Ledergruppemøde den 24.2.2015

Ledergruppemøde afholdt hos Karen
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Årsregnskab gennemgået detaljeret for at afdække forskelle mellem realiseret og budget.
Afvigelser identificeret. Ekstraordinære udgifter er delvis opvejet af større tilskud end budgetteret.
Budget 2015: Tilskud fra kommunen er fastlagt for året. Aktivitetsniveau og udgiftsniveau fastholdes fra 2014. Kontingent fastholdes, mindre stigninger pålægges hold/aktiviteter.
Der forsøges at opnå besparelser på indkøb af foder/strøelse til heste.
Udgiftsstyring af holdudgifter ved holdbudgetter og rettidig kviteringsregistrering. Der udstedes dankort til flere bestyrelsesmedlemmer,
Fremtidig budgetopfølgning sker ved budgettering og opfølgning af regnskab med artsopdeling.
Regnskab for 4.kvartal kan nu færdiggøres og forelægges revision og ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til budget 2015 ligger klart til næste møde.

ad. 2. Status Aktiviteter
Medlemskampagnen på landsplan i efteråret er vundet af Søholm 4H, idet vi har skaffet flest medlemmer. Vinder præmien, en bærbar pc og printer, overrækkes af formanden fra 4H den 22.marts på vores kaninhoparrangement.
Hestepasserhold, familiehold og kaninhop har kørt siden nytår.
De nye kaninhure er næsten færdige og skal sættes op på en arbejdsdag den 7. marts.
Madskolerne ændre administration og ansvarsfordeling, vi vil frigøre os fra denne del og frasiger os samtidig evt. overskud.
Benyttelse og belægning af vores heste er tifredsstillende.
Vi deltager hos Platorama den kommende weekend, med kaninhop, marsvin og høns.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af af regnskabet for 4.kvartal 2014.
Datoen bliver den 17. marts 2015 kl 19:00.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 17.marts 2015 kl 19:00 hos på Humlebæk Skole.


ref. Steen

Opdateret den 25.2.2015