Ledergruppemøde den 15.1.2014

Ledergruppemøde afholdt på Humlebæk Skole
Deltagere: Karen, Ole og Steen (ref)

Dagsorden
1. Status Aktiviteter
2. Økonomi
3. Kommende aktiviteter
4. Næste møde

ad 1. Status Aktiviteter

Opfølgning på projekter.
Nirvana er evalueret og projektregnskab udarbejdet.
Nye projekter kommer hele tiden til, sidst IT dyr og børn. først når aktiviteterne er udviklede kan de slås op og afvikles.

ad 2. Økonomi
Foreløbigt regnskab fremlagt af Ole vi regner med et 0 i overskud..
De sidste refusionsopgørelser er afsendt til kommunen
Vi forventer at nå op på omkring 220 medlemmer for året 2013.
Budget og tilskudstilsagn netop modtaget fra Kommunen, udvidelse af lokaletilslkud er ikke imødekommet.
Steen udarbejder oplæg til budget og fordelingsprincip for omkostninger for 2014
Landskontoret arbejder med et centralt medlemsregisterings og betalingssystem. Der er fremsendt redegørelse for vores opkrævningsformer, typer samt behov og før vi ser imødekommelse af disse forhold sker der ingen tilslutning herfra.

ad 3. kommende aktiviteter
Nirvana forventes igangsat igen i det nye år men under lidt anderledes driftsvilkår som forhandles med Fritidsbutikken.
Kontrakten på vores ændrede hestefaciliteter giver os noget bedre vilkår og muligheder vi dser frem til de nye muligheder.

ad 4. Næste møde
mandag den 24.februar kl 19:00, Steen bestiller lokale

 

Opdateret den 16.1.2014