Ledergruppemøde den 18.5.2016

Ledergruppemøde afholdt i klubhuset Søholm 4H.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde foreløbigt regnskab, budget indlægges i bestyrelsesrapport.
Danløn aftale er indgået med nets tilslutning og er nu i drift.
Status for hesteparter, ændringer/rykninger forventes efter sommerferien.
Status for opkrævninger ved PBS liste for hele året, sammenholdt med budget..
Status for rykning/opfølgning, kontoudtog udsendt. Forsøg med kortbetaling skal igangsættes snarest for at spare tid og give overblik, kobling til regnskab sker først senere.
Budget 2016 revideringer, ingen.
Landsmødet har besluttet nyt ensartet kontingent dækkende alle klubber på landsplan.
Umiddelbart ser det ud til at have stor konsekvens både økonomisk og organisatorisk for vores klub. Konsekvenser analyseres dybere så der kan opstilles afbødende initiativer.
Bilag udleveret til Ole.
Regnskab aflægges snarest til friluftsrådet

ad. 2. Status Aktiviteter
Landsmøde i 4H den 30. april på Dalum landbrugsskole i Odense med deltager: Steen, Nicoline og Emilie.
Væsentlig for Søholm 4H var beslutning af et landsdækkende kontingent på 200 kr.
Områdemøde i 4HØst den 20.april med deltager: Steen, Nicoline og Emilie.
Formanden fra 4H fremlagde bl.a. punkter til kommende landsmøde, Synlighed i 4H blev diskuteret.
der er ansat en ny regionskonsulent: Mette Buch Krarup, som hovedsagelig skal tages sig af madskoler.
Skurvogn på Kejserdal er blevet tilset med henblik på istandsættelse. Konklusion er at det ikke kan betale sig.
Steen skaffer tilbud på fjernelse af skurvogn og iværksætter. Omkostningen søges efterfølgende delvis indækket hos kommmunen eller skolen ved siden af.
De nye moskudænder er nu klar til udsætning.
Heste:
Staldflytning pr 1.maj er gennemført og vi har nu stalde til vores parter på Toftegården.
Jordfolden i Søholm udbygges, så Maestro ikke får kolik og hestepasnihng bliver nemmere.
Medlemmer:
Tilgang på 56 nye medlemmer.
Aktiviteter:
stor antal tilmeldinger til alle aktiviteter.
Tilmeldingsoversigt og holdmapper fremlagt, viser mange nye aktiviteter og stor tilslutning.
Nyt Dyrepasserhold om tirsdagen søges igangsat fordi de andre dyrepasserhold er fyldte.
Projekter:
* Cassiopia, under udarbejdelse
* Regn med en ged, under udarbejdelse
* byhaver, under udførsel
* madskoler lokalt, 1 i drift, 1 afventer instruktøre
* madskole hillerød, fyldt helt op

ad. 3. Kommende aktiviteter
Projekter:

Ka' dyr gå i skole, uafklaret
Møde skal aftales med kommunens fundraiser for sparring og fremdrift.
Aktiviteter:
3 sommersjov godkendt af kommunen, vi forventer 90 deltagere.
Madskole, 1 i drift, 1 afventer instruktøre
Institutionsbesøg er under planlægning
Vi deltager i Hillerød slotsøfest på Posen med kaninhop og voltigeringsshow - [Ole checker parkeringsforhold]
Forsikring af ansatte afdækkes - check med 4H

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 15. juni 2016 kl 19:00 i Søholm 4H.

 


ref. Steen

Opdateret den 14.6.2016