Ledergruppemøde den 12.8.2013

Ledergruppemøde afholdt i Søholm.
Deltagere: Ole, Karen og Steen (ref)

Dagsorden
1. Status Aktiviteter
2. Økonomi
3. Kommende aktiviteter
4. Venneforening
5. Forældre involvering
6. Andet

 

ad 1. Status Aktiviteter
* udførte aktiviteter
* deltager/tilslutning
* parter / ændringer

ad 2. Økonomi
* regnsskabsrapport
* budgetopfølgning
* projekter/fundraising
* madskole regnskab

ad 3. kommende aktiviteter
* dyrepasserhold, nyt hold om mandagen
* nirvane, starter igen indtil efterårsferien
* dyregård, konspet og ideer gennemgået.
* åbenthus, ændret til den 7.september, rundvisning af vores faciliteter
* vore intranet (teamlab) lukkes

ad 4. Venneforening
* aktivering, åbenthus cafe og tombola
* indvolvering,

ad 5. Forældre involvering
* arbejdsdage, planlægges senere som sidste
* hjælpere/instrutører, forsøges aktiveres blandt forældre

ad 6 Andet:
Næste møde er onsdag d. 18. september kl.18:00, altså en halv time før mødet i 4H-gruppen.

 

Opdateret den 1.9.2013