Ledergruppemøde den 23.9.2013

Ledergruppemøde afholdt i Kokkedal.
Deltagere: Karen og Steen (ref)

Dagsorden
1. Status Aktiviteter
2. Økonomi
3. Kommende aktiviteter
4. Forældre involvering

ad 1. Status Aktiviteter

Alle hold kører med stor tilslutning
Skolen i virkeligheden, kaninintro i 3 klasser på Kokkedal skole
Hesteaftaler, der er få ledige parter
Kræmmermarked i Hillerød, Anni
Deltagelse hos Meyers Deli, Joan
Åbenthus; Alle
Slotsmarked i Fredensborg; Jette, Trine,Tobias

ad 2. Økonomi
Regnsskabsrapport afventer Ole
Tilsagn fra Nordea om 20000 til Dyreskolen
Lokaletilskudsansøgning vil komme til at indbefatte nyt lejemål på Toftegården
Madskole regnsskab er afsendt til regionen

ad 3. kommende aktiviteter
* Nirvana efter efterårsferien diskuteret, kræver andre faciliteter
* Tøseklub på Humlebæk skole
* dyrepasserhold og kaninhophold på lørdage indtil december
* familiehold om søndage indtil december
* generalforsamling fredag den 25. oktober på Humlebæk skole, Karen reserverer lokaler
* 4H-gruppen indkaldes til møde for planlægning, årsevaluering og beretning den 2.oktober
* landsmøde den 16.november

ad 4. Forældre involvering
* arbejdsdag fastlagt til den 26. oktober
Opgaver:
- vand til dyr
- hegn til dyr
- vinterly til dyr
- lys i skure og køkken
- haveklargøring

 

 

Opdateret den 1.10.2013