Ledergruppemøde den 19.12.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Lene, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Organisation
3. Status Aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. evt

 

ad. 1. Økonomi
Forberedelse af afslutning af regnsskabsår, med fremsendelse af bilag til refussion. Forberedelse af ansøgninger til restbevillinger for de faste omkostninger som ikke er inddækket.
Opfølgning på de seneste dispositioner for reduktion af omkostninger.
Prognose for hestehold ser fornuftig ud.
Nyt budget udarbejdes først i det nye år.

ad. 2. Organisation
Programmeringsopgave med at synkronisere medlemsdata til Winkas er påbegyndt.
Vi planlægger en række faste ordinære bestyrelsesmøder i næste halvår for at sikre fremdrift i aktiviteter..
Ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af regnskab 2017Q4 afholdes lige så snart at vi er klar med regnskabet og de ind og udtægter som hørere til året er afklaret..

ad. 3. Status Aktiviteter
Heste: til/afgang af Hesteparter, vi er over budget.
Flere hestehold forventes igangsat med f.eks ponygames og hestekørekort gerne kombineret med partsordninger.
Hold/aktiviteter: Unge kursus uge 48-51 om Oplevelsesøkonomi er ved at være gennemført med stor interesse.
Hestepasserhold og kaninpasserhold er igangsat, der er plads til flere deltagere.

ad. 4. Kommende aktiviteter
EU projekter med ungeaktiviteter. Søholm 4H er koordinator på flere projekter.
Frederik er aktiv med at finde nye spændede muligheder for at vore unge kan møde andre unge i andre lande.
Der er givet mundtlig tilsagn fra landsledelse om tilskud til egne ungekurser.
Vi påbegynder at planlægge ungekurser for det nye år.
Planlægning af øvrige aktiviteter sker først i det nye år.

ad. 5. evt
Næste møde er som den 6.3.2019 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 22.12.2018