Ledergruppemøde den 11.5.2015

Ledergruppemøde afholdt i Søholm 4H haverne
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Artopdeling af regnsskab til budgetopfølgning fremlagt, umiddeltbart er den ok.
Forskellige metoder til at ajourføre estimeret budget diskuteret.
Gennemgang af udestående konteringer.
Eksempler på beskrivelse af holdaktiviteter med budget fastsættelse gennemgået.
Hævelse af holdbetalinger er gennemført.

ad. 2. Status Aktiviteter
Dyrepasserhold- mandag, Klar-parat-dyrskue tirsdag, Dyrepasserhold onsdag, Multihold torsdag,
Familiehold søndag, Kaninhold søndag, rideparter
Samarbejde med HES diskuteret. Vi er interesseret i en udvidelse og afventer muligheder.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Dyrepasserhold onsdage ændres så det bliver fra 7 år.
Dyrskue i Søholm den 30.maj er planlagt af juniorledere.
Kaninhop på Jagt&skovbrugs museum gennemføres den 31. maj.
Roskilde dyrskue er under planlægning, der forventes stor tilslutning.
Madskoler oprettes i sommerferien både i Hillerød og Hørsholm.

ad. 4. evt
Møder kan annonceres på forhånd på hjemmesiden.
Næste møde holdes den 22. juni 2015 kl 19:00 i Søholm 4H haverne.


ref. Steen

Opdateret den 20.6.2015