Ledergruppemøde den 22.9.2014

Ledergruppemøde afholdt i Søholm 4H
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Regnskab fremlagt.
Status for hesteaktiviteter. Vi har måtte tage afsked med Castello. Udsigten til en langvarig medicinerings periode uden mulighed for forbedring af dens livskvalitet var afgørende.
Der er nu en omrokering af de fleste hesteparter og inden for en periode på 1 måned, forventes at vi er på linie med det forventet aktivitetsniveau. Fairytale er nu klar til parter og bliver langsomt kørt ind. Der ændres ikke på budget for hesteaktviteter idet der kun skønnes mindre ændringer i forhold til forudsætninger. Steen forbedre budgetopfølgnings beregningen. Der er fysisk flyttet om på vores hestebokse. Staldaftalen er midlertidig overtaget af Jette indtil at forholdene kan forbedres.
Afregning med alle vores instruktører gennemgået. Passer i forhold til forudsat aktivitetsniveau.
Der indsamles information for at afregne lejrtilskud. Ole indkøber en printer med scaner/kopi for at kunne håndtere den store bilagsmængde. Udestående bilag og PBS opkrævninger indsamles.

ad. 2. Status Aktiviteter
Familiedagen den 6. september var en stor succes. Mange deltagere, en fin stemning og et godt salg i Venneforeninges cafe. Foreningsdag gennemført i Endruphusene hvor børne blev introduceret til forskellige fritidstilbud. Vi deltog med kaniner, høns og marsvin. Endnu en forældredag kombineret med udførsel af arbejdsopgaver vil være en god ide i oktober. Tages op på kommende 4H gruppe møde. Aktivitetsniveauet er generelt meget højt med mange aktiviteter og deltagere. Vi forventer at nå et medlemstal på 250 for året.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Formanden for 4H kommer på besøg den 9.oktober og vi vil vise foreningen frem med aktiviteter og organisering. Vi har tilmeldt 3 til juniorlederkursus i efterårsferien, muligvis kommer der en til.
Udeskolen i efterårsferien er slået op på nettet og vi afventer spændt tilmeldingerne.
Vi planlægger 4H gruppe møde den 20 oktober, hvor vi planlægger generalforsamlingen. Karen sørger for lokale (Humlebæk skole)
Steen sørger for indkaldelse til generalforsamlingen den 31. oktober med gældende tidsfrist. Karen sørger for lokaler (Humlebæk skole).
Landsmøde afholde den 15.november i Odense.

ad. 4. evt
Næste møde efter generalforsamlingen er den 24.11.2014 kl 19:00 hos Karen.


Opdateret den 6.10.2014