Ledergruppemøde den 30.8.2017

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Lokaleudgifter fremsendes til kommunen for refundering. udgifter fra aug+sep sendes til Ole.
Udgifter til spring (kanin/heste) er bevilget fra venneforening, bilag fremsendes.
Refusion mulig for deltagelse på Roskilde dyrskue, steen udarbejder opgørelse.
Aftale med NETS stoppes og opkrævning foretagaes fremover udelukkende via Dankort.

ad. 2. Status Aktiviteter
Hold aktiviteter: omfattende aktiviteter i sommerferien har medført stor tilgang af medlemmer, stor belastning af instruktører og en del flere omkostninger.
Dyr: vores dyr har det fint, men der er i øjeblikket flere dyr end planlagt/ønsket. Kaniner er blevet sat sammen ved uheld og de små grise blev kønsmodne tidligere en forventet.
Stor afgang af hesteparter, der søges nu nye parter på facebook og i netværk.
Medlemmer: Det antages at der nu er omkring 290 medlemmer.
Projekter:
* Uddannelsaktiviteter, under udarbejdelse
* Regn med en ged, pilot udførsel på Udeskolen i sommerferien
* Byhaver, under udførsel
* Unge aktive medborgere, under udarbejdelse

ad. 3. Kommende aktiviteter
Deltagelse i Fredenbsorg slotsmarked den 9.9.2017. Vi deltager med kaninhop og fremvisning af dyr; kaniner, marsvin og høns.
Der er fremsendt forespørgsel til KODA for afdækning af muligheder for evt. fritagelse af afgifter ved offentlig anvendelse af musik.
Der arbejdes intensivt på at lave et samlet juniorlederuddannelse.
Konflikt håndtering kan med fordel indgå i emnerne pga de seneste oplevelser hos unge i det nationale ungearbejde. Muligheder for at etablere venskabsklub blev diskuteret.
Kommende generalforsamling forberedes ved afslutning af bogføring til regnskab.
Selve planlægning af generalforsmalingen foretages af 4H gruppen. Datoen blev fastsat til den 13.10.2017.

ad. 4. evt
Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

 

ref. Steen

Opdateret den 2.9.2017