Ledergruppemøde den 11.4.2019

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Lene, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Organisation
3. Status Aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. evt

ad. 1. Økonomi
Regnskab 2018Q4 er nu helt klar med de sidste efterposteringer.
Der er nu foretaget revision på kvartalsregnskabet og uden forbehold.
Der kan nu pbegyndes bogføring af de første måneder.
Kasserer ønsker guidelines for bogføring mht. detaljering og periodiseringer.
Budgetrevision foretages først når der forelligger flere månedes regnskab.
Prisreguleringer meddeles nu skriftligt til alle hestepartshavere.

ad. 2. Organisation
Tilslutning/interface til winkas for synkronisering er oppe og køre, flere ekstra faciliteter skal programmeres. Alle vores medlemmer kan nu foretage tilmelding til Roskilde dyrskue ol. i gennem Winkas.
Landsmøde er afhold, vi deltog med 2 bestyrelsesmedlemmer. Den ønskede ændring af kvalitetsregler så minimumskontingent nu er 75 kr blev vedtaget enstemmigt. Vi opfylder så nu kravene i disse regler.
Vi planlægger nu en række faste ordinære bestyrelsesmøder for dette halvår for at sikre fremdrift i aktiviteter..
Ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af regnskab 2017Q4 afholdes.

ad. 3. Status Aktiviteter
Heste: til/afgang af Hesteparter, vi er over budget.
Flere hestehold forventes igangsat med f.eks ponygames og hestekørekort gerne kombineret med partsordninger.
Hold/aktiviteter:
Aktivitetsniveau overvejes fortsat, det er svært at skaffe instruktørressourcer.
Planlagt ungekursus; Event management i uge15-19.

ad. 4. Kommende aktiviteter
EU projekter med ungeaktiviteter. Søholm 4H er koordinator.
Fredensborg slotsmarked overvejes stadig.
Det mindre lokale dyrskue afholdes som afslutning på dyreholdaktiviteterne den 28. september.
Arbejdsdage med hegn og klargøring af haveområder ønskes.

ad. 5. evt
Næste møde er som generalforsamling, ledermøde og bestyrelsesmøde den 30.4.2019 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 12.4.2019