Ledergruppemøde den 22.6.2015

Ledergruppemøde afholdt i Søholm 4H haverne.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Budgetopfølgning, likviditeten synes fin i forhold til aktiviteter og forventninger.
Bilagsopfølgning, flere alm dankort kan ikke udstedes, det undersøges om der er andre muligheder end Masterkort.
Hold og kontingent indbetalinger bør automatiseres yderligere således at opfølgning lettes. Steen udarbejder plan som koordineres med Ole.
Prisjusteringer er gennemført for holdaktivteter og der sker justeringer for hesteparter efter sommerferien.
Projektet Dyreskolen kan afrapporteres og udlæg kan inddækkes.
Lokaleudgifter og lejrudgifter indrapporteres til kommunen.
Medlemstilgangen i øjeblikket er stor og forventningen er at vi når et højere antal i forhold til sidste år, et gæt er vi når 275.
HES ønsker desværre ikke at indgå i et samarbejde, så vi bliver nød til at ændre aktivitetsprofilen på Aulholm.

ad. 2. Status Aktiviteter
Dyrskue i Søholm den 30.maj blev arrangeret af vores juniorledere og gennemført med stor succes. Kaninhop blev afhold på Jagt&skovbrugs museum den 31.maj, meget hyggeligt og en god oplevelse. Roskilde dyrskue er gennemført med 37 deltagere udstillere/hjælpere. Mange præmier, godt vejr, mange tilskuere og en super oplevelse for alle.
De fleste faste hold har mange deltagere og er lukkede for yderligere tilmeldinger:
Dyrepasserhold- mandag, Klar-parat-dyrskue tirsdag, Dyrepasserhold onsdag, Multihold torsdag, Familiehold søndag, Kaninhold søndag
Rideparter minimeres i omfang og fokus lægges på aktiviteter i Søholm haverne.

ad. 3. Kommende aktiviteter
I sommerferien er planlagt følgende aktiviteter:
Sommersjov uge 27, Dyrepasserlejr uge 27, Udeskole uge 28, Sommer 4H klub uge 29, Dyrelejr uge 31.
Madskoler: Vi har lavet indlæg om 4H på instuktørmøder på Axelborg.
Der er oprettet 4 madskoler; Hillerød, Allerød, Rungsted og Hørsholm, uge 27, 31, 31, 32.
Vi deltager ved forældrearrangementer med intro til 4H og Søholm4H aktiviteter.
Kræmmermarked i Hillerød uge 35, 27.-30. august.
Ideskitse til projekt: Dyregården, fremlagt og diskuteret. Skal danne grundlag for kontakt til fonde og planlægning af fundraisingarbejde.
40 års jubilærum, planlægges afholdt enten lørdage den 5.eller 12. sep som et åbent hus arrangement.
Da det er et jubilærum forventes en række indbudte gæster, gratulanter og interesserede.
Forventet program: Minidyrskue (arrangeres af junioledere), café, kagekonkurrence, tombola, arbejdende værksteder (eks. på nuværende aktiviteter), info bod (vores aktivitets udbud), projekt præsentationer (visualisering af tidligere. igangværende og planlagte projekter), opfordring til frivilligdeltagelse i opgaver.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 19. august 2015 kl 19:00 i Søholm 4H haverne.


ref. Steen

Opdateret den 23.6.2015