Ledergruppemøde den 12.9.2016

Ledergruppemøde afholdt i klubhuset Søholm 4H.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde opdateret regnskab.
Sammenligning af realiseret i forhold til budget.
Manglende posteringer i Q1-Q3 udpeget.
Opgørelse af de forventede omkostninger og forventede indbetalinger.
Medlemstal opgjort ved listeopgørelse.
Hesteparter - opgørelse af status og potentiale.
Revision af budget vurderes ikke nødvendigt.
Nødvendige tilpasninger af opkrævninger i nyt økonomisystem.
Bilag udleveret til Ole.
Feriekonto + atp skal betales manuelt.
Projektregnskab aflægges snarest til friluftsrådet.
Eboks adgang skal etableres til Ole.

ad. 2. Status Aktiviteter
Hold aktiviteter: fyldte dyrepasserhold, få ledige pladser.
Dyr: vores dyr har det fint, hjælp til fodringsvagter ønskes.
Vores Hesteaktiviteter på Toftegaarden med stærkt forbedret muligheder for mange forskellige typer af hold og partsordninger.
Andre aktiviteter:
der er indgået aftaler med nogle skoler om besøgsdage hvor voresd instruktør er tilstede.
Medlemmer: Stadig stor tilgang af nye medlemmer.
Projekter:
* Cassiopia, under udarbejdelse
* Regn med en ged, under udarbejdelse med pilot udførsel på Udeskolen
* Byhaver, under udførsel
Status afholdte aktriviteter:
Kræmmermarked i Hillerød, hvor venneforeningen har en tombola-bod.der er tjent gode penge
Slotsmarked i Fredensborg i gågaden. stor succes, uden kaniner
Åbenthus i Søholm. aflyst pga kaninsygddom

ad. 3. Kommende aktiviteter
Aktiviteter:
Fællesarrangement/evt åbent - planlægges i efterårsferien
Projekter:
Ka' dyr gå i skole, uafklaret

Planlægning til generalforsamling den 28.10.2016
Planlægning af 4H-gruppe møde - skal forberede generalforsamling
- låne lokaler
- aktiviteter
- beretning
- ny årsplan
- aktivering af grupper
- indkaldelse til general (indvarsling 14 dage)
- regnsskab revideres
- regnskab godkendes/underskrives
- kandidater til poster

ad. 4. evt
Næste møde aftales efter generalforsamling
Holdes evt på Toftegaard

 

ref. Steen

Opdateret den 26.10.2016