Ledergruppemøde den 3.3.2016

Ledergruppemøde afholdt i hos Karen.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde regnskab og budgetopfølgning for 4.kvartal 2015.
Sidste bilag fundet og periodeafgrænsning gennenmgået.
Instruktørafregning for 2015 gennemgået og afsluttet.
Restbevilling modtaget og konteret.
Få udestående kontingent/holdbetalinger. Der rykkes på ny pr brev og sagerne følges op.
Regnskabet klargøres nu til revision og fremlæggelse til godkendelse.
Oplæg til budget for 2016 fremlagt med principper fra 2015.
Holdbudgettering fremvist som grundlag for budget.
Medlemsregistreringer og holdtilmeldinger registreret i BetalingsService udskrevet som understøttelse af budget.
Div dokumenter underskrevt af hensyn til formaliteter.

ad. 2. Status Aktiviteter
Aktivitetsplan fremlagt, kalender samt medlemmer fordelt på holdtilmeldinger gennemgået og repræsenterer et meget stor aktivitetstilbud i forhold til sidste år. Der forventes på denne baggrund også en væsetlig stigning i antallet af medlemmer. Det forventede måltal er 400 medlemmer.

Heste: Cavalina er byttet til Marcus (en mindre pony) hvilket giver flere og bedre muligheder for hesteaktiviteter i Søholm. Efterfølgende er der kommet en større hest i stalden, Marseille. Der er dermed nu tilbud til de lidt større hestepiger.
Heste økonomien ser fornuftig ud på trods af større udgifte, idet der allerede nu kan konstateres en øget tilgang af parter. Partsoversigt fremlagt.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Aktivitetsplan er fremlagt på hjemmesiden og allerede nu er der meget stor søgning og tilmelding.
Alle aktiviteter budgetlægges og offentliggøres efter fastlagte principper.

Projekter: Vi er indgået i det landsdækkende projekt om byhaver.
Vi deltager i aktivitetsudvikling sammen med Fritidsbutikken i kommunen, navnet er Cassiopeia..
Vi fundraiser i øjeblikket et stort udviklingsprojekt som hedder "ka' dyr gå i skole".
Vi vil i en 3 års periode udvikle undervisningsforløb med folkeskolen, hvor dyr indgår.
Andre udviklingsprojekter er i støbeskeen og skal ses i forhold til vores ønske om at udvikle Søholm 4H.
Denne innovation skaber relationer til samarbejdspartnere og hæver kvaliteten i vores aktiviteter betragteligt.

Udvalg: De nedsatte udvalg, aktivitetsgrupper, pr-grupper og ungeråd arbejder meget aktivt og er hovedårsagen til det omfattende aktivitetsudbud.

ad. 4. evt

Næste møde holdes den 13. april 2016 kl 19:30 på Humlebæk skole.
Der afholdes på samme tid ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt er godkendelse af regnskab for 4.kvartal 2015.

 


ref. Steen

Opdateret den 9.3.2016