Ledergruppemøde den 25.6.2012

Ledergruppemøde afholdt i Søholm.
Deltagere: Steen, Ole og Karen.

Dagsorden
1. Kommende aktiviteter
2. Projekter
3. Økonomi
4. Andet

ad. 1. Kommende aktiviteter
• Sommerudeskolen gennemføres. Pt. er der 5 betalende
• Sommerlejren har pt. ca. 16 tilmeldte, og der kan nå at komme flere
• Sommersjov (kommunal sommerferieaktivitet): Fyld op, dvs. 16 deltagere + venteliste. Mikkel, Trine og Tobias er lønnede instruktører.
• Aktiviteten multihold for de 8-12-årige, der skal køre frem til efterårsferien, blev godkendt
• Madskole i HIllerød uge 28 er fyldt op --> 24 medlemmer i Søholm 4H

ad. 2. Projekter
Fra frø til bord:
• To store telte til en samlet pris af 40.000 kr er bestilt
• Bålgrej og udekøkken bestilles i den nærmeste tid

ad. 3. Økonomi
• Det ser fornuftigt ud, vi er pt. 94 medlemmer
• På næste møde laver vi budgetrevsion pr. 1. juli.

ad. 4. Andet
• Steen har udarbejdet en forældrepjece. Der mangler et par småting, men den bliver go'!
• Vi har modtaget henvendelse fra en mand, der tilbyder at hjælpe os med praktisk arbejde. Steen tager en snak med ham
• Vi ønsker at etablere en opgavetavle på klubhuset. Her annonceres opgaver, helst delt op i meget overskuelige bidder, som forældre eller andre kan udføre. Konceptet videreudvikles på næste møde.

Næste møde er d. 1. august kl. 19 i klubhuset.Referent Karen


Opdateret den 1.7.2012