Ledergruppemøde den 6.8.2012

Ledergruppemøde afholdt i Søholm.
Deltagere: Steen, Ole og Karen. Sidstnævnte er referent

Dagsorden
1. Aktiviteter
2. Økonomi
3. Andet

Aktiviteter:
Kort kan det siges, at det har været en god sommer i Søholm 4H!

 • Sommerudeskolen gennemførtes med 12 deltagere og stor succes. Aktiviteten udbydes igen 3 dage i efterårsferien.
 • Sommersjov gav mange nye medlemmer, hvoraf en del også deltog i sommerlejren. I alt næsten 40 har deltaget på sommerlejren, heraf ca. halvdelen med overnatning.
 • Madskolen i Hillerød var ligeledes en stor succes, og de entusiastiske ledere vil evt. påtage sig at afholde yderligere aktiviteter.
 • Multihold for de 12-16-årige, august-september, blev godkendt.
 • Minecrafthold, en virtuel aktivitet(!!), blev godkendt.


Økonomi:

 • Det ser fortsat fornuftigt ud, vi er pt. ca. 120 medlemmer.
 • Ole udarbejder revideret budget for perioden 1.8-31.12


Andet:

 • 4H-gruppen skal indkaldes til møde d. 26. september. Formålet er at forberede generalforsamlingen, der i år afholdes d. 26. oktober.
 • Karen booker skolekøkkenet på Humlebæk Skole (Strandvejen) til mødet i september og festlokalet til generalforsamlingen.
 • Der sker ikke så meget i aktivitetsgruppen, som burde arrangere åbenthus-dag. Steen indkalder til separat møde.
 • Vi diskuterede muligheden for flere virtuelle aktiviteter. De kunne appellere til ældre (drenge). IT-hold og lektiehjælp blev nævnt.


SØHOLM 4H OPFORDRER ALLE TIL AT MELDE SIG IND I VENNEFORENINGEN!

Næste møde er d. 5. september kl. 19 i klubhuset.

 

 


Opdateret den 20.8.2012