Ledergruppemøde den 24.10.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde regnskab til og med september. Regnskabet er klar til revision.
Ole tager kontakt til revisor for at få overblik over poster som behøver periodisering.
Budgetopfølgning. Realiserede tal følger revideret månedsbudget tilfredsstillende.
Hesteparter er på tilfredsstillende niveau.
Revideret og godkendt regnskab ønskes udsendt før generalforsamlingen.
Beretningen ønskes ligeledes at kunne udsendes inden generalforsamlingen.
Oversigt over indgået refusioner og tilskud.

ad. 2. Status Aktiviteter
Dyreskole og ridelejr har været gennemført i efterårsferien.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Den ordinære generalforsamling den 2.11.2018 samtidig med Grøn galla fest.
Intern juniorleder kursus forventes afhold snarest.

ad. 4. evt
Næste møde er som bestyrelsesmøde den 13.11.2018 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 26.10.2018