Ledergruppemøde den 20.8.2019

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Lene, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Organisation
3. Status Aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. evt

ad. 1. Økonomi
Ny hest er indkøbt med navn Ares. Købet er billiget af ledergruppen og de fleste i bestyrelsen. En ekstraordinær donation har gjort det økonomisk fordelagtigt at træffe dispositionen. Ole fremlagde månedregnskaber for juni og juli. Umiddelbart ser overskud fint ud, men det er svært at se om udviklingen på alm.hold og hesteaktiviteter følger forventningen, idet mange af aktiviteternes omkostninger og indtægter hænger sammen på tværs. Steen laver en forslag til ny bestyrelsesrapport som skal løse denne problemstilling. Vi afventer den nye rapport for at se om der er behov for justering af budget.
Ole indhenter bevilget lokaletilskud på grundlag af de regninger vi har nu.
Vi er på budget med hesteparter og mindre prisstigninger er gennemført.

ad. 2. Organisation
Diskussion om organisering af flere frivillige og dermed flere aktiviteter og medlemmer tages på kommende bestyrelsesmøde.

ad. 3. Status Aktiviteter
Heste: der er afholdt 2 ridelejre i sommerperioden.
Der er afholdt en dyrelejr i sommerperioden, og en blev aflyst pga for få tilmeldinger.
De 3 faste dyreaktiviteter ugentligt med et mere snævert aldersinterval end tidligere fortsætter til børnedyrskuet.
Seneste EU projekt med ungeaktiviteter er afsluttet med succes. Back to the roots, blev gennemført i Grøndland med flere deltagere fra vores klub.

ad. 4. Kommende aktiviteter
Nye projekter i udlandet ligger for døren.
Planlægning af et juniorlederekursus er i gang og forventes gennemført i efterårsferien.
Der forventes også en ridelejr i efterårsferien.
Af hold i vinterperioden vil der nok komme hestekørekort.
Arbejdsdage med hegn og klargøring til børnedyrskuet sættes på til kommende bestyrelsesmøde.

ad. 5. evt
Næste møde er bestyrelsesmøde i den 29.8, herefter ledergruppemøde og bestyrelsesmøde den 3.10.

 

ref. Steen

Opdateret den 27.8.2019