Ledergruppemøde den 25.9.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi

Gennemgang af detaljeret budget for året ud.
Budgetposter er specificeret udfra seneste kendt viden og vurderet for de enkelte måneder.
Allerede igangsatte initiativer skulle sikre et forbedret resultat med omkring 7000 kr.
Der er ansøgt om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelsesudgift.
Vurdering af likviditet i forhold til de reviderede budgettal giver ikke anled ning til bemærkninger.
Nyt budget for 2019 er fremlagt.
Ansøgning om tilskud til kursus sendes til Ole.
Materialegrunlag for refussion af lejrtilskud samt uddannelsetilskud sendes til Ole.
Feriekontostatus fra lønsystem findes og fremsendes så den kan medtages i regnskabsafslutning.
Efter månedes afslutning klargøres regnskabet til revision, men uden de store periodiseringer.

ad. 2. Status Aktiviteter
Det kommende Høst og børnedyrskue er planlagt og der forventes stor deltagelse.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Vi planlægger både ridelejr og dyreskole i efterårsferien.
På næste bestyrelsemøde den 9.oktober forventes at den ordinære generalforsamling og afslutningsfest at blive planlagt detaljeret.

ad. 4. evt
Næste møde den 24.10.2018 kl 19:00.

 

Opdateret den 26.9.2018