Ledergruppemøde den 30.4.2019

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Lene, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Organisation
3. Status Aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. evt

ad. 1. Økonomi
Revideret regnskab 2018Q4 underskrives og fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling til godkendelse.
Vi er på budget med hesteparter og mindre prisstigninger er meddelt til den 1.6. Mindre stigninger på holdbetaliner er også implementeret.
De første måneder er ved at være på plads i det nye regnskabet, og vi afventer lige april med, før vi justerer budget.

ad. 2. Organisation
På gund af aktiviteter og rejser forventes der kun få deltagere til det ordinære bestyrelsesmøde.
Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde i uge 21, hvor emnerne vil være rekrutering af instruktører og evt. nye aktiviteter. Trine bidrager med erfaringer fra Dansk Rideforbund om deres erfaringer med hvervning af frivillige. Vi håber at strategigruppen kan bidrage med indput til dialog og accept.

ad. 3. Status Aktiviteter
Heste: der forventes en mindre afgang og tilgang i de kommende måneder.
Hold og partsaktiviteter bliver revurderet med hensyn til ændret aktivitetsniveau og indhold.
Hold/aktiviteter:
Der er nu 3 faste dyreaktiviteter ugentligt med et mere snævert aldersinterval end tidligere. Det giver lidt støj omkring tilmeldingerne at holdene ikke hedder det samme som sidste år og der er et andet indhold. Vi fatsholder aldersgrænserne idet det er med til at fastholde de lidt ændre børn og unge.
Ungekursus; Event management er i fuld gang.

ad. 4. Kommende aktiviteter
Flere EU projekter med ungeaktiviteter er igang: Escape room i København og besøg i parlementet i Bruxelles.
Søholm 4H er organisator og koordinator for et projekt sammen med: Ungmennafélag Íslands, Rual Life Finland, Riksförbundet Sveriges 4H og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. Projektet hedder "Back to the Roots" og afvikles i Grønland til august.. EU projektet i Ukraine er gennemført og kan afsluttes og afrapporteres nu.
Arbejdsdage med hegn og klargøring af haveområder sættes på næste bestyrelsesmøde.

ad. 5. evt
Næste møde er som ledermøde og bestyrelsesmøde i uge 21. Steen laver mødekordinering for at finde bedste dato.

 

ref. Steen

Opdateret den 1.5.2019