Ledergruppemøde den 23.5.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Validering af budget april 2018 blev fremlagt med specifikation til de vigtigste poster.
Ændringer til revideret budget maj 2018 blev godkendt.
Der foretages fremadrettet budgetopfølgning på ledermøderne.
Regnskabssystem er klargjort til at vise realiserede tal sammen med budget både som arts- og funktionsopdelt.
Kursusstøtte til kurser i 2017 + 2018 forventes bevilget af 4H landsledelse.
Kaninstald bevilling afventer tilbagemelding fra ungegruppen om udførelse af frivilligt instruktør/hjælper arbejde.

ad. 2. Status Aktiviteter
Heste: Hesteparter er tæt på budgetforudsætning, der forventes yderligere tilgang.
Flere hestehold forventes igangsat med f.eks ponygames.
Hold/aktiviteter:
Ungekursus U21 afviklers dog med større udgifter end indtægter Der er udarbejdet en financieringsplan
for underskudsinddækning.
Forældrehold holder pause til efter sommerferien, her afgøres om ingangsætning igen.
Onsdagshold, sat igang med få deltagere.
2 ridelejre er planlagt til uge 29 og 32.
Vedligehold: Der bliver foretaget udskiftning af pæle og planker og der skal nyt trådhegn omkring foldene mod vejen og naboen. Vi kan således sikre at vores dyr bliver på området samt at er forhindres adgang fra løse hunde. Vi har fået stillet støtte i udsigt fra Venneforeningen til en del af udgifterne.
Græsslåmaskine som venneforeningen bruger til at vedligeholde vores arealer er meget dårlig. Der indhentes en pris på en større reparation.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Vi deltager på Hillerød slotsø byfest den 2.-3.juni med vores kaninhophold og nogle dyreholdsbørn.
Roskilde dyrskue 8.-10.juni er planlagt af ungegruppen med omkring 7 deltagere.
De siodste uger i sommerferien er endnu ikke fastlagt, men der arbejes på sagen.
Vi planlægger at deltage på Fredensborg slotsmarked den 9.9.2017 igen i år.
Mindre lokalt dyrskue afholdes som afslutning på dyreholdaktiviteterne.

Ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af regnskab 2017Q4 søges afviklet snarest.

ad. 4. evt
Underskrift på diverse dokumenter.

Næste møde den 11.7.2018 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 30.6.2018