Ledergruppemøde den 24.4.2014

Ledergruppemøde afholdt i Søholm 4H
Deltagere: Karen, Ole og Steen (ref)

Dagsorden
1. Status Aktiviteter
2. Økonomi
3. Kommende aktiviteter
4. Næste møde

ad 1. Status Aktiviteter
Gennemgang af de planlagte aktiviteter. Aktivitetsmængden er stor.
Allerede nu er der stor søgning på de udmeldte aktiviteter, uden større omtale aktiviteter.
Status for medlemslisten. Der i øjeblikket en stor tilgang og det forventes at vi får flere medlemmer i 2014 end i 2013.
Status for heste parter er bedre nu end ved årsskiftet og er efter de forventede planer.
De nye hestepasserkurser giver øget interesse for vores hesteaktiviteter.
Vi har fået et godt samarbejde med den lokale hesteklub på Aulholm som giver anledning til en øget aktivitet i begge foreninger.
Der er eksperimenteret med eksponereing af vores facebookside i facebook. Vi vil fremover prøve at booste udvalgte aktiviteter og arrangementer for at få større kendskab.

ad 2. Økonomi
Regnskaberne er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Projektafslutning for: Frø til bord, underskrevet i den endelige udgave.
Ny pony er indkøbt og forventes at være rideklar til hold og parter efter august. Trine forestår tilridningen.
Købskontrakt indgår i regnskab.
Den ny Staldaftale for Aulholm indgår i regnskab.
Gennemgang af budgetforudsætninger for 2014. Fremlagte forslag godkendt.
Fremtidig budgetopfølgning foregår ved kontrol på udvalgte poster.
Forhold om mulig aflønning til instruktører søges afklaret med hensyn til regler om formalia.

ad 3. kommende aktiviteter
Gennemgang af "Bestyrelsens arbejdsplan 2014"
Visse mål er allerede igangsat ved familiehold og tøsehold.
Der planlægges en arbejdsdag/fest søndag den 15. juli efter samme form som sidste år.
Forældrene arbejder, børnene hygger sig med aktiviteter og vi arrangerer fællesspisning.
Forventninger til efteråret hvor den nye skolereform træder ikraft er temmelig usikker, idet det kan blive svært at starte vores aktiviteter så tidligt som vi plejer.

ad 4. Næste møde
21.maj 19:00 i søholm (vi starter udendørs)

 

Opdateret den 30.4.2014