Ledergruppemøde den 18.4.2016

Ledergruppemøde afholdt i klubhuset Søholm 4H.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Regnskab 2015Q4 blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 13.4.2016.
Der blev fremlagt et budgetforslag som er baseret på realiserede tal fra 2015, en forventet aktivitets og medlemstilgang, samt øgede udgifter til hesteaktiviteter og foreningsdrift. Budget blev godkendt og anvendes fremadrettet til resultatopfølgning.
Holdopkrævninger for hele året gennemgået og bekræfter budget.
Projekt: Dyreskolen er afsluttet og regnsskabsaflæggelse til Frilufts Rådet.
Ny Nets aftale er indgået for at kunne anvende Danløn system.

ad. 2. Status Aktiviteter
Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer foregår fint og tilfredsstillende i lukket facebook gruppe.
Ny præsentationfolder udarbejdet af PR gruppe, ligger på nettet, under links.
Kommende landsmøde den 30.april i Odense. Der foreligger forslag om fælles kontingentsats.
Steen, Nicoline og Emilie deltager.
Heste:
Marcus: har haft tandlæge, en for lang tand er ordnet.
Marseille: udvikler sig fint - prøver uden sko.
Vi flytter vores staldfaciliteter til Toftegaard den 1.maj, der udvides med lager og aktivitetsfaciliteter
Partsoversigt: ser fin ud.
Vi forventer efter flytning at kunne tilbyde flere hestehold og aktiviteter.
Medlemmer:
+ 50 nye medlemmer
Aktiviteter:
stor antal tilmeldinger. Holdmappe og aktivitetsliste fremlagt.
Projekt: "regn med en ged" er bevilget yderligere støtte.
Projekt:: "cassiopia" godkendt med bevilling
Projekt: "Byhaver" er udvidet med moskusænder, med bolig

ad. 3. Kommende aktiviteter
Projekter: "ka dyr gå i skole", uafklaret, Kommunens fundraiser inddrages.
Projekt om udviklingshæmmede i foreningsaktivitet i støbeskeen.
Aktiviteter:
der planlægger 3 sommersjovforløb, kombinetet heste-dyre hold á 2 dage.
Der forventes at være 2-3 heste i løsdrift afhængig af anvendelse.
Jordfold etableres i haverne, så løsdrift heste kan undgå kolik.
Der er opsat et opbevaringstelt til hestevogne.
Udvalg: Nicoline og Emilie er aktiv i ungerådet på landsplan.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 18. maj 2016 kl 19:00 i Søholm 4H.

 


ref. Steen

Opdateret den 18.5.2016