Ledergruppemøde den 15.8.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Organisation
3. Status Aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. evt

ad. 1. Økonomi
Ole har regnskab klar til revision.
ændringer i regnskabs/budget program fremlagt.
Tilskud fra 4H-land er nu modtaget fra 2017. Ansøgning for 2018 fremsendes.
Projekt hegn. Alle indkøb er foretaget og ansøgning til venneforening er udarbejdet.
Kontoforhold vedr EU projekter diskuteret. Der oprettes særlig konto.

ad. 2. Organisation
Brev fra formanden 4H land om indstilling til ændringer af kvalitetskrav diskuteret.
Vi mangler interface/tilslutning til Winkas.
For at styrke aktivitetssiden med arangementer og beslutninger holdes der ordinære bestyrelsesmøder året ud, disse er tidssat og meddelt ud.

ad. 3. Status Aktiviteter
Madskoler:
der er ved forældrearrangementerne leveret præsentation af 4H og lokale aktiviteter på de gennemførte madskoler i Allerød, Hillerød, Hannebjerg. Snekkersten og Hundested har selv forestået præsentationen.
Heste: tilgang af nye Hesteparter, vi er nu over budget.
Flere hestehold forventes igangsat med f.eks ponygames og hestekørekort gerne kombineret med partsordninger.
Hold/aktiviteter:
Yderligere igangsætning af Ungekurser afventer de reelle tilskudsmuligheder fra 4H Landsledelse.
De til dato afholdte sommerferieaktiviteter er gennemført med tilfredsstillende deltagerantal.
Sommerlejr i uge 30 er den eneste uge der ikke er gennemført.
Havetraktoren med græsklipper er sendt til service og reparation.

ad. 4. Kommende aktiviteter
Deltagelse i 2 EU projekter med ungeaktiviteter. Søholm 4H er koordinator.
Vi har aftalt at deltage på Fredensborg slotsmarked den 8.9.2018 igen i år.
Det lokale Høst og børnedyrskue afholdes som afslutning på dyreholdaktiviteterne den 29. september.
Ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af regnskab 2017Q4 er tidssat til den 28.8. og afholdes sammen med bestyrelsesmøde.

ad. 5. evt
Næste møde den 12.9 2018.

 

ref. Steen

Opdateret den 18.8.2018