Ledergruppemøde den 23.11.2017

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Budgetopfølgning på Q1-3 regnskab samt vurdering af forventet økonomi for resten af året.
Udgifter; hesteudgifter, kaninhold, spring, instruktørafregning
Indtægter; udestående opkrævninger, fritidspas, holdbetalinger, tilskud
Aktivitetsoversigt med instruktøranvendelse på de enkelte hold sammenhold med instruktørafregninger.
Den tidligere anvendte budgetmodel tages op til revision på førstkommende 4H-gruppemøde, for at afstemme ønsker med ledergruppens disposiotionsgrundlag. Der foretages oftere budgetrevision i fremtiden.
Uafregnede udgifter som er tilskudsberettiget fremsendes til kommunen snares og der forberedes ansøgning til restbevillingen ved årskiftet.
Oversigt over udestående hold og kontingentbetalinger. Fremtidige opkrævninger foretages på dankort/betalingskort som abonnementaftale således at udestående undgåes.
Gennemgang af Hesteøkonomi.
Kontingentindbetaling for venneforeningen foretages i vores opkrævningssystem, de posteres på særskilt konto til løbende mellemregning.

ad. 2. Status Aktiviteter
Hold aktiviteter: Familiehold og dyrehold lørdag kører hver 14 dag i vinterperioden (undtagen juleperioden). Tegnehold stopper men Tøsehold fortsætter med ugentlige aktiviteter.
Dyr: vores dyr har det fint, hjælp til fodringsvagter i vinterperioden ønskes.
Pasningsforholdene er lidt vanskelige på grund af meget vand i området.
Senest er der sket tilgang af nye parter og hestehold. Omfang svarer nu til den oprindelig budgetterede månedsindtægt. Heste er ikke fuld belagt og der er derfor plads til yderligere parter.
Medlemmer: en del udmeldinger i forbindelse med iværksættelse af ny opkrævningsform.
Projekter:
Uddannelsaktiviteter, kursusudvikling for unge 10-13 år

ad. 3. Kommende aktiviteter
4H gruppen bliver sammenkald i det nye år..

ad. 4. evt
Næste møde aftales i det nye år 

ref. Steen

Opdateret den 1.12.2017