Ledergruppemøde den 21.5.2014

Ledergruppemøde afholdt i Søholm 4H
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad 1. Økonomi
Ole gennemgik seneste perioderegnskab.
Budgetopfølgning foretaget og det ser ud som vi er på sporet.
Mulige afregningsformer for instruktører gennemgået mht skat og indberetning.
Udestående regning og bilag afklaret.
Kopi af underskrevne kvartalsregnskaber udleveret.

ad 2. Status Aktiviteter
Familiehold er kommet fint op at køre, der er plads til flere på holdes, så det overvejes en målrettet kampagne for dette hold.
Udeskolen sommer er nu slået op og der er allerede 8 tilmeldte.
En helt ny sommeraktivitet er udeskole for 6.-9 klasse deltagere. Navnet bliver "summercamp eller 4H university" også her skal der foretages en målrette markedsføring, der kan evt skabes et samarbejde med Skolen i virkeligheden og Fritidsbutikken.
Sommersjov er nu godkendt af kommunen, vi skal selv oprette aktivitet i nyt selvbetjeningssystem.
Madskole afholdes i Hillerød i juli, dog kun med 1 et forløb pga af mangel på instruktører.

ad 3. Kommende aktiviteter
Opfølgning på "Bestyrelsens arbejdsplan 2014"
Arbejdsdag/fest er fastlagt til den 15.juni kl 12:00-18:00 hvor vi afslutter den sidste del med fællesspisning.
Mulige arbejdsopgaver registreres og udmeldes.
Sideløbende aktiviteter for børn og unge koordinere med aktivitetsgruppen.
Åbenthus 6.september planlægges næste gang.
Vi udsender en invitation landsformand om at komme på besøg for at medviurke til videndeling og inspiration.

ad 4. evt
Nirvanaholdet vil gerne have sort gaffatape til rollespilvåben.
Næste møde den 26.juni 2014 kl 19:00


Opdateret den 22.5.2014