Ledergruppemøde den 6.3.2019

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Lene, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Organisation
3. Status Aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. evt

ad. 1. Økonomi
Posteringer i regnskab 2018Q4 er nu afsluttet.
De sidste store periodiseringer er kendte og på plads og medfører et forventet overskud for året 2018.
Forslag til foreløbigt budget for 2019 fremlagt og gennemgået udfra forudsætninger og forventninger.
Budget anvendes fremadrettet og revideres løbende når der foreligger regnsskabtal der berettiger dette.
Budgetforudsætningerne tager udganspunkt i mindre stigninger på holdbetalinger.

ad. 2. Organisation
Der er nu foretaget de første synkroniseringer af medlemsdata til winkas således at vores medlemmer kan foretage tilmelding til kommende landsmøde.
Det kan konstateres at vores forslag til at løse landsorganisationens problemer med kvalitetsregler er taget til følge. Landsledelsen vil stille forslag om at minimumskontingent fremover skal være 75 kr. Det er sammenfaldende med vores laveste kontingentklasse. Vi forventer at deltage på landsmøde og følge forslaget til dørs.
For at tydeliggøre at Juniorlederarbejde er frivilligt arbejde i en forening hvor der er fælles interesse og ansvar for foreningens aktivieter, aflønnes der ikke fremover direkte. I stedet for opsamles bonus som bliver brugt til fællesture og arrangementer.

ad. 3. Status Aktiviteter
Heste: vi er på budget.
Der har i perioden både være tilgang og afgang. Sideløbende aktiviteter som styrker sammenhold planlægges.
Hold/aktiviteter:
der arbejdes på at kunne annoncere et forårsprogram snarest.
Unge: der er planlagt et ungekursus i uge 15-19 med temaet: Event management.

ad. 4. Kommende aktiviteter
EU projekter med ungeaktiviteter. Søholm 4H er koordinator på 2 store projekter.
Deltagelse på Fredensborg slotsmarked overvejes.
Det mindre lokale dyrskue afholdes som afslutning på dyreholdaktiviteterne igen i år.

ad. 5. evt
Næste møde er 14.4.2019 kl 19:00, hor der også kan holdes ekstraordinær generalforsamling hvis regnskabet når at blive revideret.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 10.3.2019