Ledergruppemøde den 11.7.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde regnskab til og med juni. Umiddelbart ser resultatet fornuftigt ud.
Gennemgang af poster som varierer betydelig i forhold til forventet.
Diskusion om posteringer i forhold til budgetforudsætninger.
Tydeligere visning af lokaleomkostninger i forhold til basis- og facilitetsforhold, der foretages ændringer i regnskabsrapportering så disse kan ses.
Ingen tegn på at budget ikke holder.
Der foretages kun mindre ændringer i budget som en udspecifikation.
Tilskud til kursusaktivitet i 2017 fra 4H landsledelse er principielt godkendt, der udestår underskrevne deltagerlister, idet registrerede indbetalinger ikke er tilstrækkelig dokumentation.
Med hensyn til tilskud til kursusaktivitet i 2018 skal der også udarbejdes et regnsskab før ansøgning kan behandles. Pengestrømsanalyse viser at der er stigende aktiviteter startende i juni.
Steen tilføjer de nævnte rettelser i seneste regnsskabsrapportering.
Kasserer honorering omfatter ,telefonsamtaler, internetforbrug og administrative omkostninger.

ad. 2. Status Aktiviteter
Madskoler: der afholdes madskoler i Allerød, Hillerød, Hannebjerg, Snedksersten og Hundested. Sten deltager i de afsluttende forældre arrangementer der hvor det er muligt.,
Heste: Hesteparter er stadig tæt på budgetforudsætning, der forventes yderligere tilgang efter somerferien.
Flere hestehold forventes igangsat med f.eks ponygames og hestekørekort.
Hold/aktiviteter:
Yderligere Ungekurser afventer tilskudsmuligheder fra 4H Landsledelse.
De til dato afholdte sommerferieaktiviteter er gennemført med tilfredsstillende deltagerantal.
Der er nu planlagt aktiviteter i alle uger i sommerferien. Sommerlejr i uge 30 er den eneste uge med få tilmeldinger, indtil videre.
Vedligehold af hegn: Indkøb af hegn og låger er gennemført, nu mangler opsætning. Udgiftsinddækning er aftalt med Venneforeningen.
Der er en ræv på spil i området og det har gået ud over nogle af vores dyr. Vi undersøger muligheden for regulering/afhjælpning.
Der skal indhentes tilbud på reparation af havetraktoren med græsklipper.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Vi planlægger at deltage på Fredensborg slotsmarked den 8.9.2017 igen i år.
Det mindre lokale dyrskue afholdes som afslutning på dyreholdaktiviteterne den 29. september.

Ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af regnskab 2017Q4 søges afviklet snarest, ger i forbindelse med næste ledergruppemøde..

ad. 4. evt
Næste møde den 15.8.2018 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 13.7.2018