Ledergruppemøde den 19.8.2015

Ledergruppemøde afholdt i hos Karen.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde regnskab og budgetopfølgning.
Detailgennemgang af afholdelse af hold og aktiviteter foretaget for, at afstemme budget indtægter.
Afvigelser på indtægter og udgifter blev udpeget. Indtægter på heste økonomien forventes at blive noget lavere på grund af de vanskelige samarbejdsforhold, hvor hestene er opstallede. Indtægter på hold økonomien forventes at følge budget. Realiserede indtægter ligger under det forventede. Betalingsrevision foretages for at afstemme dette forhold. Opkrævninger at udestående iværksættes umiddelbart.
Udestående tilskud til lejr, lokale og fritidspas opgøres og afregnes snarest.
Det generelle overordnede omkostningsforbrug skal afstemmes efter budget.
Prisjusteringer er nu gennemført for alle aktiviteter.
Arbejdet med tilmeldinger, opfølgning på aktivitetsbetalinger er omfattende og automatisering samt integration til regnskabet er nødvendigt, initiativer igangsættes snarest.
Bilag overdraget til kasseren.
Afsluttede projekter afregnes med sponsorer hvor det er muligt.
Medlemsstatus: vi forventer nu mindst 275 medlemmer for 2015.
Halvårligt kontingent skal nu afregnes til landsorgqanisationen.

ad. 2. Status Aktiviteter
Sommerferieaktivitet; sommer 4H klub og dyrelejr blev aflyst pga af ringe tilmelding.
Sommerferieaktiviteter; sommersjov, dyrepasserlejr og udeskole er gennemført med stor tilslutning og succes.
Aktivitetsovesigt for alle løbende aktiviteter fremlagt. Generelt stor tilslutning med venteliste på de fleste hold.
Rideparter er nu minimeres i omfang og visse heste aktiviteter er lagt i Søholm haverne.
Madskoler afviklet 4 steder; Allerød, Hillerød, Hørsholm, Rungsted. uge 27, 31,31,32

ad. 3. Kommende aktiviteter
Det forsøges at oprette et Dyrepasserhold på tirsdage for at imødekomme behov.
Der udbydes et nyt internt juniorinstruktør kursus, udgift kan afholdes over uddannelsesbudget. Kræmmermarked afholdes i Hillerød uge 35, 27.-30. august, hvor Venneforeningen for 4H frederiksborg amt har en tombolabod.
Vi holder 40 års jubilærum, ved et åbenthus- og dyrskue arrangement den 12. september. Praktisk planlægningsmøde i næste uge. Der søges om lejlighedsbevilling. Vores afviklede og kommende projekter fremvises og forældre/hjælper indvolvering søges.
Udeskole afholde i efterårsferien.
Generalforsamling afholdes som sædvanligt, sidste fredag i oktober, 30.10.2015.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 28. september 2015 kl 20:00 på Humlebæk skole.
Der afholdes på samme tid og sted møde i 4H-gruppen, hvor året evalueres og kommende generalforsamling planlægges.


ref. Steen

Opdateret den 30.8.2015