Ledergruppemøde den 17.3.2015

Ledergruppemøde afholdt på Humlebæk skole
Deltagere: Jette, Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Forslag til artopdeling af kontoplan fremlagt, umiddeltbart er den ok.
Oplæg til budget for 2015 diskuteret, der vælges et udgangspunkt som er baseret på 2015 med mindre stigning på holdbetalinger. Forudsætninger for budget udarbejdes efterfølgende.
Den fremtidige budgetopfølgning bliver på artsopdelt regnskab med fremskrivningsmulighed af realiseret regnskab til estimeret årsresultat.
Revideret regnskabsark fremsendes til Ole.
Principper på fastlægning af økonomi for holdaktiviteter gennemgået ved eksempel.

ad. 2. Status Aktiviteter
Deltagelse hos Platorama den 1.marts, med kaninhop, marsvin og høns var en stor succes med stor interesse for vores arbejde.
Igangværende aktiviteter: familiehold hver 2. uge, kaninhop indendørs hver 2-3 uge, hestepasserhold med hestekørekort.
Samarbejde med HES diskuteret. Vi er interesseret i en udvidelse og afventer muligheder.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Nye hold: Dyrepasserhold mandage fra 7 år, klar-parat-dyrskue tirsdage, Dyrepasserhold onsdage fra 11 år, Mulithold torsdage, Familiehold søndage, kaninhop hver 2-3 uge.
Andre aktiviteter: Dyrskue i Søholm den 30.maj, Kaninhop på Jagt&skovbrugs museum, Roskilde dyrskue, Sommersjov uge 27, Dyrepasserlejr uge 27, Udeskole uge 28, Hestelejr, Samarbejdskursus fra 12 år, Udeskole uge 42.
Madskoler oprettes i sommerferien både i Hillerød og Hørsholm. Vi deltager ikke i administration og økonomi, men ved introduktion af 4H.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 20.april 2015 kl 19:00 i Søholm 4H haverne.


ref. Steen

Opdateret den 19.3.2015