykning og opdækning.

Ad 2.

Haveoprydning er den 25.10 kl 10-14 og spiser sammen.

Vinterhold starter den 20. oktober og 4 gange med 14 dages mellemrum.
Computerhold, Rasmus og Davis som instruktør.
Gøgl, Trine og Philip som instruktør. Udarbeder en kort tekst om indhold til programmet.
Program med det samlede program kommer op hjemmesiden.

Julefrokost søges gennemført den 12.12 kl 16-20 for 4H'er +12.
Tobias er tovholder på planlægningen.

Ad 3.

Alle deltagere fortalte kort hinadnde om deres oplevelser med 4H aktiviteter i perioden.

 

Der var rigeligt med kage og sodavand til mødet :-)

 


Referent: Steen

 

Opdateret den 7.10.2009