Ledergruppemøde den 13.8.2014

Ledergruppemøde afholdt i Søholm 4H
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad 1. Økonomi
Regnskab fremlagt.Økonomien skønnes at følge budgetforudsætninger.
afregninger revurderes ved omkostninger over forventet niveau.

ad 2. Status Aktiviteter
Der er et meget højt aktivitetsniveau med mange deltagere på de enkelte hold. Flere hold er lukket for tilmeldinger.Madskolerne i Hillerød og Allerød er gennemført med stor succes. I sommerferien er gennemført udeskoler både for 2-5 klasse og 6-9 klasse samt en hestelejr.
Det vurderes at vi når op på 250 medlemmer i år.
Nyt multihold oprettes om onsdagen for at imødekomme det store behov.

ad 3. Kommende aktiviteter
Åbenthusden 6. september afholdes som familiearrangement. Der satses primært på forældre og venner. Materiale som kan fremme kendskab til foreningen og opgaver anvendes. (aktivitetsplancer og forældrefolder)
Opgavelisten opdateres.
Vi koncentrerer os om dialog med de fremmødte.
Venneforeningen varetager cafe. konkurrencer og lotteri.
Der afholdes forskellige dyreaktiviteter for børn (kanin/høns/marsvin hop og agillity).
Bålpladsen åbnes for at tilberede medbragt mad.

ad 4. evt
Næste møded den 22.9.2014 kl 19:00 i klubhuset


Opdateret den 20.9.2014