Ledergruppemøde den 9.8.2016

Ledergruppemøde afholdt i klubhuset Søholm 4H.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde opdateret regnskab, budget er indlagt i bestyrelsesrapport.
Status for opkrævninger ved PBS liste for hele året, for afstemning af forventning i forhold til budget.
Det blev vurderet at der Ikke er behov for revision af budget.
Bilag udleveret til Ole.
Regnskab aflægges snarest til friluftsrådet.
Eboks adgang skal etableres til Ole.

ad. 2. Status Aktiviteter
Aktiviteter:
Madskoler:
4 madskoler er nu afholdt med succes i Nivå, Kokkedal, Hillerød og Allerød.
Sommersjov med kommunen:
3 forløb af en dyrecamp, er gennemført med 90 deltagere. En stak til vores instruktører og juniorledere og hjælpere.
Dyreskole, Udeskole, Hestedaglejr og Ridelejr er gennemført i sommerferieperioden. Alle hold med stor deltagelse.
Dyr:
Vores nye kyllinger er et stort hit og meget populære.
De små grislinger er nu begyndt at går frit når der er hold.
Gederne har været i arbejde på udeskolen under temaet "Regn med en ged"
Heste:
Vores Hesteaktiviteter på Toftegaarden kører videre efter skift til ny forpagter. I de gode og fleksible rammer forventes nye og spændende aktivieter. Der kan også konstateret en tilgang på partssiden.
Medlemmer:
Stadig stor tilgang af nye medlemmer.
Projekter:
* Cassiopia, under udarbejdelse
* Regn med en ged, under udarbejdelse med pilot udførsel på Udeskolen
* Byhaver, under udførsel

ad. 3. Kommende aktiviteter
Aktiviteter:
Kræmmermarked i Hillerød, hvor venneforeningen har en tombola-bod.
Slotsmarked i Fredensborg i gågaden.
Åbenthus i Søholm.
Projekter:
Ka' dyr gå i skole, uafklaret

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 12. september 2016 kl 19:00 i Søholm 4H.

 

ref. Steen

Opdateret den 12.9.2016