Ledergruppemøde den 28.9.2015

Ledergruppemøde afholdt på Humlebæk skole.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde regnskab og budgetopfølgning.
Driften udviser et positivt resultat. Estimering af årsresultatet udviser et positivt resultat.
Medlemsantallet er nu oppe på 182 og det forventes at vi kan nå 300 inden årets udgang.
Halvårligt kontingent er nu afregnes til landsorganisationen.

Status på opfølgning af udestående kontingent og holdbetalinger.
Kontoudtog er nu udsendt med brev, for at sikre modtagelse.

Opfølgning på hesteparter.
Længerevarende partsaftaler er nu indgået, således at vores oprindelige budgetter målopfyldes.

Opfølgning på medlems og opkrævnings administration.
Arbejdet med kontrol og opfølgning er så omfattende, at vi er nødsaget til at ændre både opkrævningsformen og automatisering af registrering og opfølgningprocessen.
Vi gennemgik indstilling af et foreningssystem som kan håndterer online tilmelding af aktiviteter med dankort og efterfølgende automatisk opkrævning.
Prisen for systemet kan betales ved at vi tillægger et opkrævningsbyr på 5 kr pr transaktion.

Tilskudsansøgninger til kommunen skal indsendes inden 1.oktober.
Steen udarbejder og fremsender disse.

ad. 2. Status Aktiviteter
Netop afviklet Åbenthus og 40 års jubilærum gennemført med stor succes og med over 300 deltagere.
Ny intern juniorlederuddannelse er under afvikling og med stor succes. 10 engagerede juniorleder følger undervisningen. Udvalgte rideaktiviteter gennemføres nu i Søholm haverne.

Alle løbende holdaktiviteter kører fint, med en svag nedgang pga af sæsonnens afslutning nærmer sig og muligvis indflydelse fra skolereformen som giver mindre fritid.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Det blev besluttet at sende deltager til 4H landsorganisationens juniorlederkursus i uge 42. Vi håber på tilskud fra kommunen selvom vores budget overskrides.
Udeskolen i efterårsferien afholdes som planlagt.
Der bliver igangsat forskellige nye hold efter efterårsferien: Kaninhop, Gymnastik, syhold, kaninkørekort og hestekørekort.
Det forventes at familiehold fortsætter året ud.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 30. september 2015 kl 19:00 på Humlebæk skole.
Der afholdes på samme tid og sted møde i 4H-gruppen, hvor året evalueres og kommende generalforsamling planlægges.

ref. Steen

 

Opdateret den 2.10.2015