Ledergruppemøde den 10.6.2013

Ledermøde den 10.6.2013
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden:
1. Aktiviteter
2. Venneforening
3. Forældre involvering
4. Økonomi

ad.1
Roskilde dyrskue netop afsluttet.
Vi deltog med over 20 deltagere og 10 hjælpere, forsøgt samlet til gruppebilled
Nirvanaholdet er fyldt op med 7 deltagere og lukket for yderligere tilmelding.
Evaluering foretages den 27.6 sammen med fritidsbutikken og videre aktivitet aftales der.
Multiholdet er nu oppe over 20 deltagere og kører helt fint med 2 instruktøre
Klarparat dyrskueholdet ern nu lukket, men har haft fin tilslutning med over 10 deltagere.
Kaninhopholdet, hvor der deltager de store piger er endnu ikke fyldt op, der kan være flere på.
Hesteaktiviteter med partsordninger kører fint efter planen.
De nye dyr (2 heste, 2 grise, 3 geder, 8 høns) spiser en del foder og det kan ses på udgifterne.
Vi indstiller til fundraisinggruppen at de kan hjælpe med nogle sponsore på dette område.

Selvom vi satser på frivillige instruktører gennemføres hold med honorerede instruktører,
i det omfang der ikke er andre muligheder. udgifterne må dog aldrig overstige indtægterne.
Ledergruppe vurderer på dette løbende.

ad.2
Der er behov for støtte til udbredelse af kendskab til Venneforeningen,
idet vi tidligere udsendte information ved kontingent og holdopkrævninger.
Dette er ikke mulig når opkrævninger kører via PBS
Udvidet stadeplads til cafe stilles til rådighed.
Hjælp til t-shirtssalg stilles til rådighed.

ad.3
Teltreperation, Karen checker med sejlmager om de kan løse opgaven

Arbejdsdag med grill den 23.6.13 14:00-18:00-20:00
Køkken klargøres til sommerlejr
- grus købes
- vibrator lejes
- fliser efterlyses
- maling (og pensler) til skure købes
- hegnstolper købes
Vi spørger mulitholdet om de kan arrangere nogle børneaktiviteter samtidig
Vi spørger venneforeningen om de kan arrangerer cafe
Der tilbydes grill, brød, salat, kaffe og the
grilmad, service og drikkelse medbringes selv.
Tombola kunne være en mulighed.
Tilmelding nødvendig, med afkrydsning om man deltager til grill og evt har fliser

Åbenthus den 31.8.2013
Arrangement er offentligt og vi vil rekruterer medlemmer og hjælpere
Vi spørger mulitholdet om de kan arrangere nogle børneaktiviteter samtidig (ponytræk....)
Vi spørger venneforeningen om de kan arrangerer cafe (kage kurnkrrence..)
Vi spørger Tobias om tombola
Info-park med vores flotte plakater
når program ligger klar, skriver Karen en pressemeddelelse,

ad.4
Ole fremlagde bogført regnskab.
Diskussion om kontoanvendelse for mere tydelig regnskabsforståelse
Udestående bilag indsamlet.
Vurderet regnskab i forhold til budget,
ikke indikationer der giver anledning til bemærkningeller særlig opfølgning.
projekt financiering og Fondsansøgninger diskuteret.
Vi har netop modtaget en bevilling fra Johs.Fog fonden på 10.000 kr som skal anvendes til projekt: dyreskolen.

ad.5
Næste møde den 12.8.13 kl 18:00

Opdateret den 1.9.2013