Ledergruppemøde den 15.6.2016

Ledergruppemøde afholdt i klubhuset Søholm 4H.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde foreløbigt regnskab, budget er nu indlagt i bestyrelsesrapport.
Status for opkrævninger ved PBS liste for hele året.
Skurvogn er fjernet på Kejserdal. Vi søger delvis økonomisk kompensation for udgifterne.
Diskuteret de udfordrende toiletforhold. Løsningen må være en højkvalitets handicap tilpasset toiletkabine. Der skal findes nogle konkrete løsningsforslag som kan fremlægges for kommunen.
Bilag udleveret til Ole.
Regnskab aflægges snarest til friluftsrådet.
Bank skal have fornyet dokumentation med ledelsesinformation.
Eboks adgang skal etableres til Ole.

ad. 2. Status Aktiviteter
Aktiviteter:
Roskilde Dyrskue aktiviteten blev gennemgået og evalueret. Vi var omkring 45 deltager som udstillere og hjælpere, derudover fik vi god hjælp fra forældre til pakning og transport af udstyr og materialer. En rigtig stor oplevelse med glade børn og unge.
Aktivitetsudbuddet er meget stort for sommerferien og der er meget stor tilmelding til de fleste aktiviteter.
Dyr:
De 2 sidste grislinger er foræret væk til en besøgsgård i Frederikssund. Vi afventer nu af vores So leverer et nyt kuld grisseunger.
Vores Hane er meget støjende og generende især i nattetimerne så der skal nok findes en løsning på dette. Nye kyllinger er på vej, mange Kaniner har unger så vi er klar til det store sommer ryk ind.
Heste:
Hesteaktiviteterne på Toftegaarden kører fint med stor tilfredshed hos vores parter og forældre og vi er modtaget godt.
Tilbud modtaget på etablering af jordfold i Søholm, afventer aftale om levering af flis.
Medlemmer:
Stadig stor tilgang af nye medlemmer.
Projekter:
* Cassiopia, under udarbejdelse
* Regn med en ged, under udarbejdelse med pilot udførsel på Udeskolen
* Byhaver, under udførsel

ad. 3. Kommende aktiviteter
Aktiviteter:
Madskoler lokalt i Nivå og Kokkedal, er fyld helt op.
Madskoler i Hillerød og Allerød er fyldt helt op.
Vores sommersjov tilbud til kommunen, som består af 3 forløb af en dyrecamp, var udsolgt på ganske få timer og med 90 deltagere. En del af vores juniorledere er blevet opgraderet med uddannelse om hestehåndtering og sikkerhed.
Vi ser frem til en aktiv sommerperiode med mange glade børn og unge.
Åbent hus skal planlægges.
Betalingsform ved institutionsbesøg diskuteret.
Projekter:
Ka' dyr gå i skole, uafklaret
Møde skal aftales med kommunens fundraiser for sparring og fremdrift.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 9. august 2016 kl 19:00 i Søholm 4H.

 

ref. Steen

Opdateret den 1.7.2016