Ledergruppemøde den 25.10.2017

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Regnskabet som blev godkendt på generalforsamlingen blev analyseret i detaljer for at afdække afvigelser i forhold til budget. Nedgang i antallet af hesteparter og behov for dyrlæge samt ikke indhentede tilskud har medført et ringere resultat end forventet. Økonomien for resten af 2017 estimeres mere nøjagtigt for at afdække evt. likviditetsbehov ved årsskiftet. Alle udestående tilskud og betalinger afdækkes og indhentes.
Det blev besluttet at budget fremadrettet revideres med kortere tidsintervaller.
Ansøgninger om tilskud for året 2018 er fremsendt til kommunen.

ad. 2. Status Aktiviteter
Hold aktiviteter: nedgang i aktivitetsniveau på grund af tidligt mørke og kulde.
Dyr: vores dyr har det fint, hjælp til fodringsvagter i vinterperioden ønskes.
Stor afgang af Hesteaktiviteter henover sommerperioden betyder at der fremover satses på hestehold med få deltagere. På nuværende tidspunkt er omstæningen på hesteområdet tilbage som budgetteret.
Medlemmer: Stor tilgang af medlemmer ved sommerferieaktiviteter.
Projekter:
* Uddannelsaktiviteter, under udarbejdelse
* Regn med en ged, pilot udførsel på Udeskolen i sommers
* Byhaver, under udførsel
* Unge aktive medborgere, under udarbejdelse

ad. 3. Kommende aktiviteter
4H gruppen bliver sammenkald snarest.

ad. 4. evt
Næste møde aftalt den 23.11.2017 kl 19:00 på Toftegaarden

 

ref. Steen

Opdateret den 26.10.2017