Søholm 4H
Vi skaber fremtiden
ved at udvikle unge til hele mennesker
Forside | Medlemsskab | Kalender | T-shirts | Links | Venneforening | Facebook
Aktiviteter | Billeder | Foreningen | Støt og hjælp | Vejr | GDPR | 4H Akademi | Login
Forside -> Opslag ->Tidligere opslag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Søholm 4H og 4H Søholms venner

lørdag den 20.november 2021 kl 14:00
på Humlebæk skole, skolekøkkenet, Gl. standvej 132, Humlebæk

Vi havde tænkt os, at i år skulle det være festligt, informativt og kreativt med indlæg, dialog og kagebagning,
men på grund af det stigende smittetryk, er det forudsigeligt, at der kommer restriktioner eller anbefalinger på forsigtighed.
Konsekvensen tages ved, at der alene afholdes de ordinære generalforsamlinger med godkendelse af regnskaber og valg til bestyrelserne.
Der vil dog blive serveret kaffe og potionsanrettede kager.

Det festlige og kreative må vente på bedre tider, forhåbendlig inden opstart af nye forårsaktiviteter.

Dagsorden for Søholm 4H
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskabet.
4. Formanden forelægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
Efterfølgende konstituering

Dagsorden for 4H Søholms venner
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Evt.


Af hensyn til planlægning ønskes tilmelding på mail til

Ordinær generalforsamling i Venneforeningen

onsdag den 27. november 2019 kl: 18:30-20:30
Humlebæk Skole, Skolekøkken, Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.
Har du nogle gode billeder af aktiviteter, så tag dem gerne med på en USB eller send dem til .

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle
* Julegodter (bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Nuværende bestyrelse: Anni, Steen, Hanne og Joan.
Vi opfordre andre til at stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

 

Grøn galla og generalforsamling

Kom med til årets festlige afslutningsfest

Fredag den 25. oktober 2019 - kl. 18:00-21.30 på Humlebæk Skole, Gl. Strandvej.

Kære 4H'ere med venner og familie!
Afslutning af sommerens og efterårets aktiviteter fejres altid ved en afslutningsfest med indbygget generalforsamling.
Temaet er denne gang igen Grøn galla, hvor vi spiser sammen, genoplever året der er gået, uddeler årsnåle til medlemmerne og forskellige pokaler. Og selvfølgelig afslutter vi aftenen med det meget populære bankospil, hvor der altid er sidegevinster.
Grøn galla – er til fri fortolkning, meeeen vi ser gerne grønne påklædningsstykker for at hædre 4H’s grønne image. Vi lover udsmykningen også vil leve op til temaet.
Hold øje med Facebook, hvor der vil komme flere teasere til aftenen :-)

Den formelle generalforsamling afvikles som en del af arrangementet med beretning, regnskab og valg til bestyrelsen. Skulle der være nogen som har lyst til at deltage i bestyrelses- eller udvalgsarbejdet, så er der mulighed, men ingen tvang.

Det koster 20 kr. pr. deltager for maden (alle over 4 år), vand/øl kan købes i baren og bankoplader koster 5 kr. pr. stk.
Betaling modtages på dagen, helst i kontanter.

Tilmelding ønskes så vi kan planlægge madlavning, borddækning, årsnåle, præmier mm.

Tilmelding

 

Billeder fra sidste år!

 

 

 

Dagsorden Generalforsamling (er indlejret i festprogrammet)

 1. Velkomst og valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning (sammen med juniorledere)
 3. Kassereren aflægger regnskabet.
 4. Formanden forlægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Behandling af indkomne forslag

Invitation til Børnedyrskue i Søholm 4H

Lørdag den 28. september 2019 kl. 10-14

Klik her for tilmelding

Deltagere:

Alle, der har gået på dyrehold sommeren 2019 (mandag, onsdag eller torsdag) deltager gratis.
Andre 4H'ere der har lyst til at udstille er meget velkomne til at tilmelde sig – det koster 100 kr. pr deltager.

Det er muligt at udstille kanin, marsvin, andre smådyr, 4H's høns, geder og grise samt kæpheste. Hvis du har en ualmindelig sød og rolig hund, der ikke har jagtinstikt, må du gerne udstille den (men den skal være i snor hele tiden). Desuden er du velkommen til at udstille edderkop, skovsnegl, bænkebiddere og hvad du ellers kan finde i haven og tage med i fx et syltetøjsglas el.lign. Husk at komme jord og blade i og sørg for den kan få luft.
Du kan låne et dyr af 4H eller tage dit eget med. Desuden skal du lave et skilt til dyret (A4 papir med dyrets navn og art, dit navn og alder og hvad du ellers kan få lyst til at skrive eller tegne på papiret. Hvis du har mulighed for det, så få det lamineret eller sæt det i en plasticlomme. Det skal hænge på buret på dagen.
Udstiller du et 4H-dyr kan det ske at der er andre, der udstiller samme dyr.

ALLE gæster er velkomne på dagen!
Så medbring meget gerne venner, naboen, familie og andre nysgerrige. Ingen entré, men der bliver mulighed for at bruge lidt småpenge i café m.v.

Program for dagen:

kl. 10.00 Børn ankommer og navneskilte på burene hænges op (vi står parat til at hjælpe).
kl. 10.30-11.30 bedømmelse af alle dyr (børnene går hen til dommeren med sit dyr og viser det frem og svarer på spørgsmål om fodring, pasning og pleje – vi tager hensyn til alder og vidensniveau, så det er ikke nødvendigt med læse panik m.v.)
kl. 10.30 Café, ponytræk, børnehopbane, bålaktiviteter, hønseskidning
kl. 12.00 kaninhopkonkurrencer fortrinsvis for kaninhopholdet (torsdag) . Hvis ledige kaniner eller egne kaniner medbringes er de velkomne til at deltage.
kl. 12.30 Kæphestekonkurrence i spring (aldersopdelt efter behov) Alle udstillere, der deltager i kæphestekonkurrencerne præmieres (andre må gerne deltage for 25,- kr pr start incl. Præmie) Vi har kæpheste til låns, egne må selvfølgelig meget gerne medbringes!
kl. 13.00 Kæphestekonkurrence i dressur (præmie til alle deltagere)
kl. 13.30 Uddeling af præmier for dyrskuedeltagerne

Hele dagen:

4H-bingo, Mød 4H-ungdom og hør om deres rejser og aktiviteter og prøv deres escaperoom!
Café, flødebollekast, tegnebord
Programmet vil måske blive ændret eller udvidet alt efter deltagerantallet og tilmeldte dyrearter.

Alle tilmeldte deltagere præmieres og får desuden et aktivitetskuponhæfte til div. aktiviteter.
Betaling for deltagelse (for jer, der ikke er tilmeldt hold i sommeren 2019) sker på dagen.

Tilmelding:

Aflever den på holdet udleverede kupon til din leder eller send nedenstående oplysninger på en mail til formand@soholm4h.dk
indeholdende: udstillers navn og alder, dyrets art og navn, er det et 4H-dyr eller eget dyr? og kontakt tlf nr.

Arbejdsdag i 4H

Giv en hånd, så vi kan få et super børnedyeskue.
Der indkaldes til en lille arbejdsdag i Søholm haverne lørdag den 21.september kl 11:00-14:00.
Vi skal klargøre arealerne til børnedyrskuet lørdagen efter.
Vi sørger for at der er lidt at spise og drikke på dagen.

Opgaver som skal udføres:
Lave kaffe og te
Hente bestilt mad ved spisetid
Oprydning på arealerne, så vi kan tage imod de mange deltagere og gæster
Oprydning i kaninstalden, så vi er klar til udstilling og bedømmelse
Oprydning i udekøkken, så vi er klar til vaffelbod og kafé
Genopsætte væltet hegn i hestefold, så vi er klar til ponytræk
Samle og reparerer løbegårde, så vi er klar til fremvisning af kæle/klappe dyr
Færdiggøre ny gede-bolig, så de kan få mere plads til vinter.

Medbring gerne lidt håndværktøj:
Hammer, Sav, brækjern - koben, Knivtang, søm udtrækker, Vatterpas

Tilmelding:
Vi modtager med stor glæde din tilmelding på denne mail og gerne inden torsdag så vi kan koordinere opgaverne og forplejningen :-)
Skriv også hvilket værktøj du kan medbringe, så vi får overblik over værktøj og materialeforbrug.

Vi ser frem til både godt vejr og flotte arealer parat til dyrskuet :-)


mail til Steen på:

Handy-mænd m/k søges til praktisk hegnarbejde!

Giv en hånd, til bedre faciliteter for vores børn og unge.

Vinterens storme har været lidt hård ved vores hegn i Søholm haverne.
Mange af vores hegn er væltede eller er i en dårlig forfatning.
Det er nødvendigt at alle hegn genetableres, så vi kan få vores heste ud på området til glæde for alle vores børn på de forskellige aktivitetshold.

Der afholdes derfor en lille arbejdsdag lørdag den 25. maj kl 11:00 - 14:00
Vi sørger for at der er lidt at spise og drikke på dagen.

Arbejdsopgaver:
* Vi har en stak brugte stolper og lægter som skal renses for søm.
* Stolper skal have lidt træbeskyttelse på den del som skal i jorden.
* Vi skal have udskiftet hegn mod Fredensborgvejen og påmonteret trådhegn.
* Der skal opsættes en låge i den nord-østlige hjørne i dyrskuefolden mod naboen.
* Vi skal have udskiftet en del af hegnet i det syd-vest lige hjørne.
* Der skal opsættes hegnspæle mellem ældrehaverne og dyrskuefolden.

Værktøj må gerne medbringes:
Pælebor
Jordstamper
Hammer
Sav
brækjern - koben
Knivtang, søm udtrækker
Vatterpas

Vi modtager med stor glæde din tilmelding på denne mail og gerne inden torsdag så vi kan koordinere opgaverne og forplejningen :-)
Skriv også hvilket værktøj du kan medbringe, så vi får overblik over værktøj og materialeforbrug.

Vi ser frem til både godt vejr og nogle nye flotte hegn :-)


mail til Steen på:

Ekstraordinær generalforsamling

Afholdes den 30. april 2019 kl 19:30 På Toftegaard i rytterstuen, Langstrupvej 10, Fredensborg.
Eneste punkt er godkendelse af regnskabet for 4.kvartal 2018.


Ordinær generalforsamling i Venneforeningen

torsdag den 29. november 2018 kl: 18:30-20:30
Humlebæk Skole, Skolekøkken, Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.
Der uddeles også pokaler og juniorleder/hjælper afregning.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle
* Julegodter ( bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Nuværende bestyrelse: Anni, Steen, Hanne og Joan.
Vi opfordre andre til at stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

 

Grøn galla og generalforsamling

Kom med til årets festlige afslutningsfest

Fredag den 2. november 2018 - kl. 18:00-21.30 på Humlebæk Skole, Gl. Strandvej.

Kære 4H'ere med venner og familie!
Afslutning af sommerens og efterårets aktiviteter fejres altid ved en afslutningsfest med indbygget generalforsamling.
Temaet er denne gang Grøn galla, hvor vi spiser sammen, genoplever året der er gået, uddeler årsnåle til medlemmerne og forskellige pokaler. Og selvfølgelig afslutter vi aftenen med det meget populære bankospil, hvor der altid er sidegevinster.
Grøn galla – er til fri fortolkning, meeeen vi ser gerne grønne påklædningsstykker for at hædre 4H’s grønne image. Vi lover udsmykningen også vil leve op til temaet.
Hold øje med Facebook, hvor der vil komme flere teasere til aftenen :-)

Den formelle generalforsamling afvikles som en del af arrangementet med beretning, regnskab og valg til bestyrelsen. (Det skal understreges, at der er kandidater til alle valg til bestyrelsen. Skulle der være nogen som har lyst til at deltage i bestyrelses- eller udvalgsarbejdet, så er der mulighed, men ingen tvang)

Det koster 20 kr. pr. deltager for maden (alle over 4 år), vand/øl kan købes i baren og bankoplader koster 5 kr. pr. stk.
Betaling modtages på dagen, helst i kontanter.

Tilmelding ønskes så vi kan planlægge madlavning, borddækning, årsnåle, præmier mm.

Tilmelding

 

Dagsorden Generalforsamling (er indlejret i festprogrammet)

 1. Velkomst og valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning (sammen med juniorledere)
 3. Kassereren aflægger regnskabet.
 4. Formanden forlægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Behandling af indkomne forslag

Høst og børnedyrskue

Lørdag den 29. september 2018 - kl. 10.00-15.00

Kære 4H'ere med venner og familie!

I indbyrdes herved til en dejlig dag i 4H med dyr, bål og masser af aktiviteter for store og små!
Årets dyrepasserhold (mandage og torsdage) viser deres dyr frem og juniorguider og juniorledere står på dagen for en række aktiviteter for alle.
Ingen entré men tag gerne kontanter /evt mobile pay med, da de fleste aktiviteter koster lidt.

Deltagere på dyrepasserhold-mandag og -torsdag får gratis udleveret et klippekort indeholdende de fleste aktiviteter.

Program:

Dyreudstillerne bedømmes enkeltvis af dommerne på viden og håndtering af deres udstillede dyr.

* Café med salg af lækre 4H-vafler mm.
* Flødebollekast
* Tombola (styres af vores unge, der samler ind til tur til EM i Racekaninavl i Herning).
* Dyrequiz for alle (hele dagen – spørgsmål er hængt op rundt på arealet)
* Bål – bålaktiviteter med popcorn, æbler m.v.
* Pres din egen æblesaft
* Kværn dit eget mel og vals dine egne havregryn
* Fællesleg med juniorguiderne
* Børnehop
* Kaninhopkonkurrencer for kaninudstillere
* Mønstringskonkurrence for hesteudstillere
* Ædekonkurrencer for geder, grise, marsvin og hønseudstillere
* Trækketure på ponyerne (lille tur eller ”luksustur” med opgaver)

Vi slutter dagen af med præmieoverrækkelse til alle dyreudstillerne

Ekstraordinær generalforsamling

Afholdes den 28. august 2018 kl 19:00 På Toftegaard i rytterstuen, Langstrupvej 10, Fredensborg.
Eneste punkt er godkendelse af regnskabet for 4.kvartal 2017.


Ordinær generalforsamling i Venneforeningen
onsdag den 29. november 2017 kl: 18:30-20:30

Humlebæk Skole, Kafinen, Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.
Der uddeles også pokaler og juniorleder/hjælper afregning.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle
* Julegodter ( bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Nuværende bestyrelse: Anni, Steen, Hanne og Joan.
Vi opfordre andre til at stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

 

Generalforsamling den 13. oktober

Generalforsamling og halloween - Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Foreløbigt program.

Hyggelig fællesspisning samtidig med at vi afholder generalforsamling.
Beretningen krydres med beretning om ungdomsarbejdet i regionen og på landsplan, Foto fra årets arrangementer vises i baggrunden.
Årsnåle og pokaler uddeles.
Halloween aktiviteter - nærmere info kommer senere !
Kaffe og kage indtages samtidig med banko, hvor der er gode præmier og sidegevinster.

Til alle medlemmer uddeles der kun på denne dag en årsnål.
Se de flotte årsnåle

Maden koster 20 kr for alle uanset alder. Drikkevarer kan købes i baren.
Bankoplader koster 5 kr pr stk.
Al betaling, kontant på dagen - så husk mange småpenge.

Husk tilmelding, så vi kan købe tilstrækkeligt mad, og have årsnåle parat :-)

Tilmelding her

Generalforsamling og Halloween fredag den 13. oktober kl 18:00 - 22:00
på Humlebæk Skole, Gl.Strandvej 132, Humlebæk,
for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende

  Forberedelserne er i fuld gang - billeder fra tidligere
Fælles middagsbord   Generalforsamling
Årets kaninhopper Årsnåle og diplomer Årets ildsjæl
Årets rytter Banko - mange sidegevinster :-)  

Programmet:

 • Alle deltager og tilbereder maden
 • Fællesspisning
 • Billeder fra vores aktiviteter i året der gik
 • Generalforsamling med uddeling af årsnåle
 • Halloween aktiviteter
 • Banko, med mange gode præmier, også side gevinster


Dagsorden Generalforsamling

 1. Velkomst og valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning (sammen med juniorledere)
 3. Kassereren aflægger regnskabet.
 4. Formanden forlægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Behandling af indkomne forslag

Ordinær generalforsamling i Venneforeningen
onsdag den 30. november 2016 kl: 18:30-20:30
Humlebæk Skole, skolekøkkenet (lokale 26), Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.
Der uddeles også pokaler og juniorleder/hjælper afregning.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle
* Julegodter ( bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Nuværende bestyrelse: Anni, Steen, Hanne, Inga og Joan.
Vi opfordre andre til at stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

 

Generalforsamling den 28. oktober

Generalforsamling og halloween bliver ændret til generalforsamling og fælles hygge arrangement.
Halloween bliver udskudt til senere lejlighed.

Grundet det fremskredne tidspunkt gennemføres forplejningen som en "gør det selv" menu.
Vi har følgende ingredienser klar: pizzadej og div toppings.
Sammen laver vi forskellige pizzaer.
Hyggelig fællesspisning samtidig med at vi afholder generalforsamling. Man må godt snakke med mad i munden :-)
Beretningen krydres med beretning om ungdomsarbejdet i regionen og på landsplan, samt indlæg om oplevelser med deltagelse i internationalt samarbejde med andre unge i Europa. Foto fra årets arrangementer vises i baggrunden.
Årsnåle og pokaler uddeles.

Kaffe og kage indtages samtidig med banko, hvor der er gode præmier og sidegevinster. (5 kr pr plade - husk kontanter)

Prisen for maden er 10 kr pr person uanset alder. Drikkelse kan købes på stedet (helst kontant)

Vedr. selve generalforsamlingen:
Kan jeg blive tvunget til at deltage i bestyrelsesarbejde ?
Bare rolig :-) Alle nødvendige poster til bestyrelsen er afklaret på forhånd, men vi tager med kyshånd mod flere nye bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer, som vil være med til at gøre Søholm 4H til et endnu bedre sted (hvis det kan lade sig gøre).
Søholm 4H er suverænt den største 4H-klub i Danmark, du kan blive en del af succesen med at gøre den endnu større og bedre.
(4H motto: at gøre det bedste - bedre)

Tilmelding nødvendig af hensyn til planlægning ... ellers, surt at der ikke er pizza til dig.

Tilmelding her

Generalforsamling og Halloween fredag den 28. oktober kl 18:00 - 22:00
på Humlebæk Skole, Gl.Strandvej 132, Humlebæk,
for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende

 

  Forberedelserne er i fuld gang - billeder fra tidligere
Fælles middagsbord   Generalforsamling
Årets kaninhopper Årsnåle og diplomer Årets ildsjæl
Årets rytter Banko - mange sidegevinster :-)  

Programmet:

 • Alle deltager og tilbereder maden
 • Fællesspisning
 • Billeder fra vores aktiviteter i året der gik
 • Generalforsamling med uddeling af årsnåle
 • Banko, med mange gode præmier, også side gevinster

Til alle medlemmer uddeles der kun på denne dag en årsnål.
Se de flotte årsnåle

Maden koster 10 kr for alle uanset alder. Drikkevarer kan købes i baren. Bankoplader koster 5 kr pr stk.
Al betaling, kontant på dagen - så husk mange småpenge.

Husk tilmelding, så vi kan købe tilstrækkeligt mad, og have årsnåle parat :-)

Tilmelding her

Dagsorden Generalforsamling

 1. Velkomst og valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren aflægger regnskabet.
 4. Formanden forlægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Vedtægtsændringer forårsaget af krav fra DUF om unges medindflydelse samt 4H organisationsændringer.
   Se forslag til ændrede vedtægter

 


Udbrud af VHD i Danmark

Konsekvens for Søholm 4H er:

 • aflysning af åbenthus og udadvendte aktiviteter med kaniner.
 • frem til 3. oktober ikke er tilladt at medbringe egne kaniner i 4H
 • alle besøgende skal vaske og desinficere hænder når de kommer og går i 4H den næste tid

VHD er en dødelig og særdeles smitsom sygdom blandt kaniner. Det er et virus, som spreder sig let og samtidig er dødeligheden meget høj.

Virusset kan sprede sig via fugletræk, via vilde og tamme kaniner, via menneskers tøj m.v. Der er tilgengæld ingen grund til at bekymre sig om hverken mennesker eller andre dyr, da sygdommen udelukkende rammer kaniner. Du kan læse mere om sygdommen og læse Danmarks kaninavlerforenings pressemeddelelse her:

http://kaniner.dk/downloads/VHD_pressemeddelelse.pdf

https://www.foedevarestyrelsen.dk/…/Anbefalinger-om-Viral-h…


Kaninhop- Sweetie-cup


Kaninhop den 18.6 er aflyst !
Sweetie-cup er en kaninhopkonkurrence, der afholdes over 3 hop-dage (21.5, 12.6 og 18.6 alle dage kl. 13-16). Man kan deltage alene eller som hold (vi sætter jer sammen på dagen, hvis I ikke allerede har dannet et hold). Et hold består af 4 deltagere, og konkurrencerne er tilpasset så alle kan være med uanset niveau (kaninen og fører skal dog ikke være helt nybegyndere). Der uddeles præmier både for de enkelte konkurrencer og den sidste gang 18.6 uddeles pokaler til vinderholdet og individuel vinder af Sweetie-cup!

Vi skal igennem følgende bunnygames:
21.5 stafethop, slalomhop og figurhop (flere sværhedsgrader)
12.6 terrænhop, duelhop, eliminatorhop (banen starter let og bliver gradvist sat op)
18.6 Pointhop, elevatorhop, jokerspring
(elevatorhop: springene bliver højere og højere undervejs og man fortsætter så længe man er fejlfri (eller selv ønsker at stoppe). Jokerspring: man vælger selv hvilke spring man vil tage. Alle spring er markeret med et point-tal, og så gælder det om at samle så mange point som muligt indenfor 60 sekunder. Der er både lette og svære spring, så man vælger selv højden).

Vi hjælper jer undervejs med de forskellige "Bunny games" , så alle kan være med selvom I ikke lige har styr på regler osv. Man behøver ikke være meget dygtig for at deltage, men kaninen skal kunne hoppe et par pinde for at det er sjovt at være med. Hvis en deltager fra et hold ikke kan deltage en af gangene, må en anden fra holdet gerne hoppe med kaninen.

Deltagerpris: 60 kr pr. gang (kontant)

4H kaniner kan reserveres ved forudbetaling 3x60 kr = 180 kr. (check lige på 23673016 om kaninen er ledig først inden du betaler). Hvis du kun deltager en enkelt gang, kan kaninen ikke forhåndsreserveres - du møder bare op på dagen og får en kanin tildelt.

Hold må gerne tilmelde jer på dagen med et holdnavn:-)


Kaninhop

søndag den 8. maj kl. 13-16

Indhold: Vi starter med at træne på de forskellige baner og afholder derefter konkurrencer tilpasset deltagernes niveau.
Alle 4H'ere er velkomne til at deltage (gæster må gerne komme og kigge på). Mød bare op - forudgående tilmelding ikke nødvendig.
Hvis du vil reservere en bestemt kanin, kan du sende en sms til 23673016.
Det koster 60 kr at deltage incl. konkurrencer. Betaling kontant eller pr mobile pay på dagen.
Hvis du tager din egen kanin med, skal den være sund og rask, dvs. må ikke have diarre, hævelser i hovedet, rindende øjne, snue (bemærk, det oftest viser sig ved at kaninen har fedtede forben), mystiske bare pletter i pelsen (kan være rovmider eller andet kravl).
Deltagere: fra ca 9 år (men du skal selv kunne tage kaninen ind og ud af buret samt give sele på).


Ekstraordinære generalforsamling

afholdes den 13. april kl 19:30 På Humlebæk Skole Gl. Strandvej 132, lokale 26
Eneste punkt er godkendelse af regnskabet for 4.kvartal 2015.


"vinter-4H" i vinterferien

15.-16. februar
Vi skal lave suppe og fladbrød på bålet, hilse på de nye griseunger, motionere kaninerne og rense deres bure.
Vi skal også lave "hø-ruller" til kaninerne, så du må meget gerne samle og medbringe tomme toiletruller og køkkenruller til dette formål.
Desuden laver vi fuglekugler, som I kan hænge op i 4H eller få med hjem.

Se beskrivelse, tilmelding er nødvendig !

Ordinær generalforsamling i Venneforeningen
torsdag den 26. november 2015 kl: 18:30-20:30
Humlebæk Skole, skolekøkkenet (lokale 26), Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle
* Julegodter ( bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Nuværende bestyrelse: Anni, Steen, Hanne, Inga og Lilli.
Vi opfordre andre til at stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

 

Husk den festligste dag i Søholm 4H

Sæt kryds i kalenderen nu !

Generalforsamling og Halloween fredag den 23. oktober kl 18:00 - 22:00
på Humlebæk Skole, Gl.Strandvej 132, Humlebæk,
for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende

Vi har nu kandidater til alle bestyrelsesposter :-)
Bestyrelsens beretning og arbejdsplan for 2016 ligger klar til læsning.

  Forberedelserne er i fuld gang - billeder fra tidligere
Forberedelse - oppyntning Fælles middagsbord  
  Generalforsamling Årets kaninhopper
Årsnåle og diplomer Årets ildsjæl Årets rytter
Udvalgte bidrag til kagekonkurrence    
Udklædning - natteløb Banko - mange sidegevinster :-)  

Programmet er under udarbejdelse (her kan nu nævnes)

 • 4H børn og unge forbereder og tilbereder festmaden
 • Fællesspisning
 • Kagekonkurrence
 • Udklædningskonkurrence
 • Billeder fra vores aktiviteter i året der gik
 • Generalforsamling med uddeling af årsnåle
 • Halloween tema, udklædning, udsmykning og natteløb
 • Banko, med mange gode præmier, også side gevinster

Til alle medlemmer uddeles der kun på denne dag en årsnål.
Se de flotte årsnåle

Maden koster 20 kr for børn under 18 år, fra 18 år og derover koster maden 30 kr. Drikkevarer kan købes i baren. Bankoplader koster 5 kr pr stk.
Al betaling, kontant på dagen - så husk mange småpenge.

Vi plejer at være rigtigt mange, så Husk tilmelding, så vi kan købe tilstrækkeligt mad, og have årsnåle parat :-)

Tilmelding her


Juniorlederkursus - del 1 (basis)

Deltagere: 13-18 år
Et praktisk kursus, hvor du får nogle konkrete værktøjer til at varetage din funktion som juniorleder på et hold. Du skal lære at igangsætte og gennemføre enkle fælles- og sammenrystningslege, og du skal kunne deltage og kende din rolle på holdet i dyre- og bålaktiviteter. Derudover kommer du til at lære lidt om kommunikation, samarbejde, konfliktløsning og du skal være i stand til at sætte et plaster på og håndtere små skader, så du er klædt på til at håndtere mindre situationer, der kan opstå på et hold.

Holder løber over 7 tirsdage, startende 25. august - alle dage kl. 17-19. Pris 250,- kr. som tilbagebetales, når kurset er gennemført.
Du får kursusbevis efter endt, gennemført kursus.

Tilmelding

Åbent hus og 40 års jubilærum

En stor dag med hundredvis af besøgende og medlemmer med familie.

Arrangementet var hovedsageligt planlagt og udført af vores dygtige juniorledere med hjælp fra forældre og venner :-)
En tak til alle der bidrog med at gøre det til en stor og festlig dag.

Søholm 4H har 40-års jubilæum

Vi fejre det lørdag den 12. september

I år er det 40 år siden at Søholm 4H så dagens lys og startede sit første hold. Det vil vi fejre og indbyder derfor til
Åbent hus og børnedyrskue i Søholm 4H

Alle, både tidligere og nuværende medlemmer, forældre, venner, naboer og andre gæster er velkomne! Der er desværre ikke adgang for hunde, da vi har fritgående dyr, der bliver bange for dem. Det er gratis at kigge forbi, men tag alligevel lidt kontanter (eller mobilepay) med, hvis du vil prøve nogle af aktiviteterne.
I dagens anledning er dyrskue og aktiviteter åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Aktiviteter på dagen:

 • Børnedyrskue tilmelding nødvendig
 • Kaninhop
 • Kæleklappedyr
 • Opvisning i voltigering på træhest
 • Opgaveløb
 • Café med blandt andet nybagte, lækre 4H-vafler
 • ”Regn med en ged”
 • Trækketure for de yngste på vores små ponyer
 • Fiskedam, flødebollekast m.v.
 • Bålaktiviteter
 • og andre aktiviter

Program med tider vil blive lagt senest den 10. september 2015

Gerne tilmelding af hensyn til vores planlægning :-)

Tilmelding til børnedyrskue Søholm 4H - 40 år lørdag den 12. september 2015

Hvem kan deltage ?
Børn og unge i alderen 7-18 år. Medlemskab ikke påkrævet denne dag.
Pris: 100 kr. incl. Klippekort til forskellige aktiviteter.
Tidsrum: kl. 09.00-16.00
Hvad kræver det ?
Du kan udstille dit eget dyr (ikke hund), som er sund og rask (ingen tynd mave, rindende øjne, mystiske ”bare” pletter i pelsen, snot m.v.)
4H-medlemmer kan også vælge at udstille et 4H-dyr (høne, marsvin eller kanin), som skal reserveres på forhånd.
Du skal lave et skilt hjemmefra, som du tager med og hænger op på buret. Skiltet skal være i A4 størrelse og indeholde dit navn og alder, dyrets navn og alder og eventuelt andre ting, du har lyst til at skrive/tegne om dit dyr.
Der vil være udstillingsbure opsat til kaniner og marsvin. Spørg om andre dyr, hvis du er i tvivl. Hamster og fugle skal komme i eget bur.
Du vil blive spurgt om nogle forskellige ting om dit dyr fx hvad det spiser, hvordan man passer dyret og lidt om dyrets adfærd.
Alle deltagere præmieres! Deltagelse i dyrskue bekræftes, når betaling 100 kr. er registreret.
Program med cirkatider offentliggøres her senest 10. september kl. 22.00.
Der er plads til 50 dyreudstillere !

Tilmelding nødvendig senest den 9. september

Forberedelsesdag søndag den 6. august kl. 10:00 i Søholm 4H

Har du lyst til at give et nap med til klargøring af arealerne til vores 40-års jubilæum.
Der er følgende opgaver:

 • Oprydning på arealerne, skurvogn og udekøkken
 • Køre affald til containerpladsen (trailer kan medbringes)
 • Rengøre toiletkabine
 • Klippe hæk omkring toiletkabine (hækkeklipper kan medbringes)
 • Slå græs
 • Udskiftning af hegn
 • Lave kaffe og the til alle fremmødte

Tilmelding ikke nødvendig - bare mød op :-)


Hillerød kræmmermarked


afholdes fra torsdag den 27. august til søndag den 30. august 2015

4H tombola - fra tidligere år

"Åbent kaninhop"

Tirsdag den 18. august kl. 16.30-18.30 "Åbent kaninhop" i Søholm 4H - alle kaninhoppere er velkomne både trænede og uøvede. Tag gerne en ven med. Det koster ikke noget at deltage i træningen denne dag og du behøver ikke at være medlem. Hvis du vil være med til "Sløjfehop" til sidst koster det 25,- kr. pr. startende kanin. (mød bare op - betaling på dagen).

Sommerferieaktiviteter i Søholm 4H


I uge 27
har vi dyrepasserlejr ons-tors-fre kl. 08.30-15.30, hvor du kan få 4H's dyrepasserdiplom.
Lejren er for dig, der er 7-ca. 12 år gammel og det koster 600 kr. at være med.
Beskrivelse og tilmelding:
http://www.soholm4h.dk/aktiviteter/dyrepasserlejr_2015.php

I uge 28
holder vi udeskole med emnet "Brug sproget", for dig. der skal i 2.-6. klasse efter sommerferien.
Det foregår man-fre dagligt fra 9-15 (du må gerne komme fra kl. 08.30 og skal være hentet senest kl. 15.30). Du skal ikke sidde på skolebænken, men deltage i forskellige dyrepasningsopgaver, være med til at lave pasningsvejledninger og måske skal du også lave en instruktion i hvordan man træner en ged! Der bliver mulighed for at skrive historier og/eller lave film om dyrene.Vi har altid mange gengangere og vi plejer at ha det megahyggeligt!
Der er et par enkelte pladser tilbage. pris 1100,- kr.
Beskrivelse og tilmelding:
http://www.soholm4h.dk/aktiviteter/udeskole-sommer_2015.php


I uge 29
kan du komme i Sommer-4H-klub. Vi har åbent man-fre kl. 8-17, og i dette tidsrum kan du blive afleveret og hentet efter behov.
Vi skal hygge med dyrene, lave mad på bålet, ride en tur på ponyerne, save brænde, hoppe med kaniner osv.
Pris 1000 kr. for deltagelse. OBS! Sommer-4H-klub oprettes og afvikles ved minimum 7 deltagere.
Beskrivelse og tilmelding:
http://www.soholm4h.dk/aktiviteter/4H-sommerklub_2015.php


I uge 31
har vi dyrelejr (nu også med netcafé) for de større børn og unge. Du skal være fyldt mindst 10 år og være fuldt selvhjulpen for at deltage.
Dyrelejren er en døgnlejr, hvor du overnatter i vores fællestelte fra tirsdag til lørdag. Alle vores 5 heste opholder sig i 4H denne uge. Der bliver mulighed for en række dyreaktiviteter om dagen, bålhygge og måske film i skurvognen om aftenen. Der er også tradition for voltigering og ringridning på folden, ligesom drengene gerne opretter en netcafé i teltet. Der lægges vægt på hygge og afslapning - vi har jo sommerferie!
Det koster 1400 kr. at deltage.
Beskrivelse og tilmelding:
http://www.soholm4h.dk/aktiviteter/dyrelejr_2015.php

Roskilde Dyreskue 4.-7. juni


Se mere info under Links -> Dyrskue

 

4H Søholm Dyreskue 30. maj


Søholm 4H afholder et mini dyrskue den 30. maj i tidsrummet 10 – 18. Hvis du er mellem 7 og 18 år og gerne vil vide hvordan et dyrskue foregår eller bare gerne vil have en hyggelig dag så tilmeld dig!!!

Du kan enten komme og kigge eller selv deltage. Alle venner, forældre, søskende osv. er velkomne. Deltagere skal op foran dommer sammen med sit dyr, hvor der vil blive stillet spørgsmål om dyret, og alle deltagere får en præmie. Derudover vil der være et sjovt

program med mange forskellige aktiviteter som fx kaninhop, hesteagility, gedehop og meget meget mere. Det koster 75kr at deltage, og man betaler på dagen. Hvis du bare vil komme og kigge er det fra 11:30, hvor der vil være nogle forskellige workshops, et lille cafeteria og selvfølgelig en masse aktiviteter at kigge på. Det koster 10kr for en gæstebillet.

Hvis du skal deltage skal du enten selv have dyr med eller låne et af 4H. Hvis du skal låne af 4H skal du skrive
navnet på det dyr du vil låne og uddelingen foregår efter først til mølle princippet. Hvis du skal have hest med kan du kun låne af 4H og det gælder om at være hurtigt da der kun er 4 der kan have hest med. Af 4H kan du låne kaniner, heste, grise, geder, høns, katte og marsvin og 4H'ere har fortrinsret til at låne dyr af 4H.

Der er et begrænset antal deltagere. Tilmeldingsfristen er torsdag den 28.maj og tilmelding foregår på:

www.sites.google.com/site/4hsoeholmdyreskue/tilmelding

Program og mere info på facebook

Hilsen 4H’s juniorledere

Arbejdsdag

Lørdag den 21. marts, kl 10:00 - 14:00

På opfordring laver vi en ekstra arbejdsdag.
De nye kaninbure skal have træbeskyttelse!

hvis der er folk nok, der møder op, vil vi også gerne have ryddet op og rengjort skuret - og vi kan også godt bruge en bil og en trailer til at køre på containerpladsen med div. affald. Børn og unge der vil lufte kaniner m.v. imens er meget velkomne! Tag selv en madpakke med. Vi laver måske lidt på bålet - men det bliver ikke det helt store, da vi hellere vil lægge kræfter i at få området gjort klar til den kommende sæson.

Ekstraordinære generalforsamling

afholdes den 17. marts kl 19:00 På Humlebæk Skole Gl. Strandvej 132, lokale 26
Eneste punkt er godkendelse af regnskabet for 4.kvartal 2014.

Nye kaninbure

Lørdag den 7. marts, kl 10:00 - 14:00

Endelig kommer dagen, hvor vi skal have nye kaninbure! Vi skal derfor have båret de gamle bure ud af kaninstalden og de nye skal sættes ind.

Der bliver brug for nogle folk til at burflytning og en række praktiske arbejdsopgaver, som fx køre bure på containerpladsen, der skal flyttes nogle fliser og lægges grus ud, hvor de nye bure skal stå m.v. Desuden er der brug for nogle børn og unge til at hoppe med kaninerne imens, ligesom det vil være skønt, hvis nogle voksne (fx dem, der ikke kan bære) har lyst til at lave mad på bålet, brygge kaffe m.v. til de sultne arbejdere. Vi modtager samtidig gerne kage eller andre lækkerier så vi kan få en festlig dag. Hvis I har en trailer, må I meget gerne tage den med, så vi kan få de gamle bure væk med det samme.

mail deltagelse til:

Ordinær generalforsamling i Venneforeningen - Alle 4H'er kan deltage
torsdag den 20. november 2014 kl: 18:30-20:30

Humlebæk Skole, skolekøkkenet (lokale 26), Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål eller vandrepokal på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle og pokaler
* Julegodter ( bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Anni, Steen, Hanne, Inga - Alle modtager genvalg :-)
Rie udtræder men Lili stiller op.

Der er altid plads hvis andre vil stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

Husk den festligst dag i Søholm 4H
Sæt kryds i kalenderen nu !

Generalforsamlingen fredag den 31. oktober kl 18:00 - 22:00
for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende

Generalforsamlingen er traditionelt foreningens største fest,
hvor vi ud over at feste også bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen, her kommer du med gode ideer, ris eller ros.

Vi starter med fællesspisning og afholder generalforsamling med uddeling af årsnåle, diplomer og pokaler.
Hvem vinder kagekonkurrencen - Hvem vinder udklædningen. Kage/the og kaffe. Aktiviteter fra vores deltagelse på Roskildedyrskuet vises på som billedshow.
Herefter afholdes uhyggeligt natteløb og det meget populære bankospil, med masser af sidegevinster.

Til alle medlemmer uddeles der kun på denne dag en årsnål.
Se de flotte årsnåle

foto fra tidligere Forberedelserne er i fuld gang
forberedelser til udsmykning
uddeling af årsnåle
banko med mange side gevister
kagekonkurrence
klar til natteløb
fest og hygge

Maden koster 20 kr for børn under 18 år, fra 18 år og derover koster maden 30 kr. Drikkevarer kan købes i baren. Bankoplader koster 5 kr pr stk.
Al betaling, kontant på dagen - så husk mange småpenge.

Da der som regel er et meget stort fremmøde, skal der ske tilmelding, så vi kan sikre plads og mad til alle.

Tilmelding

Udeskole i efterårsferien
den 13.-15. oktober

3 dage i det fri, hvor der arbejdes praktisk med matematisk hverdagsviden.

Formål

At bruge naturen og opnå læring gennem praktiske erfaringer.
At styrke matematikfaglige kompetencer uanset ens udgangspunkt.

Fagmål

Gennem praktisk kendskab lære at anvende de mest almindelige måleenheder indenfor længde, rumfang og tid

Arbejde med centimeter og meter (fx gennem opmåling af kaninhopbaner)
Arbejde med regnehistorier og opnå kendskab til at bruge sproget i matematikken (fra 4. klasse er det typisk regneopgaver med tekst der præsenteres - i modsætning til de små klasser, hvor det mest er regnestykker. Derfor er det vigtigt, at børnene lærer at bruge sproget i matematikken).
Lære at kende forskel på deciliter og liter (fx gennem fodring af dyr)
Lære at kende forskel på gram og kilo (fx gennem madlavningsopgaver på bålet)
Lære at anvende digitalt ur (millisekunder, sekunder, minutter fx ved at lave forhindringsbaner med høns eller marsvin)

Læs mere

Familiedag lørdag den 6. september 2014 kl 12:00 -16:00

En dag hvor vi viser vores dyr og aktiviteter frem til forældre, bedsteforældre, venner og interesserede.

Tag en madpakke med eller noget til at lægge på den tændte grill.
Husk masser af småpenge til aktiviteter, idet overskud går til projekt Dyreskolen.

Kaninhop:
klasse 1 Let lige bane
klasse 2 Middelsvær lige bane (åben for alle)
klasse 3 Svær lige bane
klasse 4 Elite lige bane (Klubmesterskab)

Du må starte max 3 klasser med samme kanin.
klasse 2 afholdes som sløjfehop, dvs. der er sløjfe til alle fejlfri.
Alle klasser gennemføres med 2 gennemløb, hvor fejl og tid tæller samlet.

Pris for deltagelse i kaninhop:
klasse 1 og 3: 10 kr. pr start
Klasse 2 og 4: 25 kr. pr. start

Marsvin og høns:
Konkurrencer (forhindringsbaner): 10 kr. pr. start.

Andre aktiviteter:
Cafe: Kage, kaffe + vafler
Kagekonkurrence, husk tilmelding
Tombola
Ponyerne giver trækketure (10 kr pr. tur)
Bålaktiviteter (fx bag dit eget fladbrød...)
Trampolin
Expertquiz i kaniner
Børnespringbane
Skattejagt
Kæle-klappedyr

Informationer om vores forskellige aktiviteter
(udeskole, multihold, dyrepasserhold, kaninhophold, juniorlederkurser og udenlandsrejser mm.)

Vi modtager gerne donationer i form af hjemmebagte kager til cafeen eller præmier til tombolaen.

Tilmelding

Hestelejr den 4.-8. august

 

Hestelejren er for dig, der er vild med heste!

Vi skal hygge med vores 6 dejlige heste i alle størrelser, køre med hestevogn, prøve ponygames, voltigering, ride en tur i naturen, lære at ordne stald, hest og udstyr m.v. Du får lov at ride dagligt, men vi lægger også meget vægt på alle andre gøremål omkring hesten.
Torsdag til fredag overnatter vi i fællesteltet i 4H. Der er der rig mulighed for at hygge med 4H's andre dyr torsdag aften, hvor du også kan prøve kaninhop, lave mad over bålet og se hestefilm i skurvognen!

Læs mere

Summercamp den 14.-11. juli

For dig der skal i 6.-10. klasse efter sommerferien.
Kom og brug en uge i naturens tegn!

Vi skal lave Urban gardening og du kan blandt andet lave dit eget hydroponiske anlæg. Vi bruger naturligvis omgivelser i 4H på alle måder, så vi skal både hygge med vores skønne dyr, sanke vild mad og tilberede frokost hver dag over bålet eller i vores hjemmebyggede solovn, Vi skal lave Guerilla Gardening og frøbombeworkshop, prøve geocatching, griseløb, hønseskidning og kaninhop. I løbet af ugen skal vi også producere film, så hele forløbet kan præsenteres for forældre og andre interesserede fredag eftermiddag kl. 15-16.

Læs mere

Arbejdsfest den 15.juni kl 12:00-18:00

Arbejdsdag/fest er fastlagt hvor vi afslutter den sidste del med fællesspisning.

Vi skal gøre parat til sommerlejren og andre sommeraktiviteter.
Vores nye udekøkken og udearealer skal klargøres, Grise og geder skal have fodertrug opsat, hegnspæle skal udskiftes og skure skal males.
Når vi er færdig med arbejdet kan de der har lyst, blive til en hyggeligt grillaften.
Vi spørger for grill, brød, salat, kaffe og the.
Grillmad, service og drikkelse medbringes selv.

Mens forældrene arbejder arrangeres kaninhop aktiviteter og konkurencer.
Vores børnespring sættes op til fri leg.

Opgaver:
- hegn til dyr
- hovedrengøring i toiletkabine
- male skurvogn udvendig
- oprydning i skurvogn
- oprydning og opmærkning i udekøkken
- oprydning på arealerne
- lys i skure
- skifte en tagplade på hestestald
- flytte spagnum i tørvejr
- flytte brænde i tørvejr
- flytte kaninbure, så der er plads til de nye

Tag lidt håndværktøj med, vi sørger for at der er træ og materialer til at lave kaninspring.

Tilmelding nødvendig på mail: , så vi kan planlægge arbejdet og forberede grillaftenen.


Roskilde 4H dyrskue den 30.5 - 1.6

Søholm 4H deltager denne gang med 24 udstillere og 12 hjælpere.
Det bliver som sædvanlig nogle dejlige og hektiske dage.

Følg vores aktiviteter i smådyrsringen

Der findes kopi af alle udsendte dokumenter under Links, så hvis du vil vide mere eller er i tvivl om noget, kan du med stor garanti finde svaret der :-)

Fællesbilled fra Roskilde dyrskue 2013

 

Roskilde 4H dyrskue

Husk - Tilmelding inden 1.maj

Tilmelding 4H roskilde dyrskue (direkte link)
Hvis du skal deltage med en hest som allerede er tilmeldt:
så foretage tilmelding, send en mail til med kopi af tilmelding og skriv hvilken hest som allerede er tilmeldt, så tager vi dialog med Dyrskuet og sikre at der ikke reserveres dobbelte antal hestebokse :-)


Information om Roskilde 4H dyrskue


Har du problemer med tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte 4H konsulent Peter Baloo Laurents på tlf 4046 1991

Roskilde 4H dyrskue


ORIENTERINGSMØDE VEDR. ROSKILDE DYRSKUE
TORSDAG DEN 10. APRIL KL. 18-19
Mødet er for dig og dine forældre, hvis du overvejer at deltage på dyrskuet (afholdes 29. maj - 1. juni i år). Her kan du få svar på alle dine spørgsmål om hvor man skal sove, hvad det hele handler om, hvad og hvor spiser man, hvem passer på os om natten, kan jeg have mit eget dyr med, må jeg låne en 4H-kanin osv. Tilmeld dig NU enten på Facebook eller send en mail til

Kaninhop - indendørs

Kaninhop træning og konkurrencer på søndag den 6. april kl. 11-15 på Humlebæk Skole.

Indendørs kaninhop på Humlebæk skole, Gl. strandvej. Alle 4H'ere (uanset hvilken 4H klub du er medlem af) er velkomne. Det koster 50,- kr. pr. deltager at være med til træning og konkurrencer uanset antal kaniner. vi tilpasser konkurrencerne til dagens deltagere. tilmeld dig her på Facebook og betal kontant på dagen. Medlemmer af Søholm 4H samler samtidig point til championatet.
OBS! LÆG ET HÅNDKLÆDE I BUNDEN AF TRANSPORTKASSEN. HALM /HØ ER FORBUDT INDENDØRS.

Henvendelse kan ske på mail:

4H multikursus for bestyrelsesmedlemmer

Fredag den 28. marts kl. 17.30 til lørdag den 29. marts
kl. 15.00. Det er dog muligt at deltage kun fredag eller
lørdag.

4Hs kursusudvalg har hermed den glæde at indbyde alle 4H’ere til Multikursus. Formålet med kurset et at 4Here kan mødes til et kursus på tværs af klubber, udveksle erfaringer, få inspiration og viden, samt dyrke det sociale fællesskab.
4Hs kursusudvalg ligger vægt på at afholde kurset fredag-lørdag for på den måde, at skabe mulighed for deltagerne at mødes til uformelt socialt samvær på tværs af klubber.
Du kan tilmelde dig hele weekenden og dermed deltage i 2 kurser eller bare en enkelt dag og deltage i et kursus.

Information om 4H multikursus

Kaninhop - indendørs

Kaninhop træning og konkurrencer på Søndag den 2. marts kl. 11-15 på Humlebæk Skole.

Indendørs kaninhop på Humlebæk skole, Gl. strandvej. Alle 4H'ere (uanset hvilken 4H klub du er medlem af) er velkomne. Det koster 50,- kr. pr. deltager at være med til træning og konkurrencer uanset antal kaniner. vi tilpasser konkurrencerne til dagens deltagere. tilmeld dig her på Facebook og betal kontant på dagen. Medlemmer af Søholm 4H samler samtidig point til championatet.
OBS! LÆG ET HÅNDKLÆDE I BUNDEN AF TRANSPORTKASSEN. HALM /HØ ER FORBUDT INDENDØRS.

Henvendelse kan ske på mail:

Ekstraordinære generalforsamling

afholdes den 24. februar kl 19:00 På Humlebæk Skole Gl. Strandvej 132, lokale 26
Eneste punkt er godkendelse af regnskabet for 4.kvartal 2013.


Arbejdsdag - flytning af hestestald

Da vi flytter vores heste stald fra Toftegård til Aulholm med udgangen af januar, bliver der arbejdsdage i den sidste weekend i januar måned.

Her skal vi rengøre og klargøre stalde, rydde op og flytte en masse ting.
Arbejdsopgaver og tidspunkter annonceres snart,

Henvendelse kan ske på mail:


Ordinær generalforsamling i Venneforeningen - Alle 4H'er kan deltage
torsdag den 28. november 2013 kl: 18:30-20:30

Humlebæk Skole, skolekøkkenet (lokale 26), Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål eller vandrepokal på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle og pokaler
* Julegodter ( bla. marcipan + nugat) og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Anni, Steen, Hanne, Inga og Rie - Alle modtager genvalg :-)
Der er altid plads hvis andre vil stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.

 


Arbejds / aktivitetsdag søndag den 27. oktober

kl 10:00 – 14:00
Vi skal lave nye kaninhop, hegn til geder, male klubhus og gøre klar til vinteren.
Vi sørger for at der er fællesspisning og aktiviteter for børnene i mens.

Opgaver:
- vand til dyr
- hegn til dyr
- vinterly til dyr
- lys i skure
- haveklargøring
- flytte brænde i tørvejr

Tag lidt håndværktøj med, vi sørger for at der er træ og materialer til at lave kaninspring.


Husk den festligst dag i Søholm 4H

Sæt kryds i kalenderen nu !

Generalforsamlingen fredag den 25. oktober kl 18:00 - 21:00
for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende

Forberedelserne er i fuld gang

Programmet er under udarbejdelse (her kan nu nævnes)

 • 4H børrn og unge forbereder og tilbereder festmaden
 • Fællesspisning
 • Kagekonkurrence
 • Udklædningskonkurrence
 • Billeder fra vores deltagelse på Roskildedyrskuet
 • Generalforsamling med uddeling af årsnåle
 • Halloween tema, udklædning, udsmykning og natteløb
 • Banko, med mange gode præmier, også side gevinster

Vi plejer at være rigtigt mange, så der kommer tilmeldingsmulighed senere, så vi kan købe tilstrækkeligt mad,

Tilmelding


Åbenthus lørdag den 7. september 2013 kl 12:00 -16:00

En dag hvor vi viser vores dyr og aktiviteter frem til forældre, bedsteforældre, venner og interesserede.

Tag en madpakke med eller noget til at lægge på den tændte grill.

Planlagte aktiviteter:
Kage, kaffe + vaflerbod
Salg af 4H t-shirts
Tombola
Kaninhop- og kaninagility konkurrencer
Klubmesterskab for de øvede kaninførere
Sløjfehop for kaniner (tilmelding på dagen, pris 25,- kr. pr. start).
Sløjfeagility for høns, geder, marsvin og kaniner (tilmelding på dagen, pris 25,- kr. pr. start).
Børnespringbane
Ponytræk
Votigering på træheste
Skattejagt
Bålværksted incl. valse havre og kværne mel
Fremvisning af vores dyr
(katte, kaniner, marsvin, høns, geder grise og heste)

Information om vores forskellige aktiviteter
(udeskole, multihold, dyrepasserhold, kaninhophold mm.)

Vi modtager gerne donationer i form af hjemmebagte kager til cafeen eller præmier til tombolaen.
Tilmelding af deltagelse, kage, præmie

Alt overskud går til projekt Dyreskolen


Enkelte ledige pladser på hestelejr i uge 32 for alderen 9-16 år

I næste uge afholder vi hestelejr i Søholm 4H mandag til fredag kl. 09.00-16.00.

Hestelejren er for dig, der er er vild med heste!

Vi skal køre med hestevogn, træne voltigering på tønde og hest (voltigering er gymnastik på hesteryg), passe og pleje vores 5 heste, ride mindre ture i omegnen, lære at lægge bandager på og flette hesten til stævne og dyrskuer, lære at longere, lære at mønstre og meget andet.
I bliver max. 2 om hver hest, så der er rig mulighed for at arbejde praktisk med det hele, ligesom der også bliver ridemulighed, selvom der ikke lægges vægt på ridedelen – men også al anden omgang med hesten.

Prisen for 4H-medlemmer er 975,- kr.

Tilmeld dig straks – hestelejr


Sommerlejr

2.-5.juli - Daglejr - døgnlejr

Vi er p.t. 25 deltagere i alderen 9 - 22 år, men der er plads til et par stykker mere, så hvis du har en ven/veninde, der gerne vil med, så er der stadig åbent for enkelte tilmeldinger.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig!
Lejrudvalget
v/ Mikkel, Trine, Tobias og Tonja

Daglejr deltagere:
Wilma Bech Laursen
Sofie Antvorskov
Nikoline Sloth
Mathilde Juul Schmidt
Mathias Clorius
Martine Scheuer Jansen
Marie Kirstine Dietrich
Filip Friis-Christensen
Silje Fich
Anna Christine Valentin Winberg
Silke Nygaard-Frandsen
Malukka Ljungstrøm

Døgnlejr deltagere:
Nicoline Steen Lundby Hansen
Natascha Laigaard
Mathilde Madsen
Kristina Johnsen
Klara Wibe Enevoldsen
Johanna Mathilda Hammerlund
Gustav Carl Holmen
Clara Rose Holmen
Camilla Saaek
Anthon Kjærgaard Petersen
Andreas Skjold Hansen
Ida Nielsen

Sommerlejr 2012





Madskole i Hillerød

Igen i år arrangeres madskole for børn med lyst og interesse for madlavning.
Der er allerede nu meget stor tilslutning til holdet, både med deltagere og instruktører.
Her kan du læse nærmere.


Fundraising af brændefyret stenovn


Arbejdsdag og Grillaften

Søndag den 23. juni kl 14:00-18:00-20:00

Vi skal gøre parat til sommerlejren og andre sommeraktiviteter.
Vores nye udekøkken skal have flisegulv, Grise og geder skal have større fold, hegnspæle skal udskiftes og skure skal males.
Når vi er færdig med arbejdet kan de der har lyst, blive til en hyggeligt grillaften.
Vi spørger for grill, brød, salat, kaffe og the.
Grillmad, service og drikkelse medbringes selv.

Mens forældrene arbejder arrangeres kaninhop aktiviteter og konkurencer.
Vores nye børnespring sættes op til fri leg.

Tilmelding nødvendig, så vi kan planlægge arbejdet og forberede grillaftenen.

Er der nogen der han skaffe en vibrator til grus eller nogle fliser 50x50x5, så giv hurtigt besked. på


Forberedelserne til dyrskuerne er i fuld gang.

Klar-parat-dyrskue holdet starter mandag den 22.april og er for alle dem der skal deltage på Roskilde dyrskue eller andre dyrskuer.
Vi forbereder og grundigt i år, så vi er klar til at udstille og fremvise vores dyr.
Holdet gennemgår alle de ting er skal til for, at deltageren kan få en rigtig god oplevelse på selve dyrskuet.
Deltagelse sker uanset hvilket dyr man skal udstille med.
Skal du udstille med et dyr fra Søholm 4H, skal du lige aftale nærmere med Jette på

Husk tilmelding til selve Roskilde dyrskue foretages på www.4hoest.dk


Sæt kryds i kalenderen d. 25. maj
og tag med på en fed tur til Hansa Park

4H Øst’s ungeudvalg invitere dig og en ven/veninde (som ikke behøver at være med-
lem af 4H) til en hyggelig endagstur til Hansa Park i det nordlige Tyskland. Den eneste
forudsætning for at du kan deltage, er at du er født i år 2000 eller før.

Vi samles om morgenen d. 25. maj kl. 7.00 ved Ringsted st. og regner med at være
hjemme i Ringsted igen omkring kl. 21.00.

Pris: Det kommer til at koste 300 kr. pr. person, hvori transporten, færgebilletten
samt entrebilletten til parken er inkluderet.

Tilmelding: Ønsker du at deltage, så skynd dig ind på www.4hoest.dk og tilmeld dig.
Betaling vil ske ved tilmeldingen, hvorved tilmeldingen er bindende.

Tilmeldings frist: Tilmeldingen skal ske inden d. 1. maj 2013.

Hvis der er nogle forældre som gerne vil deltage på denne dag og kan køre derned, vil
dette være en stor hjælp. Benzinen bliver refunderet.


Vi glæder os rigtig meget til at se jer…

Mange hilsner fra
4H Øst’s Ungeudvalg


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og planlægningsmøde

Torsdag den 28. februar kl 19:30 på Humlebæk Skole (Gl.strandvej 132), lokale 26.

De eneste punkter på dagsorden er
1. godkendelse af regnsskab for 4. kvartal 2011
2. evt.

ad 1. Som vi plejer skal regnskabet for 4 kvartal godkendes, således at vi kan lavet et godkendt regnskab der følger kalenderåret til offentlige myndigheder.

 

Planlægningsmøde - spændende ny projekter

vi har mange ideer til spændende aktiviteter og projekter i det næste halvår.
Udvidelse af dyrehold:

 • Grisehold - med nogle små minigrise
 • Gedehold - 3-4 geder
 • Hønsehold - udvidelse med flere racer
 • Kaninhold - avlsarbejde, udstilling, kaninhop og kaninagility
 • Marsvinhold - marsvine agility og udstilling
 • Hestehold - et par små ponyer som kan bruges til udstilling, trækketure og hestevogn
 • Havehold - vi dyrker spændende grøntsager (danske/udenlandske)
 • Madhold - vi laver mad på vores nye bålsted og udekøkken


Vil du være med til at igangsætte nye spændende aktviteter inden for dyr, have, mad og natur,
så deltag i mødet, hvor vi planlægger og finder ud af hvad vi skal lave.
Vi starter med de ting hvor der er størst interesse og initiativ bag.

Udlev dine hede ønsker om at være fritidslandmand eller bare være tæt på dyr sammen med dine børn.
Sammen skal vi finde ud af hvordan vi får startet aktiviteterne, hvad skal købes ind, hvordan bliver vi kloge på dyrene, så vi kan passe dem rigtigt, hvordan skal vi indrette folde og læskure så vi kan få fornøjelse af at være sammen med dem.


Hvis du vil deltage på mødet må du meget gerne tilmelde dig ved mail


Kaninhop indendørs !

Lørdag den 2. februar 2013 kl 10:00 - 16:00
på Humlebæk skole (Gl.strandvej 132) lille gymnastiksal.

Arrangementet er et samarbejde mellem Søholm 4H og Hørsolm-Lyngby kaninavler forening.

Både voksne, unge & børn er velkomne til at deltage, også selvom du ikke er medlem af nogle af foreningerne.
Tag meget gerne søskende eller venner med.
Det er gratis at deltage i træningen på dagen, men ved deltagelse i konkurrencerne, opkræves et mindre startgebyr.

Program:

Træning; nybegyndere, let øvede, øvede

Uofficielle konkurrencer
(10 kr pr startende kanin)

Officielle konkurrencer; i henhold til Danmarks Kaninavler forenings konkurrenceprogram
(Deltagelse kræver medlemsskab af Danmarks Kaninavler forening)

 • Der er trænere tilstede som kan hjælpe, hvis du ikke har prøvet at hoppe med kanin før.
 • Samtidig afvikling af forskellige sværhedsgrader
 • Mange forskellige forhindringer
 • Flere baner i forskellige sværhdsgrader opsat samtidig

Husk at medbringe kanin, transportkasse og sele.
4H medlemmer kan reservere en 4H-kanin og sele ved SMS til Jette på 23673016.
Kaninseler kan købes på dagen for 90 kr pr stk.

Alle kaniner skal være sygdomsfrie, dvs. klare øjne, rene forben, ingen snue, ingen diaré, ingen bare pletter i pelsen ( tegn på utøj eller lignende).


Julestævne

sted: Toftegården
deltagere: 4H-ryttere og andre der rider på Toftegården
tid: fra kl. 11.00 (præcist starttidspunkt slås op på hjemmesiden senest 3 dage før. Har du behov for at starte tidligt/sent er du velkommen til at snakke med Trine eller Jette om mulighederne). Man kan deltage helt eller delvist efter ønske. Parter og ryttere der i forvejen rider på 4H-hestene er velkomne til at deltage hele dagen uden forældre.

Program:
Sløjfedressur (alle klasser mulige. Vi starter fra LD1, der er et travprogram uden galop og der må være trækker/hjælper med efter behov).
Show
Showmanship
Fællesspisning og juleklip til 4H-hestenes bokse!

Pris for deltagelse i sløjfedressur: 75,- kr.
Pris for deltagelse i showmanship: 20,- kr
Fællesspisning og juleklip: pris følger


Tilmelding samt valg af hest og program sker efter samråd med Trine. Betaling kontant senest på dagen. Der kan være flere, der rider samme hest.
Lørdagsparter tilbydes at ride søndag den 2. 12 istedet.


Ordinær generalforsamling i Venneforeningen
torsdag den 22. november 2011 kl: 18:30-20:30

Humlebæk Skole, skolekøkkenet (lokale 26), Gl strandvej 132 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål eller instruktørafregning på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle
* Julegodter og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
* gyserfilm optaget på sommerlejren
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding på mail:

Billeder fra tidligere generalforsamling

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af årsregnskab
4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.

Anni, Steen, Agnete, Inga og Rie modtager genvalg
Vi opfordre andre til at stille op til bestyrelsen eller arbejdsgrupper, så vi kan få lidt flere "muskler" til at udføre det uundværlige arbejde med at skaffe støttemidler til de unge i Søholm 4H.


Husk den festligst dag i Søholm 4H

Generalforsamlingen fredag den 26. oktober kl 18:00 - 21:00
for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende

Programmet er under udarbejdelse (her kan nu nævnes)

 • 4H børrn og unge forbereder og tilbereder festmaden
 • Fællesspisning
 • Store plakater med billeder fra de forskellige hoid fremvises
 • Billeder fra vores deltagelse på Roskildedyrskuet
 • Gyserfilm optaget på sommerlejren får verdenspremiere
 • Generalforsamling med uddeling af årsnåle
 • Halloween tema, udklædning, udsmykning og natteløb
 • Banko, med mange gode præmier, også side gevinster

 

Vi plejer at være rigtigt mange, så der kommer tilmeldingsmulighed senere, så vi kan købe tilstrækkeligt mad,

Tilmelding


Vinterklargøring af 4H klubområdet

Søndag den 28. oktober kl. 10:00 - 14:00.

Vi lukker ned til vinteren. Vores kaniner skal have en god vinter. Haverne skal bringes i en tilstand, hvor der er muligt at anvende dem til næste sæson. Området rydes op samt vand- og rottesikres.
Alle som ønsker at 4H klubområde skal være et godt og rart sted at være, for vores unge og hjælpere opfordres til at give en hjælpende hånd med på dagen. Der vil være forplejning på dagen.

De enkelte holdledere kommer med ønsker og behov vedr klargøringen.
Både forældre og børn fra vore hold opfordres til at give et nap med !

Kendte opgaver:

 • Fjerne alle metal/opmærknings pinde/pæle i haverne
 • Optagning af kartofler i jorden
 • Optagning af planter og andet grønt (visent) så der kan pløjes
 • Haveredskaber renses og oliebeghandles
 • Klargøring af kaninbure
 • Frostsikring af kaninburer
 • Skurvogn behandles med træbeskyttelse
 • Udekøkken område nedlukkes og rengøres
 • Kaninhopting (spring,bure mm) repareres,ordnes og sættes på plads i vandsikker højde
 • Oprydning i redskabsskur, alt i vandsikker højde
 • Arealer oprydes for affald,
 • Skraldespande tømmes - (vi har nu kontainerordning)
 • Forplejning arrangeres: kaffe, the, fællesspisning

Vi kan bruge en lille trailer til bortkørsel af affald til genbrugspladsen.

Tilmelding ønskes af hensyn til den praktiske planlægning:

 


OBS! efterårsferiens udeskole er fyldt op og derfor lukket for tilmelding!
(venteliste er oprettet)

Læs mere om udeskolen under aktiviteter


Familiedag lørdag den 1. september 2012 kl 12:00 -16:00

En dag hvor vi viser vores aktiviteter frem til forældre, bedsteforældre, venner og interesserede.

Tag en madpakke med eller noget til at lægge på den tændte grill.

Planlagte aktiviteter:
Kage, kaffe + vaflerbod: Lene
Tombola + infobod: Steen
Kaninhopkonkurrencer: Jette og Joan
4H-rekorder (limbo, vanddrikning og kiksespisning) Tobias
Kreaværksted: Klara (og Jette) lave kaninseler, slyngsnore, armbånd m.v.
Følesæk: Klara
Bålværksted incl. valse havre og kværne mel: Karen
Voltigering og hesteaktiviteter: Trine og Anne
Minecraft-it-café: Steen og Mikkel

Åbne aktiviteter - aktiviteter vi gerne vil have - (opfordring til melde sig):
Flødebollemaskine (ansvarlig foretager indkøb, opstilling og afvikling på dagen):
Fiskedam (ansvarlig foretager indkøb, indpakning, opstilling og fremskafning af materialer samt afvikling på dagen):
Prøv kaninhop: (vi har kaninner og hop)
Hønseskidning: (vi har høns)
Ekspertquiz i kaniner: (spørgsmål er udarbejdet)
Hoppeborg (skal hentes på trailer i Rønnede og bringes tilbage):
Følekasse: (kassen er lavet)
Skattejagt: (ansvarlig foretager indkøb, opstilling og afvikling på dagen):
Alle andre forslag/tilbud om aktiviteter er velkomne



Kaninhopkonkurrencer i august !

Kom og vær med med din egen kanin eller lån en af 4H. Du må gerne deltage med flere kaniner hver gang.
Alle kan være med - også selvom du ikke har prøvet det før.
Vi afholder hver gang ca. 3 klasser i forskellige sværhedsgrader. Der uddeles hver gang rosetter til vinderne.

Desuden kan du samle point til vandrepokalen for "årets kaninhopper", der uddeles på generalforsamlingen i oktober.
Udover de 3 torsdage i august holder vi klubmesterskab i kaninhop ved åbent-hus-dagen lørdag den 1. september.

Se under Aktiviteter.


Sommerskole i Søholm 4H

Gå i udeskole i 4H en uge i sommerferien!
Sådan lyder Søholm 4H's sidst nye tiltag for børn.
4H's instruktører Sofie og Jette, der i det daglige er erfarne skolepædagoger, er ikke i tvivl om at 4H's motto "at lære ved at udføre" er et super udgangspunkt for indlæring af dansk og matematik for børn i indskolingsalderen (7-10 år).
Derfor har vi lavet et særligt tilbud i sommerferien,

Læs folder
Læs artikel

Grillaften den 18. juni kl 18:00-20:00

Tilmelding NU

Vi gentager succesen fra sidste år med en grillaften, hvor både børn og forældre kan deltage.
Her er der lejlighed til at se og høre hvad der foregår på foreningens forskellige hold.
De enkelte hold sørger for en aktivitet som viser hvad der laves på holdene.

Medbring selv grillmad, drikkelse og service.
Venneforeningen sørger for grill, salat, brød samt kaffe, the og kage.

Vi vil MEGET gerne have tilmelding så vi kan købe rigtig ind (sidste år var vi omkring 70 !)
Tilmelding her eller på mail:

Det bliver rigtigt hyggeligt :-)


ÅRETS VILDESTE ARRANGEMENT

Fredag d. 1. juni kl. 18.30-20.30 skal vi sige godnat til dyrene i Københavns Zoo. En af Zoos medarbejdere vil vise rundt og fortælle sjove historier om dyrene og haven, mens vi bl. a. ser chimpanserne bygge rede for natten og elefanterne spise natmad.

Vi har valgt at lægge arrangementet en fredag, så det ikke gør noget, at familiens yngste kommer sent i seng.
Der er med andre ord ingen undskyldning for ikke at melde sig til!

Mødested og -tid: Hovedindgangen kl 18.15.
Vi gør opmærksom på, at havens kiosker og spisesteder ikke er åbne.

Deltagergebyr: 200 kr pr. voksen (12 år og ældre), 175 kr pr barn (3-11 år), børn under 3 år er gratis.


GEOCACHING - Skattejagt med GPS!

Tag familien med i skoven på lørdag sammen med en erfaren geocacher.
Vi tager til Egebæksvang skov, hvor der er mange forskellige typer skatte gemt på et lille område, så du kan finde ud af om denne populære sport også er noget for din familie.

Se mere under aktiviteter og tilmeld dig senest torsdag den 17.maj.


Infodag om Roskilde dyrskue

onsdag d. 2. maj kl. 17-18
For forældre og børn, der overvejer at deltage på dyrskuet, og gerne vil vide mere inden tilmelding. deltagerpris gratis.
Sted Søholm 4H - bare mød op !


GEOCACHING - Skattejagt med GPS!

Tag familien med i skoven på lørdag sammen med en erfaren geocacher.
Vi tager til Farum Lillevang, hvor der er mange forskellige typer skatte gemt på et lille område, så du kan finde ud af om denne populære sport også er noget for din familie.

Se mere under aktiviteter og tilmeld dig senest torsdag.


Arbejdslørdag - Forår 2012

Så starter 4H sæsonen snart igen – og det betyder, at det nu er tid til den store ”forårsrengøring” af klubben. Der er både store og små opgaver der skal klares for at 4H er køreklar til sommerens mange aktiviteter!

Opgaverne er:

 • Klargøring af kaninburene
 • Klargøring af hestestald
 • Plante bærbuske
 • Gøre plads til hønsebur
 • Flytte halm
 • Rengøre og oprydning af skurvognen
 • Rengøre udendørskøkkenet
 • Placering af Lavu-telte
 • Tømme skraldespande
 • Måle haver op og sætte numre op
 • Bortkøring af affald
 • Oprydning af redskabsskuret
 • Flytning af bord og skamler (Toftegaard)

Så kom og hjælp 4H til at skyde endnu en succes-sæson i gang igen!
Vi sørger selvfølgelig for pizza og drikkevarer til de hårdarbejdende :o)

Dato: 14. april 2012
Tid: fra kl. 10 – 14


4Hilserne
Bestyrelsen


Vinterhold

den 6.marts + 20.marts AFLYST

Så er det NU du skal tilmelde dig til 4H-vinterhold, som også denne gang afholdes 3 tirsdage på Humlebæk Skole.
Du kan komme alle 3 gange eller blot deltage en enkelt gang alt efter hvad du kan og har lyst til!
Voksne, der vil gå til hånde enten på hold eller i køkkenet er meget velkomne.
Humlebæk Skole råder både over et dejligt computerlokale og stort skolekøkken, så vi har rigtig gode forhold til vores aktiviteter.

Computerspillehold, Konditorhold - desserter, Konditorhold - dyr, Cremehold

læs mere:

Tilmelding:
   

Vinterferien

Mandag den 13. februar 2012 - kl. 12.30-14.00

Voltigeringshold (max 5 deltagere)
Deltagere: for børn og unge der har lyst til at prøve gymnastik på hesteryg. Både øvede og nybegyndere er velkomne!
Pris: 100 kr. pr. deltager


Onsdag den 15.2.12 - kl. 09.30-14.00

Hestehyggedag
Deltagere: fra 9 år og opefter.
Vi skal muge ud, strigle, ride, tage ”bananskræller-diplomet” og lave forskellige sjove ponylege. Der bliver også tid til hygge i stalden. Husk varmt tøj og madpakke.
Pris 200 kr. pr. deltager


Alle dage

Individuel undervisning
Der er samtidig mulighed for individuel undervisning
Pris 125 kr. for en halv time eneundervisning

 

Tilmelding: Send en sms til Trine eller Jette (tlf 2367 3016)


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 7. februar kl 19:30 på Humlebæk Skole, lokale 26.

De eneste punkter på dagsorden er
1. godkendelse af regnsskab for 4. kvartal 2011
2. ændringer af vedtægter

ad 1. Som vi plejer skal regnskabet for 4 kvartal godkendes, således at vi kan lavet et godkendt regnskab der følger kalenderåret til offentlige myndigheder.
ad 2. Der tilføjes et afsnit om bestyrelsens ansvar for at indsamle børneattester.


Multiweekend - 26-29 januar 2012 – alle kan deltage

Kære alle piger og drenge.

Der foregår en masse spændende aktiviteter i 4H i den kommende tid, som du og dine venner bør overveje at deltage I:

Multiweekend - 26-29 januar 2012 – alle kan deltage:
Du inviteres til at deltage i spændende værksteder, farvefest, GPS løb, lege, historiefortælling, fernisering/udstilling, god mad fra 4H køkkenet. Det koster kun 250 kr. at deltage og det foregår på Tybjerg privatskole som ligger i nærheden af Ringsted.

Spørg dine venner om de vil med. Hvis de ikke er medlem kan de blot melde sig ind. Det koster 175 kr. for de første 3 måneder, og derefter 100 kr. pr. måned.

Læs mere i vedlagte folder, eller kontakt: Dorte Kimer mail dok@landbocenter.dk eller tlf. 56 79 19 36.

Men skynd dig, tilmeldingsfristen er senest d. 13 Januar 2012. Kontakt gerne Joan Bakka, 4H Søholm, hvis du har lyst til at deltage (mobil 25692492), så kan jeg fortælle, om der er andre interesserede.


Søholm 4H inviterer til Juleheste-hyggedag
OBS: Ny dato !

på Toftegård, Langstrupvej 10, Fredensborg
Torsdag den 1. 12. 2011 kl. 17-19:30
Deltagere: 4H’ere og pensionærer på Toftegården!

Program:
Opvisning og show
Sløjfespring* for alle (vi starter med ”bom på jord” med trækker?)
Juleklip til stalden (vær med til at pynte din yndlingshests boks)
Suppe, brød, æbleskiver og godteposer til børnene.

Pris:
voksne og børn (minus ride): 50 kr
børn incl sløjfespring og leje af 4H-hest: 125 kr.
børn incl sløjfespring på egen pony: 100 kr

Tilmelding:
Send en sms til 2367 3016 med antal børn og voksne, samt om du skal være med til sløjfespring på 4H-hest eller egen hest/pony. Betaling på dagen. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 29. november, da vi køber ind til tilmeldte.
Obs! der er kun et begrænset antal deltagere, der kan springe på 4H-hestene (men plads til alle, der ”blot” skal trækkes over bomme)!

*Sløjfespring går ud på at man gennemfører en springbane fejlfrit og dermed vinder en sløjfe (roset). Da vi har flere nybegyndere, kan man deltage uanset niveau – vi hjælper alle sikkert igennem?. De mindst rutinerede skal skridte over en række bomme, der er lagt på jorden.

Tilmelding: sms til 2367 3016


Ordinær generalforsamling i Venneforeningen
tirsdag den 29. november 2011 kl: 18:30-20:30
i Foreningshuset, Slettenhavn, Gl strandvej 139 i Humlebæk

Nåede du ikke at få din års-nål eller instruktørafregning på Søholm-4H's generalforsamling er chancen her.

Udover generalforsamling laver vi som sædvanligt julehygge.
Der vises bl.a. lysbilledshow fra alle aktiviteter for hele året.

Program:
18:30 Velkommen - Generalforsamlingen starter
19:00 Gløgg & æbleskiver varmes
* Uddeling af årsnåle og instruktørafregning
* Vi laver julepynt og hygge.
* billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året
20:30 Mødet er slut.

Husk tilmelding


Vinterhold den 25.10, 8.11 og 22.11 kl 17:00-20:00

(tirsdage i uge 43, 45 og 47)

Der bliver gennemørt følgende hold

Computerhjørnet
Instruktør: Tobias Madsen

En hyggeaften, hvor der bliver mulighed for at spille forskellige computerspil.
Vi slutter alle pc'er samme i LAN (eget net uden internet).
Medbring: Tag gerne egen computer (eller bruger vi dem der er) og evt spilprogrammer med.

Tegne/malehold
Instruktør: Trine Holm Søgaard

Mål: Målet for holdet er, at forbedre sine tegne-evner. Vi skal arbejde med forskellige materialer og teknikker.
Holdet kræver at man er god til at koncentrere sig og, selvfølgelig, er vild med at tegne :-)
Materialer: Det er ikke nødvendigt selv at medbringe materialer, men man er velkommen til at tage sit eget penalhus med, hvis man ønsker det.
Medbring: godt humør og masser af tegnelyst ! :-)

Tilmelding
Meld hurtigt tilbage

på Humlebæk skole Gl.Strandvej 132

Madlavning
Kokke: forældre
Sørger på skift for forplejning til alle de andre hold. Vi spiser sammen kl 19:30.

Holdpris
50 kr pr gang
Prisen dækker også fællesspisning og en sodavand.
Betaling foretages kontant på dagen.

   

Arbejds"fest" i Søholm haverne.
søndag den 30. oktober kl 10:00-14:00

Vi kombinere arbejde og fornøjelse, så der er aktiviteter til både voksne og unge. Der vil være lettere forplejning til de fremmødte hjælpere.
Mød op giv en hånd med. Haverne har været flittigt brugt i sommerperioden og der er derfor brug for hjælp til at få gjort klubområdet vinterklart..

Der arrangeres kaninaktiviteter og konkurencer for børn og unge.

Arbejdsopgaver: klargøring af haver før pløjning, oprydning på området, oprydning i skurvogn, oprydning i stald, udskift tagplader ved skurvogn, lægge fliser ved skurvogn, fjerne skrald, bortkøring af affald, genopretning efter jordarbejde, vand installation (vi kan bruge en VVS-kyndig til at hjælpe med at samle de nye vandrør og montere vandhane).

Stefan er sjakbajs på dagen sørger for at fordele opgaver efter ønske og færdigheder :-).

Vi ønsker tilbagemelding om hvem der kommer, så vi kan planlægge forløbet. mail:

 

Bestyrelsen 4H Søholm


GENERALFORSAMLING og HALLOWEEN
for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende
Fredag den 28 oktober 2010, kl. 18.00 - ca. 21.00 på Humlebæk skole Gl.Strandvej 132

Generalforsamling er traditionelt foreningens højfest, hvor vi ud over at feste også bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du kan også komme med gode ideer, ris eller ros til bestyrelsen.
Selvom der ikke mangler bestyrelsemedlemmer, opfordre vi forældre til at bakke op ved deltagelse i bestyrelsen eller i aktivitetsudvalg. Vi mangler en person som kan overtage kassererposten fra årsskiftet. Den tidligere kasserer tilbyder en grundig indføring og overdragelse.

Kl 16:00 4H-børn og -unge laver maden, men med hjælp af voksne.

Aftensmad spises sammen som det første. Derefter afholdes generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning (beretningen bliver supleret af juniorbestyrelsen)
3. Kasserer aflægger regnskab
4. Formanden forelægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
5. Valg af bestyrelse
Voksenrepræsentanter på valg: Steen, modtager genvalg.
Juniorrepræsentanter på valg: Alle, Trine og Tobias modtager genvalg.
6. Valg af revisor og suppleant
7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest fredag den 21.10.11)
8. Eventuelt

Årsnåle og diplomer uddeles til medlemmerne, evt. uddeling af årets vandrepokaler.

halloween-uhygge-natteløb for medlemmerne (NATTELØB - uuuuuhhhuuuu) arrangeret af vores juniorledere, imens de voksne slapper af med kaffen,

Banko spilles til slut - som sædvanlig - (5 kr,- pr. plade). (der er både hovedpræmier og mange sidegevinster)

Alle medlemmer opfordres til at møde op i halloween-udklædning - der er en præmie til bedst udklædte.

Der udskrives en lille kagekonkurence - over temaet "4H og Halloween" - der er en præmie til vinderkage.

Vi glæder os til at se jer til Danmarks (u)hyggeligste generalforsamling


Af hensyn til indkøb af mad bedes I melde jer snarest og senest onsdag den 26.10. Til de nye medlemmer kan jeg fortælle, at der er tradition for at møde talrigt op - derfor er det vigtigt, at I husker at tilmelde jer!
Tilmelding

Betaling for mad sker kontant på dagen.

Vi ønsker praktisk hjælp til madtilberedning, pyntning fra kl 16:00-18:00, giv hurtigt besked om du kan hjælpe til.

Steen


Dagridelejr i efterårsferien
mandag den 17.10.11 - onsdag den 19.10.11

Vi mødes hver dag på Toftegård kl. 10-14.

Deltagere: min. 6, max 8 deltagere
anbefalet alder: 8-15 år
Vi forbeholder os ret til at vælge deltagere ud fra størrelse, da det skal passe med hestene :-)

Pris: 500 kr. for alle 3 dage.

Medbring: madpakke og drikke, praktisk/varmt tøj, evt. rideudstyr samt kondisko eller gymnastiksko til voltigering.

Indhold: Vi skal passe stald, muge ud, fodre, hente heste ind fra fold, ride, lave ponylege, træne voltigering, ordne seletøj, træne mønstring, lære at flette man, lægge bandager på, lære at massere og lave strækøvelser med hesten. Desuden får du mulighed for at aflægge prøve til hestekørekort :-)

Tilmelding: sms til 2367 3016


Voltigering - gymnastik på hesteryg

Lørdag den 24. september kl. 15.00

Sted: Toftegård Langstrupvej 10, Fredensborg
Træningen foregår i ridehus.

Instruktør: Trine Holm Søgaard

Deltagere: max 5
Alder: 7-18 år!
Pris: 60 kr. pr. deltager – betales kontant på dagen

Påklædning: tøj du kan bevæge dig i, kondisko eller gymnastiksko.

Tilmelding: sms til 2367 3016


Arrangement på møllen om søndagen: 13:00 - 17:00

forskellige konkurrencer alt efter niveau. Placering til nr. 1, 2 og 3.
Egen kanin kan medbringes.
Der vil være mulighed for at låne kaniner i begrænset omfang.

4H-medlemmer kan efter forudgående aftale låne en 4H-kanin. Du skal selv hente kaninen i 4H og sætte den tilbage i sit bur igen efter endt konkurrence. Send en sms til 23 67 3016 hvis du vil låne en bestemt kanin, reservation vil derefter blive be/afkræftet.

Højsager Mølle


Åbenthus

Lørdag den 27. august 2011 kl. 12.00-16.00
Sted: Søholm 4H, Humlebækvej 46, Fredensborg.

Åbenthus er en arrangement for alle vores medlemmer, venner og bekendte, hjælpere og interesserede.
Under hyggelige og afslappede former fremviser og anvender vi vores dyr og faciliteter, således at man kan se og opleve alle de muligheder som vi kan tilbyde i Søholm 4H

Foreløbigt program:

 • Cafe: kaffe/the/øl/vand, vafler og toast
 • kaninhop
 • ponytræk
 • bål aktiviteter
 • geo-cahing, find skatten
 • tombola
 • korn/havre valser, lav dine egne havregryn og mel
 • Hoppepude

Der kan købes klippekort på dagen til 50 kr.
(Dækker: vand, vafel, toast og 5 aktiviteter á 5 kr.)

Kaninaktiviteter

Der startes med træning for nye og ikke øvede deltagere

Konkurrencer med gratis deltagelse:
* Let lige bane
* Middelsvær bane
* Svær bane
placering til hver 3. eller 1, 2 og 3 (sløjfer).

Konkurrencer mod betaling (30 kr. pr. deltager):
* Sløjfehop
* Let lige bane
* Middelsvær bane
* Svær bane
(alle vinder en sløjfe - lille hvis der er fejl, stor hvis runden er fejlfri).

Reservation af 4H-kaniner:
Hvis du vil reservere en bestemt 4H-kanin, skal du sende en sms til 2367 3016.
Du er også velkommen til at tage egen (egne) kanin(er) med. Husk, de skal være sunde og raske (klare øjne, klar næse, maven i orden, rene forben (må ikke være klistrede).

Der bliver afholdt nogle aktiviteter, som I kan melde jer til på dagen, og vi håber også at både jer og jeres forældre har lyst til at give en hånd med i cafeen m.v.

Overskud fra aktiviteter går til projektet: "fra frø til bord".

Husk tilmelding eller på SMS
så vi kan have mad og præmier til alle !

 

Arrangement på møllen om søndagen: 13:00 - 17:00

forskellige konkurrencer alt efter niveau. Placering til nr. 1, 2 og 3.
Egen kanin kan medbringes.
Der vil være mulighed for at låne kaniner i begrænset omfang.

4H-medlemmer kan efter forudgående aftale låne en 4H-kanin. Du skal selv hente kaninen i 4H og sætte den tilbage i sit bur igen efter endt konkurrence. Send en sms til 23 67 3016 hvis du vil låne en bestemt kanin, reservation vil derefter blive be/afkræftet.

Højsager Mølle


Vi har brug for dig

Her på sensommeren har vi brug for lidt frivillig hjælp i vores haver/område, der er tale om lettere oprydning og forskellige andre små jobs i og omkring vores haver, område.

Vi indkalder derfor til en kort arbejds/hjælpe dag
Søndag d. 21-08-2011 kl. 10.00-14.00 i haverne 4H Søholm.

Mød op giv en hånd med, vi har brug for din/jeres hjælp til at få ryddet op og finpudset vores haver bla. inden vores årlige åbenthus arrangement løber af staben
Der vil være folk fra bestyrelsen til stede, som kan og vil styre løjerne
Der vil være lettere forplejning til fremmødte hjælpere


Har brug for dig/Jer i 4H Søholm søndag d. 21-08-2011 kl. 10.00-14.00

Venlig Hilsen bestyrelsen 4H Søholm


Søholm Sommerlejr
den 29. juni - 3. juli

Status tilmeldte:

Navn Fødselsdag
Trine holm Søgaard 1991
Tobias Madsen 1991
Mikkel Holm Søgaard 1988
Freja Østergaard steffensen
2001
Anne Østergaard Steffensen
1998
Martha Sofia Wibe
2001
Clara holmen
2002
Gustav holmen
2002
Alberte Hjerpe Højberg
1997
Nicolai Hjerpe Højberg
2001
Ida Christensen
1995
Alexander Typp
1995
Mathilde Madsen
2000
Matheus Lenskær Nikolajsen
2003
Josephine Bredahl Tidemand Meyer 2000
Klara Wibe Enevoldsen 1998
Emma Elisabeth Nielsen 1996
Mie M. Stamp
2004
Mikkel M. Stamp
2000
Clara Pitzner
2001
Lasse Jørgensen 1990
Kartika Kira Schmidt 2004
   

Se beskrivelse af Sommerlejr

Billeder fra sommerlejr i 2010


Grillaften den 21. juni kl 18:00-20:00 bemærk ny dato

Tilmelding NU  

Vi gentager succesen fra sidste år med en grillaften, hvor både børn og forældre kan deltage.
Her er der lejlighed til at se og høre hvad der foregår på foreningens forskellige hold.
De enkelte hold sørger for en aktivitet som viser hvad der laves på holdene.

 • Kaninhopkonkurrence
 • Sponsorspring
 • Lav din egen candyfloss
 • Konkurrence, "gæt en kikært"
 • Tombola (overskuddet går til de unges deltagelse i Nordisk lejr)
 • Kagekonkurrence (temaet er "fra frø til bord")
 • Flødebollekast

Medbring selv grillmad, drikkelse og service.
Venneforeningen sørger for grill, salat, brød samt kaffe, the og kage.

Vi vil MEGET gerne have tilmelding så vi kan købe rigtig ind (sidste år var vi omkring 70 !)
Tilmelding her eller på mail:

Status tilmeldinger:
Voksne
Børn
Deltager i kagekonkurrence
26
22
3

Det bliver rigtigt hyggeligt :-)


Oprydning i haverne Søndag den 19. juni 11:00-13:00

Der skal foretages en mindre oprydning og klargøring så vi er klar til grillaften den 21. junii

Opgaver:

 • Affald køres til genbrugsplads
 • Oprydning i kaninting
 • Oprydning i skurvogn
 • Klargøring af køkken
 • Klargøring af grill

Forældre til børn på vore hold opfordres til at give et nap med !

Vi kan bruge en lille trailer til bortkørsel af affald.

 


Roskilde dyrskue
den 2. - 5. juni

Status tilmeldte:

Navn Udstiller
Klara Wibe Enevoldsen kanin
Josephine Bakka kanin
Thea Grau Lundgren kanin
Ida Grau Lundgren kanin
Silke Juncker kanin
Alberte Hjerpe Højberg kanin
Emilie Rønnow hest
Anne Østergaard Steffensen hest
Freja Østergaard Steffensen hest
Mikala Christiansen hest
Maria Rosendahl Christensen hest
Nadia Rosendahl Christensen hest
Lisa Rasch hest
Frederikke Knudsen hest
Malene Christensen hest
   


Kort - trafikkort
Kort - aktiviteter på dyrskuepladsen
Kort - detailplan

Orienteringshæfte - 4Hdyrskuer i regionen 2011
Søholm4H information - Roskilde dyrskue 2010
Sundhedserklæring-heste - Roskilde dyrskue 2011
Transportdokument-alle-dyr - Roskilde dyrskue 2011
Kanin-ejer-erklæring - Roskilde dyrskue 2011

Hjemmesiden - Roskildeskuet
Hjemmesiden - 4H på Roskildeskuet

 

Dokumenter fra 2010

Deltagerbrev - Roskilde dyrskue 2010
Kanin-ejer-erklæring - Roskilde dyrskue 2010
Søholm4H information - Roskilde dyrskue 2010
Hjemmesiden - Danmarksmesterskab i 4H-discipliner på Roskilde dyrskue 2010
Hjemmesiden - Danmarksmesterskab i 4H-discipliner på Roskilde dyrskue 2009


Krea-hold


Er du en pige mellem 10 og 17 år, som elsker at være kreativ?

Så har 4H et tilbud til dig!

Vi har startet et krea-hold, hvor vi bl.a. kommer til at lave smykker, tøj, tegne og kosmetik produkter.
Der bliver tons vis af hygge og tøsesnak, noget du bare ikke må gå glip af!

Det bedste ved det hele er, at det er SUPER let at tilmelde sig, du skal bare gå ind på www.soholm4h.dk.

Holdet foregår tirsdag fra klokken 17.00 til 19.00 i søholm 4H's haver (adressen findes på hjemmesiden)

Der er åbent for alle tirsdag den 31. maj, så du kan komme og se om det er noget for dig!

Vi glæder os virkelig meget til at se dig på holdet!

Emma Nielsen og Ida Christensen - Søholm 4H


Alle 4H´er, forældre samt venner

Foråret står fordøren og lige straks starter sommeraktiviteter på 4H Søholm.
Vi skal derfor have gjort vores grund samt udstyr klar.

Og det kan vi kun klare med jeres hjælp
Vi har derfor besluttet at afholde et par arbejds-klargøringsdage snarest:

Søndag d.17-04-2011 kl. 10 - 13

Onsdag d.20-04-2011 kl. 10 - 13

Husk at 4H udelukket kan fungere ved frivillig hjælp og initiativ.
Mød derfor op og giv en hånd med…

Arbejdsopgaver vi skal have udført på vores grund:

 • Kaninburer skal rengøres, udmuges, udført den 17-4-11
 • Kaninburer skal have udført mindre reparation, låger, trådnet, mm
 • Kaninfoder opstilles, mm, udført den 20-4-11
 • Hegn omkring hestefold tjekkes, udskiftning af stolper, tråd, mm, udført den 1-5-11
 • General oprydning på grund, bortkørsel af affald, udført den 17-4-11
 • Skurvogn/klubhus klargøres, rengøres, udført den 17-4-11
 • Div. små reparationer på område, bla. låger, mm
 • Maling af hestestald, udført den 20-4-11
 • Træbeskyttelse på bordebænkesæt, udført den 20-4-11

Venlig hilsen
4H´s Bestyrelse


Indkaldelse til møde om rollespil

Torsdag den 31.marts 2011 kl 19:00 - 20:00 på Humlebæk Lilleskole

Formålet med mødet er, at forsøge at samle kræfter til at afholde og gennemføre et enkelt rollespilarrangement i maj måned.

Husk at rollespil er både for drenge og piger !
 

Deltagerene til dette møde er:
* rollespil interesserede over 15 år
* forældre til rollespil intereserede børn


Afhængig af tilslutning og interesse kan vi senere arbejde med:
* flere enkeltstående rollespil arrangementer
* rollespilhold på faste ugedage
* rollespil våben/rekvisit fremstilling
* rollespil kurser for ledere og hjælpere



Alt er åbent, hvilken aldersgruppe det skal dække og hvilke aktiviteter der kan laves.

Vi håber på at mange vil møde op og bidrage med inspiration og håndkraft til stor fornøjelse for de rollespilinteresserede børn og unge.

Tag gerne en ven eller bekendt med til mødet.

Af praktiske årsager ønskes en tilbagemelding om deltagelse senest den 28.marts på

Hilsen
Steen Holm

Hestedag på Hegnegården !


6 seje piger trodsede storm og kulde og tilbragte en tirsdag i vinterferien med heste, kaniner og mus!
Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor alle skulle hjælpe med at passe hestene og selvfølgelig også ride en tur ud i det blå!
Først blev alle heste striglet, så blev der muget ud i boksene og kørt frisk halm og hø ind. Mens hestene var ude på ridetur med pigerne, fik kaninerne lov til at tage sig en løbetur i hesteboksene.
Bagefter blev der tid til leg i halmen, samt hygge med kaninerne og ikke mindst en lille mus, der havde fundet vej ind til varmen.
Tilsidst fik alle lov til at få en trækketur højt til vejrs på Castello!
Tak til Anne og Freja for en meget lækker kage og tak til Trine, der meget forudseende havde varm kakao med på thermokande til alle.

 


Hestedag

Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 12-15

Deltagere: minimum 3, maximum 6
Alder: 7-14 år
Sted: Hegnegården, Langstrupvej 4, 3480 Fredensborg (nabo til ridecentret Farasi).
Instruktører: Jette (stald), Trine (ridning)
Tilmelding: Nu (SMS til Jette:2367 3016) og senest søndag den 13. februar kl. 12.00
Pris: 125,- kr. pr. deltager betales kontant på dagen.

Indhold:
Alle får lov at ride min. ½ time med undervisning enten på bane eller på grusvej / stier (afhængig af vejret).
I skiftes til at ride, og dem der ikke rider, kan hygge med de andre heste imens.
Der skal muges ud, fodres, strigles og seletøjet skal pudses.
Hvis vejret er til det, kan vi også prøve at spænde Prins for vognen.

Medbring: varmt og praktisk tøj + madpakke og drikke

Husk vi ikke har noget toilet på Hegnegården




Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 9.februar kl 19:30 på Humlebæk Lilleskole

De eneste punkter på dagsorden er
1. godkendelse af regnsskab for 4. kvartal 2010
2. ændringer af vedtægter

ad 1. Som vi plejer skal regnskabet for 4 kvartal godkendes, således at vi kan lavet et godkendt regnskab der følger kalenderåret til offentlige myndigheder.
ad 2. 4H Frederiksborg Amt erstattes af 4H Øst i vedtægtsparagraffer.


Vintermultihold - forår 2011 - AFLYST

Det er med beklagelse at vinterholdet den 25.1 - 8.3 er aflyst !
Aflysningen sker på grund af et meget lille antal tilmeldinger.
Det koster en del penge og anstrængelser at gennemføre vinterholdet, vi er derfor nødt til på forhånd, at have vished for det nødvendige antal deltagere.

den 25.1 + 8.2 + 22.2 + 8.3, tirsdage kl 17.00-20.00 på Humlebæk lille Skole
Alle hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver. Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene
Holdpris: 50 kr pr gang, incl fællesspisning. Betaling skal ske kontant på dagen
Ikke medlemmer kan deltage på vores hold ved ekstra betaling.
Tilmelding skal ske på www.soholm4h.dk -> Aktiviteter -> Tilmelding hold

Krea-hold
Instruktør: Joan Bakka, Gitte Winkel Svendsen og Ane Fischer Rasmussen
Vi arbejder med et fastelavnstema de første 2 gange (masker og kostumer) og de sidste 2 gange skal vi arbejde med decoupage og blandt andet lave påskeæg.

Computerhjørnet
Instruktør: Philip Jørgensen (kun den 25.2)
OBS: vi mangler en instruktør til den 8.2 + 22.2 + 8.3
En hyggeaften, hvor der bliver mulighed for at spille forskellige computerspil.
Vi slutter alle pc'er samme i LAN (eget net uden internet).
Medbring: Tag gerne egen computer (eller bruger vi dem der er) og evt spilprogrammer med.

Sørøver-gymnastiksal
Instruktør: Stefan Hjerpe Petersen og Alberte Hjerpe Højberg
Aldersgruppe: Mest for de mindre, men alle er velkommen hvis de synes at det er sjovt.
Mål: Leg og bevægelse i gymnastiksal med mange forskellige redskaber.
Medbring:
gerne gymnastiksko, ellers strømpesokker !
Bemærk: kun på dagende den 8.2 + 22.2 + 8.3

Tegne/smykkehold
Instruktør: Trine Holm Søgaard
Mål: Målet for holdet er, at forbedre sine tegne-evner og lære at lave flotte smykker.
Materialer: medbring gerne eget penalhus (er ikke et krav)
Medbring: masser af godt humør

Warhammer
Instruktør: Søs Johansen og Hanne Jensen
Holdet: er for både øvede og uøvede tegneglade børn.
Mål: Vi vil samle og male figurer. Vi kan også spille med dem.
Materialer: Medbring gerne egne figurer og malesæt. Ellers har vi nogle vi kan samle og male.

Madlavning
Kokke: Jannik Stamp, Nanna Christensen OBS: vi mangler hjælpere til den 25.1 + 22.2
Sørger på skift for forplejning til alle de andre hold. Vi spiser sammen kl 19:30.

 

Alle hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver.
Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene

Fællesspisning er incl i holdbetaling, vi sørger for drikkelse til

 


Nu afholder Søholm 4H igen julefrokost for medlemmer mellem 12 og 25 år.
denne gang d. 11 december kl. 16:00-21:00 på Humlebæk lilleskole.

I år har vi temaet "bryllup" på programmet, så vi beder alle deltagere om at tage ekstra pænt tøj på

Julefrokosten er et sammenskudsgilde, så alle bedes tage en ret med.
Vi forventer at vi bliver omkring 20 eller flere deltagere.

Aftenen bliver fyldt med en masse sjove aktiviteter - der arrangeres bl.a. brudevals og pakkeleg, så husk at tage tre gaver med (max. 20 kr. stk.)

Vi håber I har lyst til at deltage, og beder om S.U. senest mandag d. 6. december, på mailen:

4-Hilsen
Emma Elisabeth Nielsen, Alberte Hjerpe Højberg og Ida Christensen


PS: Da det er et 4H arrangement, er julefrokosten selvfølgelig alkoholfri.

Billeder fra tidligere julefrokost

computer-spillehold

4 onsdage (den 24.11, 1.12, 8.12 og15.12) tid: kl. 14-17
Sted: Humlebæk lilleskole – OB’s computerrum

Deltagere: fortrinsvis 4.-7. klasse, min. 8 deltagere og max. 18 deltagere
Pris: 200,- kr. incl. medlemskab af 4H (hvis du i forvejen er medlem af 4H kan du deltage for 100,- kr)

Instruktør Mika Sahlertz, Mika er 20 år og inkarneret gamer.

Tilmelding: send sms til Jette tlf 2367 3016 med navn og alder.


Vintermultihold - efterår 2010

den 12.10 + 26.10 + 9.11 + 23.11, tirsdage kl 17.00-20.00 på Humlebæk lille Skole
Alle hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver. Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene
Holdpris: 50 kr pr gang, incl fællesspisning. Betaling skal ske kontant på dagen
Ikke medlemmer kan deltage på vores hold ved ekstra betaling.
Tilmelding skal ske på www.soholm4h.dk -> Aktiviteter -> Tilmelding hold

Krea-hold
Instruktør: Gitte Winkel Svendsen, Joan Bakka og Ane Fischer Rasmussen
Vi starter med 2 gange hvor vi arbejder med uld og lave tasker, punge, julepynt og meget meget mere

Og 2 gange hvor vi arbejder med cykelslanger og laver smykker

Computerhjørnet
Instruktør: Tobias Madsen og Philip Jørgensen
En hyggeaften, hvor der bliver mulighed for at spille forskellige computerspil.
Vi slutter alle pc'er samme i LAN (eget net uden internet).
Medbring: Husk at tage egen computer og evt spilprogrammer med.

Gøglerhold
Instruktør: Brigitte Maack
Aldersgruppe: fra 7 år eller 1.klasse, max 10 deltagere
Mål: Diablo, gå på line, ethjulet cykel, jonglering
Materialer:
Medbring:
gymnastiksko
DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) har givet InitiativStøtte til køb af Gøglerartikler.

Tegne/malehold
Instruktør: Trine Holm Søgaard
Aldersgruppe: fra 10 år eller 3. klasse
Mål: Målet for holdet er, at forbedre sine tegne-evner. Vi skal arbejde med forskellige materialer og teknikker.
Holdet kræver at man er god til at koncentrere sig og, selvfølgelig, er vild med at tegne :-)
Materialer: Det er ikke nødvendigt selv at medbringe materialer, men man er velkommen til at tage sit eget penalhus med, hvis man ønsker det.
Medbring: godt humør og masser af tegnelyst ! :-)

Tegnehold ekstra hold oprettet på grund af stor interesse for tegning !
Instruktør: Julie Winkel Missel
Holdet: er for både øvede og uøvede tegneglade børn.
Mål: Vi vil på tegneholdet arbejde med forskellige tegneteknikker og bruge diverse materialer
Materialer: der forefindes blyanter, farver og papir.

Madlavning
Kokke: Pernille Singer, Kristian Hougaard, Jesper Bakka, Ulla Grau, Rie Iversen, Nanna Christensen
Sørger på skift for forplejning til alle de andre hold. Vi spiser sammen kl 19:30.

 

Alle hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver.
Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene

Fællesspisning er incl i holdbetaling, vi sørger for drikkelse til


Julehygge og generalforsamling i Venneforeningen
torsdag den 25. november 2010

på Humlebæk lille Skole

se mere


LOGO konkurrence

Blev vundet af Nina Lynge Petersen, som modtog præmien:
et par flotte 4H-gummistøvler.


Her er vinder LOGO


Klargøring af 4H klubområdet

Søndag den 3. oktober kl. 10:00 - 14:00.
Deltagende familier: Steen og Joan
NY dato er den 6. november

Deltagende familier: Gitte, Stefan, Birgitte, Inga, Steen og Joan
Vi lukker ned til vinteren. Vores kaniner skal have en god vinter. Haverne skal bringes i en tilstand, hvor der er muligt at anvende dem til næste sæson. Området rydes op samt vand- og rottesikres.
Alle som ønsker at 4H klubområde skal være et godt og rart sted at være, for vores unge og hjælpere opfordres til at give en hjælpende hånd med på dagen. Der vil være forplejning på dagen.

De enkelte holdledere kommer med ønsker og behov vedr klargøringen.

Kendte opgaver:

 • Fjerne alle metal/opmærknings pinde/pæle i haverne - udført
 • Optagning af kartofler i jorden - delvis udført - udført
 • Optagning af planter og andet grønt (visent) så der kan pløjes - delvis udført
 • Klargøring af kaninbure - udført
 • Frostsikring af kaninburer - udført
 • Forside af stald behandles med træbeskyttelse
 • Udekøkken område nedlukkes og rengøres - udført
 • Alle madvarer fjernes/nedpakkes - delvis udført - udført
 • Oprydning i skurvogn - udført
 • Kaninhopting (spring,bure mm) repareres,ordnes og sættes på plads i vandsikker højde - udført
 • Oprydning i redskabsskur, alt i vandsikker højde - udført
 • Arealer oprydes for affald, - udført
 • Skraldespande tømmes og bortkøres - delvis udført
 • Kaninstald færdiggøres (se nedenstående opslag) - udført
 • Forplejning arrangeres: kaffe, the, fællesspisning - udført - udført

Tilmelding ønskes af hensyn til den praktiske planlægning:

 


Arbejdshold

Ju-hu Vi har modtaget fondsstøtte fra Johs Fog Fonden til materialer til genopbygning af kaninstalden.
Vi har indkøbt og fået leveret de nødvendige materialer.

Tilsagn om hjælp modtages !!

Der arrangeres arbejdsdage hvor arbejdet udføres ved frivillig forældrearbejde :-) på datoerne:
den 7.8,deltaget: Ole, Stefan, Jette T , Steen og tilhørende 4H børn.
den 14.8 ændret til den 15.8 kl 10:00-13:00, deltaget: Stefan, Steen
den 21.8 deltaget: Ole, Steen, Karen (+Klara+Peter)
den 22.8 deltaget: Ole, Steen, Jørgen
den 11.9 deltaget: Ole, Steen, Karen, Henrik, Klara
den 3.10 deltaget: Tobias, Steen, Jesper og Jørgen
uge 43 deltager: Jørgen
den 6.11 deltaget: Steen


alle dage kl 10:00-13:00

Arbejdet er opdelt i 3 afsnit (af 4 meter) og består af:
 • flytte materialer ned fra vejen (er udført)
 • nedgravning af nye stolper på forsiden (er udført)
 • nedtagning og bortkørsel af defekte tagplader (er udført for etape 1+2)
 • oplægning af ny rem, spær og taglægter (er udført for etape 1+2+3)
 • montering af tagplader (er udført for etape 1+2+3)
 • opsætning af brædde(bag)væg (er udført)

 • Tilmelding til

  Vi har brug for både nogen der kan udføre og planlægge arbejdet (tegninger er udarbejdet)


  GENERALFORSAMLING og HALLOWEEN

  for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende
  Fredag den 29. oktober 2010, kl. 18.00 - ca. 21.00 på Humlebæk Lilleskole

  Generalforsamling er ikke en samling af generaler, men derimod en aften for medlemmer (og i vores tilfælde også familie og venner). Det er her DU er med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du kan også komme med gode ideer, ris eller ros til bestyrelsen.

  Først starter vi med at spise aftensmad sammen. Konceptet hedder 4H-børn og -unge laver maden, men med hjælp af voksne. Derefter afholdes generalforsamlingen (se dagsorden nedenunder).
  For maden koster det 20,- kr. pr. barn (4-17 år) og 30,- kr. pr. voksen. Børn under 4 år gratis. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. I baren er der uhyggelige drinks. Betaling kontant ved indgangen.

  Dagsorden for selve generalforsamlingen

  1. Velkomst og valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning (beretningen bliver supleret af juniorbestyrelsen)
  3. Kasserer aflægger regnskab
  4. Formanden forelægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelse
  Voksne: Søs, Kristian og Ana modtager ikke genvalg. Ole og Steen modtager genvalg.
  Juniorledere: Ida, Trine og Tobias modtager genvalg.
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest fredag den 22.10.10)
  8. Eventuelt

  Herefter uddeling af årsnåle og diplomer til medlemmerne, evt. uddeling af årets vandrepokaler for bedste have, bedste rollespiller og bedste kaninhopper.

  Mens de voksne slapper af med kaffen, har vores juniorledere lovet at sørge for uhyggelig, spændende underholdning halloween-uhygge-natteløb for medlemmerne (NATTELØB - uuuuuhhhuuuu)

  Til slut spiller vi - som sædvanlig - banko (5 kr,- pr. plade). (der er både hovedpræmier og sidegevinster)

  Alle medlemmer opfordres til at møde op i halloween-udklædning - der er en præmie til bedst udklædte.

  Der udskrives en lille kagekonkurence - over temaet "4H og Halloween" - der er en præmie til vinderkage.

  Vi glæder os til at se jer til Danmarks (u)hyggeligste generalforsamling

  Af hensyn til mad og stole bedes I melde jer til hos nedenstående snarest og senest onsdag den 27.10. Til de nye medlemmer kan jeg fortælle, at der er tradition for at møde talrigt op - derfor er det vigtigt, at I husker at tilmelde jer!
  Tilmelding på mail til eller tlf. 49 19 08 93 hvis ikke andet er muligt! Jeg skal have navn på medlem + antal voksne og antal børn. Betaling for mad sker kontant på dagen.

  Vi ønsker praktisk hjælp til madtilberedning, pyntning fra kl 16:00-18:00, giv hurtigt besked om du kan hjælpe til.

  Steen

  Aktiviteter i efterårsferien

  Børnedyrskue i Sankt Helene - mandag d. 18. oktober 2010
  Efterårsferiens børnedyrskue er for hele familien. For dem der bare vil kigge på som publikum og for dig, der gerne vil deltage med dit kæledyr.
  Nærmere oplysninger og tilmelding: http://www.helene.dk/for_boern/boernedyrskue/
  Se dyrskueplakat
  Der efterlysese hjælpere til kaninhop og kaninudstillingen. meld hurtigt tilbage til

  Kaninhopkonkurrencer - torsdag den 21. oktober 2010
  Sted: Søholm 4H, Humlebækvej 46, Søholm Kl. 12-14.30
  Deltagere: fra ca. 8 år (du skal selv kunne tage kaninen ud af buret og selv sætte selen på kaninen)
  Deltagerpris: 75,- kr. som medbringes kontant på dagen (dækker præmier og en sodavand).
  Gæster kan deltage for dobbelt gebyr (medlemmer har dog fortrinsret).
  Vi starter med at fordele kaninerne, så alle har et par stykker hver at konkurrere med. Alle kaniner varmes op og derefter afholder vi konkurrencer i forskellige sværhedsgrader.

  Tilmelding SKAL ske til . Du er først tilmeldt ved modtaget bekræftelse.
  Arrangementet foregår udendørs og aflyses ved kraftig regn.

  Voltigering på hesteryg - torsdag den 21. oktober 2010
  Sted: "Hegnegård" Langstrupvej 4, 3480 Fredensborg (nabo til Farasi ridecenter) Kl. 15.00-16.30
  Pris 75 kr,- som medbringes kontant på dagen .Gæster kan deltage for dobbelt gebyr (medlemmer har dog fortrinsret).
  Deltagere: min. 2 og max 4 i alderen 7-12 år.
  Medbring: kondisko, tøj du kan bevæge dig i, eventuelt ridehjelm (kan også lånes af os)
  Du behøver ikke at kunne ride for at deltage. Voltigering betyder gymnastik på hesteryg.

  Tilmelding SKAL ske til . Du er først tilmeldt ved modtaget bekræftelse. Arrangementet foregår udendørs og aflyses ved kraftig regn.


  Multi-weekend & Unge-weekend i Præstø 24.-26.september

  Det bliver en kanon weekend, Søholm 4H har deltaget i planlæginger !
  Husk at tilmelde hurtigt.

  Multi-weekend:
  Er du over 8 år og interesseret i kreativitet, udfordringer, vikingefest, gys og gru, så er denne weekend lige noget for dig!
  Læs mere

  Unge-weekend:
  Er du over 12 år indbydes du til efterårets ungeweekend – en weekend med kreativitet, sjov, grin, sved,
  udfordringer, gys og gru…..:-)
  Læs mere

  Tilmelding og betaling:
  Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten. Du kan vælge at sende den med posten til 4H Øst,
  Center Alle 6, 4683 Rønnede eller skrive ALLE oplysningerne i en mail til DOK@landbocenter.dk.
  Det er vigtigt at vi har din tilmelding og betaling senest mandag den 13.september (først til mølle
  princippet). Deltagerpris indbetales på reg. nr. 2186 – konto nr. 0751 535 023. Mrk. multi/unge-weekend og
  deltagernavn.:

  Nu tilmeldte:
  Mikkel HS, Alexander T, Mie T, Mikkel T, Trine HS, Klare WE, Stine HH

  Transport:
  Der arrangerer en fælles bustransport, lige som sidste år :-) Pris oplyses senere.

   


  Åbenthus

  Lørdag den 28. august 2010 kl. 12.00-16.00
  Sted: Søholm 4H, Humlebækvej 46, Fredensborg.

  Der bliver afholdt nogle aktiviteter, som I kan melde jer til på dagen, og vi håber også at både jer og jeres forældre har lyst til at give en hånd med i cafeen m.v.
  Følgende aktiviteter vil blive gennemført:

  • Kaninhop konkurrencer (sløjfehop 30 kr pr start, øvrige, 5 kr pr start)
  • Kaninudstilling med 1, 2 eller 3 præmieroset til alle (30 kr pr deltagelse)
  • Ponytrækning (10 kr pr tur)
  • Bålaktiviteter, popcorn, snobrød (5 kr)
  • Fiskedam (10 kr)
  • Flødebollekast (5 kr)
  • Cafe med; kaffe, the, kage, sodavand, øl, toast, vafler
  • Grillen er tændt, så du er velkommen til at tage grillmad som du kan tilberede selv

  Der kan på dagen købes klippekort á 50 kr som dækker:
  Vaffel, toast, kage, vand 0,25l, fiskedam, ponytræk, popcorn, snobrød og flødebollekast.

  Yderligere aktiviteter er under planlægning men status kendes ikke endnu.
  Overskud fra aktiviteter går til renovering af kaninbure.

  Deltagere, venner, familie og nysgerrige er hjertelig velkomne på dagen, uanset om I skal deltage i konkurrencer eller blot vil kigge på.
  Alle 4H'ere kan deltage (også selvom du ikke går på hold).

   

  Steen

  Grillaften den 17. august

  Vi gentager succesen fra sidste år med en grillaften, hvor både børn og forældre kan deltage.
  Her er der lejlighed til at se og høre hvad der foregår på foreningens forskellige hold.
  De enkelte hold sørger for en aktivitet som viser hvad der laves på holdene.

  Medbring selv grillmad, drikkelse og service.
  Venneforeningen sørger for grill, salat, brød samt kaffe, the og kage.

  Vi vil MEGET gerne have tilmelding så vi kan købe rigtig ind (sidste år var vi omkring 80 !)
  Tilmelding her eller på mail:

  Det bliver rigtigt hyggeligt :-)


  Møder

  9.8.10 kl 20:00 - Evalueringsmøde af Multiholdet (hos Gitte)
  11.8.10 kl 19:00 - Bestyrelsesmøde (i 4H haverne)
  12.8.10 kl 19:00 - Planlægning af multikursus/ungeweekend i Præstø (på 4HØst kontor i Rønnede)

   


  SOMMERLEJR I SØHOLM 4H
  UGE 27 (ONSDAG TIL SØNDAG)

  Alle 4H'ere indbydes til 5 herlige og sjove dage i Søholm 4H. Hvis du er 11år eller ældre, kan du overnatte i eget telt.
  Yngre deltagere (ca 9 år) er velkomne til at deltage hver dag fra kl 9:00-17:00.
  Pris 400,- kr pr deltager uden overnatning. Pris 500,- kr pr deltager med overnatning.
  Prisen dækker materialer, mad m.v.
  Hvis du ikke er medlem af 4H koster det yderligere 150,- kr. at deltage.

  Ankomst onsdag den 7. juli mellem kl. 13:00 og 14:00.

  søndag den 11. juli kl. 17.00 afslutter vi lejren med en grillfest for deltagere og familie.
  Pris for spisning: voksne fra 18 år 75 kr., børn 50 kr.
  Der kan købes vand og øl.

  Program for lejren:
  Vi skal lave et rollespil sammen. Onsdag, torsdag og fredag planlægger vi roller, forbereder udklædning osv og lørdag og søndag spiller vi.
  Du behøver ikke at have spillet rollespil før (det har de andre nok heller ikke:-) og du behøver ikke medbringe særligt udstyr af nogen art.
  Du behøver heller ikke være "rollespilsnørd" for at være med, vi har planlagt dagene så ALLE kan deltage uanset skuespiltalent eller interesse.

  De første dage vil der være forskellige workshops du kan deltage i. Du kan f.eks. lavet et rollespilsvåben, lave drama, blive sminket som en elver eller noget helt andet :-)
  Derfor vil der blive rig lejlighed for også at hoppe med kaniner, hygge og ride på ponyerne, grave en swimmingpool (læs: mudderhul), lave vandrutsjebaner, gøglertricks, masser af fælles leg og hygge med andre 4H'ere - store som små. Du kan også tage din pc'er med og være med i en speciel-4H-netcafé, hvor drengene kan dyrke deres interesser mens pigerne fletter hår på hinanden eller ponyerne ....:-)
  Om aftenen er der bålhygge, mad over bål, sang og fællesaktiviteter i bedste 4H-ånd, dvs store og små sammen og selvfølgelig ingen alkohol.

  Tilmelding:
  Deltagerantal er begrænset.
  Tilmeld dig med følgende oplysninger:
  Navn, adresse, tlf, fødselsdato, om du ønsker at overnatte i eget medbragt telt, antal deltagere til fællesspisning (voksne og børn) søndag aften. Oplysninger sendes til

  Bindende tilmelding modtages kun samtidig med betaling for lejren på konto nr. 1551-10276322
  Betaling skal være indgået senest den 4. juli - husk at anføre deltagernavn og antal voksne/børn på indbetalingen.

  Vi håber at se rigtig mange!
  4Hilsner
  Lejrudvalget
  Søs, Stephan, Jette, Mikkel, Trine, Tobias m.fl.

  DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) har givet InitiativStøtte til køb af Gøglerartikler.


  Ingen sommersjov til sommer

  Der afholdes i år ikke sommersjov i Søholm 4H, for kommunens børn.
  Vi håber derimod at kunne arrangere sommersjov til næste år.


  Madskole

  Er der nogen der har lyst til at lave madskole i Søholm 4H.
  Læs mere på http://www.madskoler.dk


  Grillaften den 15. juni AFLYST -
  på grund af høj vandstand på området !

  Vi gentager succesen fra sidste år med en grillaften, hvor både børn og forældre kan deltage.
  Her er der lejlighed til at se og høre hvad der foregår på foreningens forskellige hold.
  De enkelte hold sørger for en aktivitet som viser hvad der laves på holdene.

  Medbring selv grillmad, drikkelse og service.
  Venneforeningen sørger for grill, salat, brød samt kaffe, the og kage.

  Vi vil MEGET gerne have tilmelding så vi kan købe rigtig ind (sidste år var vi omkring 80 !)
  Tilmelding her


  Det bliver rigtigt hyggeligt :-)


  Roskilde dyrskue 4.-6. juni 2010
  Meget mere information under siden: Links

  Kære alle!

  Så skal vi snart af sted på dyrskue igen!

  Bemærk, vi har i år lavet et særligt dyrskuehold, hvor du kan få hjælp og vejledning inden dyrskuet, så du er velforberedt til at svare på dommerens spørgsmål og parat til at deltage i konkurrencer.

  Hvis du vil være hjælper på lejren skal du snarest kontakte jette (mobil 23 67 30 16 eller mail , så skal jeg undersøge om vi har et job til dig:-) Det plejer at være rigtig hyggeligt at være hjælper og kan være en god og sjov fælles oplevelse for hele familien:-).

  Også hjælpere skal aflevere bindende tilmelding til og samtidig indbetale 100,- kr for deltagelse.

  Vi skal hurtigst muligt og senest den 25. april have besked hvis du vil være med.

  HUSK TILMELDING OG BETALING SKAL SKE SENEST DEN 30. APRIL 2010. Derefter er det ikke muligt at tilmelde sig.

   

  Reserveringer af 4H-dyr til dyrskuet:

  Walentin: Anne og Alberte
  Zeba: Signe
  Prins: Freja
  Jerry: Klara W.E.

   

   

   

  Steen

  Rollespilsnetværk for instruktører og andre 28.april

  Har din klub erfaringer med rollespil, eller overvejer I at starte op med denne sjove og spændende aktivitet? Onsdag d. 28.april inviterer vi alle interesserede til netværksaften på
  Humlebæk Lille Skole, Boserupvej 201, Humlebæk. Mødet varer fra 18.30-21.00

  Aftenens program handler om erfaringer og netværk. Vi har inviteret er par garvede ”gamemasters” til at komme med inspiration til opbygning af scenarier, regler og aktiviteter i forbindelse med rollespil.

  Deltagerpris: for 4H medlemmer er det gratis for ikke medlemmer er prisen 100 kr

  Tilmelding ønskes

  Tilmelding:
   

  Arbejdsdag

  Vi holder arbejdsdag søndag den 25. april kl 11:00-14:00, hvor vi klargør arealerne til sommerens aktivteter:
  ryder op/klargør jorden, hegn, stalde, køkken, skurvogn og toilet.

  Sammen spiser vi lidt frokost


  Arbejdshold

  Der skal fjernes ødelagte tagplader på kaninstald.(højest et par timers varighed).
  Afholdes den 3.4 kl 11:00. Ny dato senere
  Tilmelding til


  Ungeweekend - "Peace, Love and Harmony"

  den 23.-25.april, Region Øst indbyder. AFLYST

  Er du fyldt 12 år, men ikke rundet de 20 år - så er her et særligt tilbud til DIG !!

  En lille arbejdsgruppe har været samlet, og kan her præsentere dig for en helt fantastisk weekend...
  Læs det samlede program her.

  Mød andre unge 4H'er fra de andre klubber i regionen. Du har måske truffet nogle af dem ved tidligere arrangementer som dyrskuer, lejre, kurser ol.

  Tilmeld dig allerede nu til vores regionskonsulent Peter Laurents på pel@landbocenter.dk eller 5679 1935.
  Husk tilmelding senest den 10. april.

  Prisen er meget lav: 100 kr for det samlede arrangement.
  Der bliver arrangeret en fælles bus der samler deltagere op på centrale steder i forhold til antal tilmeldinger.

  Stedet er en god spejderhytte i Holte i på pragtfuld natur grund.

  Indholdet er hemmeligt lidt i nu - men enkelte kodeord kan afsløres: hygge, uhygge, temafest, bålhygge, natteløb, geocaching og en masse sjov.

  Jeg regner med at vi fra Søholm 4H, kommer med mindst 10 deltagere :-)

  Tilmeldte er nu:
  Ida Christensen
  Stephan Johansen
  Emma Nielsen

  Steen

  Sommersjov

  Den gruppe som plejer at arrangere Sommersjov, vil i år prøve noget nyt.
  Det bliver noget med en lejr-tur på Sjælland for vores egne medlemmer, mere herom senere.

  Hvis der er andre som har mod på at arrangere noget for kommunens børn i samarbejde med Kommunen, er der stadig mulighed for at byde ind med små eller store aktiviteter.
  Kommunen støtter op om sådanne aktiviteter med tilskud til materialer og instruktører.
  Giv en hurtig tilbagemelding hvis du vil være med til at arrangere et hold.


  Roskilde Dyrskue, DM i 4H, Planlægning

  Roskilde dyrskue, afholdes 3.-6. juni. Vi står igen for DM i 4H.
  Alle hjælpere og interesserede bør deltage i planlægningen.

  Der afholdes et planlægningsmøde den 29. marts kl. 19:00 på Humlebæk lille Skole.
  Tilmelding til


  Forældremøde - Sommeraktiviteter

  De kommende sommeraktiviteter skal igangsættes. Der er behov for at afdække interesse samt mulige instruktører og hjælpere.

  Vi afholder derfor et "Forældremøde" den 30.3 kl 19:00 på Humlebæk lille Skole.

  De fremmødte deles ud i interessehold, planlægger indhold og datoer, vurderer behov for materialer og værktøj. Holdene han herefter annonceres til medlemmerne med holdpris og terminer.

  Tilmelding til


  Logokonkurrence

  Venneforeningen udskriver en design konkurrence om et "støtte logo" som skal bruges i forbindelse med fundraising og sponsorkontrakter.

  Logo skal omfatte 4H's kløver og navnet Søholm 4H.
  Vinderforslag præmieres med en 4H rygsæk, 4H gummistøvler eller en 4H tshirt efter eget valg.
  Alle kan deltage. Logoforslag bliver fremvist her og vinderen får direkte besked.

  Forslag sendes til inden den 1. april 2010.

   


  Vintermultihold - forår 2010

  den 26.1, den 9.2, den 23.2, og den 9.3, tirsdage kl 17.00-20.00 på Humlebæk lille Skole
  Alle 5 hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver. Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene
  Holdpris: 50 kr pr gang, incl fællesspisning. Betaling skal ske kontant på dagen
  Tilmelding skal ske på www.soholm4h.dk -> Aktiviteter -> Tilmelding hold

  Syhold, OBS starter først den 9.2
  Instruktør: Gitte Winkel Svendsen og Ane Fischer Rasmussen
  Der kan bl.a. laves gaver, pynte ting, påske ting og meget andet.

  Computerhjørnet
  Instruktør: Tobias Madsen og Philip Jørgensen
  En hyggeaften, hvor der bliver mulighed for at spille forskellige computerspil.
  Vi kan evt. slutte alle pc'er samme i LAN (eget net uden internet).
  Medbring: Husk at tage egen computer og evt spilprogrammer med.

  Gymnastikhold
  Instruktør: Pernille Langstrup
  Aktivitet-Afslapning-Redskaber

  Tegneseriehold, OBS starter først den 9.2
  Instruktør: Ida Christensen
  Mål:
  at lave nogle små tegneserie-striber med 4H, der evt. kunne sendes ind til 4H landsbladet.
  Aldersgruppe: +7 år

  Materialer: papir (A4), blyanter, viskelædre og farveblyanter/tusser.
  (er indkøbt, men du må gerne tage dine egne ting med)

  Hestehold
  Instruktør: Trine Holm Søgaard
  Deltager fra 10 - 99 år.
  Målgruppe: Hesteinteresserede og især dem der har tænkt sig at deltage i DM Showklassen med hest.
  Mål: At klargøre sig til sommerens dyrskuer - derunder show og dyrskuedeltagelse.
  Aktiviteter og fremgangsmåder: Klar-parat-kursus - til dig der skal til dyrskue med hest.
  Aktiviteten vil indeholde almen hesteteori og der vil være mulighed for inspiration og planlægning af shows. Hesteteorien vil indbefatte den grundlæggende viden om hestevelfærd. Derudover skal vi også se kür-dressur, hesteshows og eventuelt også en hestemassagekursus-film.
  Hesteteorien vil blive afviklet i form af opgaveark og billeder og film. Omkring show vil der være mulighed for at planlægge og diskutere show.

  Madlavning
  Kokke: Agnete Typp og Inga Nielsen
  Sørger for forplejning til alle de andre hold. Vi spiser sammen kl 19:30.

   

  Alle 5 hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver.
  Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene

  Fællesspisning er incl i holdbetaling, vi sørger for drikkelse til

   


  Ekstraordinær generalforsamling

  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10.februar 2010 kl 19:00 på Humlebæk lille Skole

  Eneste punkt på dagsordenen er; godkendelse af regnsskab for 4.kvartal 2009
  Formålet er at kunne aflægge et samlet 2009 regnsskab til organisation og myndigheder.


  Julefrokost

  Hej alle 4H nissefyre og nissepiger!

  (Aldersgrænse fra 12 år)

  SÅ nærmer tiden sig til vores julefrokost lørdag den 12 december kl 16:00-20:00 på Humlebæk Lille Skole.

  Da det er julefrokost håber vi i alle vil komme i jule-outfit, så en nissehue er minimum;)

  Programmet kommer til blandt andet at byde på spisning, gaveleg og julehygge.

  Spisningen laves som en buffet, hvor alle medbringer en lille ret til 2 personer. Det vil være godt hvis du kan skrive til mig (60641091) hvad du regner med at tage med, så vi ikke ender med 400 frikadeller.

  Du bedes medbringe 20 kr. som går til fælles snacks og sodavand. Skriv til mig på 60641091 for at bekræfte at du kommer og hvad du tager med til spisningen. Til gavelegen (den klassiske hvor man skal slå en 6’er) skal du medbringe en lille gave som kan være alt godt fra tiger-butikken (til maksimum pris á 25 kr.)


  Forslag til mad:

  • Frikadeller
  • Kartoffelsalat
  • flødekartofler
  • Ris ala mande
  • Diverse salater

  Svar udbedes inden torsdag d. 10 december, ved at ringe eller skrive til Tobias (60641091)

  Hilsen Juniormedlemmer fra bestyrelsen

   


  Husk Venneforeningens generalforsamling

  torsdag den 26 november kl 18:30

  Læs mere her



  Vintermultihold - efterår 2009

  den 20.10, den 3.11, den 17.11, og den 1.12, tirsdage kl 17.00-20.00 på Humlebæk lille Skole
  Alle 4 hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver. Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene
  Holdpris: 50 kr pr gang, incl fællesspisning. Betaling skal ske kontant på dagen
  Tilmelding på www.soholm4h.dk -> Aktiviteter -> Tilmelding hold

  Gaveværksted/Syhold
  Instruktør: Gitte Winkel Svendsen og Ane Fischer Rasmussen
  Der kan bl.a. laves gaver til mor, far, søskende eller andre.

  Computerhjørnet
  Instruktør: Rasmus Iversen og David Norsk
  En hyggeaften, hvor der bliver mulighed for at spille forskellige computerspil.
  Vi kan evt. slutte alle pc'er samme i LAN (eget net uden internet).
  Tag selv spilprogrammer med.

  Gymnastikhold
  Instruktør: Pernille Langstrup
  Aktivitet-Afslapning-Redskaber

  Tøsehold
  Instruktører: Trine Holm Søgaard
  Deltager fra 12 år.
  Her lærer vi at arbejde med makeup - både til hverdag & fest. Derudover skal vi også arbejde med at skabe "vilde" og kunstneriske looks. (dertil muligvis også hårfrisurer).
  Der vil være mulighed for at få taget billeder af det endelige resultat og hvis i har et digitalkamera el. lign. & har lyst til at tage nogle billeder, så medbring det gerne.
  Så tag makeup-pungen med & eventuelt også kamera & bærbar (til billedbehandling) :-)

  Madlavning
  Kokke: Agnete Typp og Inga Nielsen
  Sørger for forplejning til alle de andre hold. Vi spiser sammen kl 19:30.

   

  Alle 4 hold foregår tæt ved hinanden, så alle har mulighed for at kigge lidt over til de andre hold og se hvad de laver.
  Hvis der er plads og instruktøren kan godkende det, må der gerne skiftes mellem de forskellige hold på dagene

  Fællesspisning er incl i holdbetaling, vi sørger for drikkelse til

   



  Inspirationsaftner

  Fredensborg Kommune har sammen med DGI Nordsjællland sammensat en række inspirationsaftner for alle der engagerer sig i foreningerne i Fredensborg Kommune.

  I alt afvikles seks inspirationsaftner i perioden fra september 2009 til januar 2010.

  Inspirationsaftnerne er ment som et tilbud, der skal være med til at gøre det nemmere og sjovere at være frivillig til gavn for den frivillige selv, for foreningen og foreningens medlemmer. Vi håber at initiativet bliver modtaget som sådan og at deltagerne efter hvert kursus føler de har fået konkrete redskaber til at gøre en endnu bedre indsats hjemme i foreningen” slutter Jan Svenningsen

  Fundraising - Vejen til guldet
  Torsdag d. 3. september 2009 kl. 19.00-22.00

  Rekruttering - "Få flere med"
  Torsdag d. 8. oktober 2009 kl. 18.00-22.00

  De pokkers unge
  Tirsdag d. 27. oktober 2009 kl. 18.00-22.00

  Kommunale tilskud & regnskab
  Onsdag d. 28. oktober 2008 kl. 18.00- 22.00

  Projektarbejde i foreningen
  Torsdag d. 19. november 2009 kl. 18.00-22.00

  Krav til regnskab og tilskudsansøgninger i henhold til Fredensborg reglerne
  Torsdag d. 26. november 2009 kl. 18-20

  Mere info og tilmelding: http://www.fredensborg.dk/sw36157.asp


  GENERALFORSAMLING og HALLOWEEN

  for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende
  Fredag den 30. oktober 2009, kl. 18.00 - ca. 21.00 på Humlebæk Lilleskole

  Generalforsamling er ikke en samling af generaler, men derimod en aften for medlemmer (og i vores tilfælde også familie og venner). Det er her DU er med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du kan også komme med gode ideer, ris eller ros til bestyrelsen.
  Først starter vi med at spise aftensmad sammen. Derefter afholdes generalforsamlingen (se dagsorden nedenunder), så uddeles årsnåle, diplomer og pokaler, så er der kaffe og kage, samtidig med at der arrangeres halloween-uhygge-natteløb for medlemmerne. Derefter spiller vi som sædvanlig bankospil.

  Dagsorden for selve generalforsamlingen
  1. Velkomst og valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning (beretningen bliver supleretaf juniorbestyrelsen)
  3. Kasserer aflægger regnskab
  4. Formanden forelægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest fredag den 23.10.09)
  8. Eventuelt

  Herefter uddeling af årsnåle og diplomer til medlemmerne, uddeling af årets vandrepokaler for bedste have, bedste rollespiller og bedste kaninhopper..

  Mens de voksne slapper af med kaffen, har vores juniorledere lovet at sørge for uhyggelig, spændende underholdning for medlemmerne (NATTELØB - uuuuuhhhuuuu)

  Til slut spiller vi - som sædvanlig - banko (5 kr,- pr. plade).

  For maden koster det 15,- kr. pr. barn (4-18 år) og 25,- kr. pr. voksen. Børn under 3år gratis. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. I baren er der uhyggelige drinks. Betaling ved indgangen.

  Af hensyn til mad og stole bedes I melde jer til hos nedenstående snarest og senest onsdag den 28.10. Til jer nye kan jeg fortælle, at der er tradition for at møde talrigt op - derfor er det vigtigt, at I husker at tilmelde jer!
  Tilmelding på mail til eller tlf. 49 19 08 93 hvis ikke andet er muligt! Jeg skal have navn på medlem + antal voksne og antal børn. Betaling for mad sker på dagen.

  Vi glæder os til at se jer til Danmarks (u)hyggeligste generalforsamling

  Vi vil gerne opfordre både voksne og unge til at stille op til bestyrelsearbejdet.
  (der skulle være opstillede til alle posterne - så frygt ikke for at komme til at sidde i bestyrelsen ufrivilligt :-)

  Alle medlemmer opfordres til at møde op i halloween-udklædning - der er en præmie til bedst udklædte…
  Der udskrives en lille kagekonkurence - over temaet "4H og Halloween" - der er en præmie til den mest uhyggelige.

  Steen

  Status
  Registrerede tilmeldte d.d.: (forældre i parantes):

  Mikkel Holm Søgaard
  Trine Holm Søgaard (steen)
  Tobias Madsen
  Philip Jørgensen
  Kristine Svendsen
  Marc Jensen, (Hanne)
  Alexander Typp
  Patrick Jensen, (Charlotte)
  Stephan og Lukas Johansen (Søs)
  Kristine Svendsen
  Stine Hertorth Hansen
  Dina Kidholm Rachidi
  Louie Steen Laursen
  ....

   

  Vi arrangerer en bus med afgang lørdag morgen og hjemkomst søndag eftermiddag. (vi har jo generalforsamling fredag aften - juu-biii)
  Deltagere/børn koster 250 kr samt 100 kr til bustransport
  Voksne/hjælpere er gratis også med transport.
  Tilmelding skal ske til HURTIGT.

   

   

  Invitation til Multi-kurset
  "4H’s forunderlige Verden"

  Den 30.-31.oktober og 1. november 2009
  på Abildhøjskolen, Præstø / Præstø 4H gård.

  Ankomst fredag kl. 18 og afrejse søndag kl. 13

  Kurset er for ALLE fra 8 - 100 år - det er først og fremmest for børn og unge, men voksne er meget velkomne – især hvis de er aktive – sjove – lidt barnlige – nysgerrige – hyggelige og hjælpsomme.

  Kom alene, få eller mange fra samme klub – eller tag din ven med (behøver ikke være medlem af 4H) – du har 10 gange så mange venner, når vi siger farvel!

  Vi byder på spændende værksteder, sjove boldspil, gamle lege, frisk luft døgnet rundt, tid til hyggesnak, natløb og lækre måltider fra 4H’s sunde køkken.

  4H’s forunderlige værksteder 2009

  Fremstilling af Rollespilsrekvisitter – Lysstøbningsværksted – Kok amok værksted – Fedtstensværksted – Smykkeværksted – Træværksted - Rollespilskamp/våbentræning – Kaninværksted.

  Pris

  1-2 voksen leder/forælder fra hver klub kan deltage gratis sammen med børn fra klubben. De deltager i kurserne og gi’r en hjælpende hånd efter behov!

  Inspirationskursus for 4H-instruktører og ledere om lørdagen (værkstederne)

   

  tilmelding senest onsdag d. 9. oktober.

   

  4H’s forunderlige værksteder!

  Du kan vælge mellem 8 værksteder – skriv på tilmeldingen i rækkefølge hvilke aktiviteter du foretrækker. Hvert aktivitetsmodul varer 3 timer. Du kan vælge 2 ud af de 8 værksteder. Du kan vælge kok amok, fedtsten, træværksted og kaninværsted både formiddag og eftermiddag om lørdagen, mens de andre hold kun foregår enten formiddag eller eftermiddag.

  1. Rollespilsrekvisitter. Vi fremstiller rollespilsrekvisitter.

  2. Lysstøbningsværksted. Lær at støbe lys – et eller flere, om farvning og processen i lysstøbning.

  3. Kok amok værksted. Vær med til at tilberede sund og lækker frokost eller aftensmad til de øvrige deltagere. Måske kommer vi også til at bage.

  4. Fedtstensværksted. Vi former figurer eller laver smykker af fedtsten.

  5. Smykkeværksted. Vi laver vores egne smykker med forskelligt materiale – vi skal blandt andet lave Hawaii armbånd.

  6. Træværksted. Vi skal lave nogle spændende ting i træ.

  7. Rollespils kamp/våben træning. Lær hvordan du slås med dit rollespilsvåben på en sikker måde. Her vil også være mulighed for lidt kampteknikker.

  8. Kaninværksted. Vi skal hygge med vores kaniner og snakke om vores kaniner. Vi skal også træne kaninhop. Det er muligt at medbringe din egen kanin – den vil i løbet af weekenden være på 4H gården i Præstø. Medbring selv foder.

  Multikurset "4H’s forunderlige Verden".

   

   

  Klargøring af 4H klubområdet

  Søndag den 25. oktober kl. 10:00 - 14:00.
  Vi lukker ned til vinteren. Vores kaniner skal have en god vinter. Haverne skal bringes i en tilstand, hvor der er muligt at anvende dem til næste sæson. Området rydes op samt vand- og rottesikres.
  Alle som ønsker at 4H klubområde skal være et godt og rart sted at være, for vores unge og hjælpere opfordres til at give en hjælpende hånd med på dagen. Der vil være forplejning på dagen.

  De enkelte holdledere kommer med ønsker og behov vedr klargøringen.

  Kendte opgaver:

  • Fjerne alle metal/opmærknings pinde/pæle i haverne
  • Optagning af kartofler i jorden
  • optagning af planter og andet grønt (visent) så der kan pløjes
  • Klargøring af kaninbure
  • Frostsikring af kaninburer
  • Forside af stald behandles med træbeskyttelse
  • Udekøkken område nedlukkes og rengøres
  • Alle madvarer fjernes/nedpakkes
  • Oprydning i skurvogn
  • Kaninhopting (spring,bure mm) repareres,ordnes og sættes på plads i vandsikker højde
  • Oprydning i redskabsskur, alt i vandsikker højde
  • Arealer oprydes for affald,
  • Skraldespande tømmes og bortkøres
  • Forplejning arrangeres: kaffe, the,fællesspisning

  Børnedyrskue 2009 på Sankt Helene i Tisvilde

  Mandag d. 12.oktober fra kl.10,30-15,00 afholdes der igen det traditionsrige børnedyrskue på Sankt Helene. Foruden uddeling af præmier til de børn, der har bevist de passer godt på deres kæledyr og har stor viden om deres ve og vel, vil der være en lang række familievenlige aktiviteter. Vel mødt!

  Efterårsferiens børnedyrskue er for hele familien. For dem der bare vil kigge på som publikum og for dig, der gerne vil deltage med dit kæledyr.

  Dagens Program for publikum:

  Kl.10,30 Officiel åbning v/ præsident for Verdens Biavlere Asger Søgaard Jørgensen
  Kl.10,45-15 Mange aktiviteter (se program)
  Kl.11,15 Anders Ditz duo underholder
  Kl.12,00 Aktiviteter for og med marsvin
  Kl.12,15 Kaninhop konkurrence
  Kl.12,30 Trick show med hest og hund v/Angelina
  Kl.13,00 Pony Games
  Kl.13,15 Forhindringsløb for hunde
  Kl.13,30 Leif Lalleglad underholder
  Kl.14,00 Voltisering v/ SØBOGAARD
  Kl.14,25 Præmieoverrækkelse
  kl.15,00 Dyrskuet lukker

  Søholm 4H deltager i børnedyrskuet med kaniner, marsvin og heste.

  Der vil være flere du kender fra Søholm 4H, bl.a. står vi for afholdelse af kaninhop og marsvinekonkurrencer.
  Det koster ikke noget at deltage, og det er et rigtig godt sted at starte, hvis du ikke har prøvet at deltage på et dyrskue før.

  Deltagelse ske på eget ansvar. dvs store nok til at passe sig selv, eller være ifølge med voksne.
  Alle deltagere skal selv melde sig selv og dyr til.
  Alle deltagere skal selv sørge for transport til/fra. Det er en god ide at medbringe madpakke og drikkelse.
  Hvis der skal lånes kanin/hest fra Søholm 4H, aftales dette med Jette på mail: eller SMS: 2367 3016.

  Flere informationer og tilmelding


  Klubstævne


  Lørdag den 19. september 2009 kl. 10.00-17.00
  Sted: Søholm 4H, Humlebækvej 46, Fredensborg.

  Der bliver en afholdt kaninhopkonkurrencer og nogle andre aktiviteter, som I kan melde jer til, og vi håber også meget at både jer og jeres forældre har lyst til at give en hånd med i cafeen m.v.

  Vi forventer følgende aktiviteter:
  Kaninhop, Små boder, Café med salg af lækre, lune vafler m.v. forskellige aktiviteter samt bålhygge,

  Det endelige pårogram forventes klart om få dage.

  Deltagere, venner, familie og nysgerrige er hjertelig velkomne på dagen, uanset om I skal deltage i konkurrencer eller blot vil kigge på.
  Alle 4H'ere kan deltage (også selvom du ikke går på hold).

   

  Proportioner kaninhop

  Lige baner
  klasse 1 Begynderbane (1 pind)
  Klasse 2 Let øvet bane (max 2 pinde)
  Klasse 3 øvet bane (max 3 pinde) ÅBEN KLASSE
  klasse 4 middelsvær bane (max 4 pinde)
  klasse 5 svær bane (max 5 pinde samt vandgrav)
  klasse 6 elite bane (5-6 pinde og fuld bredde på springene samt vandgrav)

  Krogede baner
  klasse 7 begynder (1 pind)
  klasse 8 Let øvet (max 2 pinde)
  klasse 9 øvet (max 3 pinde) ÅBEN KLASSE
  klasse 10 middelsvær (max 4 pinde)
  klasse 11 svær (max 5 pinde)
  vandgrav kan indgå i klasse 10 og 11.

  Almindelige bestemmelser:
  Alle klasser undtagen åbne klasser afvikles med 2 gennemløb, hvor fejl og tid sammenlægges.

  1. Danmarks kaninavlerforenings hopreglement anvendes ved tvivlsspørgsmål. Der dømmes dog ikke korrektioner i 4H.
  2. Hopstævnet afholdes i Søholm 4H, Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg
  3. Tilmeldingsfrist torsdag den 17. september. startgebyr: 10 kr. pr. start, dog koster klasse 3 og 9, 25 kr. pr. start. Tilmelding sendes til og startgebyr betales kontant på dagen.
  4. Cirka tidsplan vil foreligge på foreningens hjemmeside fredag den 18. september efter kl. 20.00
  5. Klasserne aflyses hvis der er under 3 deltagere i en klasse.
  6. Det er tilladt at starte med flere kaniner, dog må hver kanin max starte 4 klasser på dagen.
  7. Klasserne er alle åbne for ekvipager der ikke tidligere har vundet den pågældende klasse. Ved tvivlsspørgsmål kontakt eller sms til 23 67 30 16.
  8. Klasse 3 og klasse 9 afholdes som sløjfehop og åbenklasse. Alle uanset tidligere resultater kan deltage her og der uddeles sløjfe til alle fejlfrie.
  9. Stævnet er udendørs og kan aflyses ved dagsregn. hold øje med hjemmesiden.
  10. Alle deltagende kaniner skal være sygdomsfrie dvs. ingen rindende øjne, diarré eller utøj (hold øje med bare pletter i pelsen, det kan være pelsmider).

  Foreløbig tidsplan:
  Lørdag kl. 10-13 lige baner startende fra klasse 1
  Lørdag kl. 13-16 krogede baner startende fra klasse 7

   

  Steen

  Pelsmider i 4H

  Nogle kaninerne i 4H har desværre fået konstatereret pelsmider.

  Symptomer:
  Bare pletter i pelsen. Evt mange skæl og det kan klø.

  Smitte
  Det smitter MEGET LET til andre kaniner og marsvin.
  Katte og hunde kan teoretisk få dem overført, men dyrlæge har aldrig oplevet det.
  Mennesker kan få lidt rødt udslæt på armene, men miderne kan ikke leve på mennesker mere end et par dage.

  Læs mere på http://www.netdyredoktor.dk/sw9201.asp

  Karantæneområde

  På grund af smittefare (pelsmider) blandt vores kaniner sættes kaninstalden i karantæne indtil den 7. september 2009. (Ingen må gå ind i staldene)

  Konsekvensen af dette er:
  * at kaninhophold er lukket de næste 4 uger, og sæsonen forlænges tilsvarende med 4 uger.
  * at Multihold gennemføres uden kaniner og marsvin i 4 uger, og vi finder på alternative aktiviteter.
  * at åbenthus arrangementet den 22. august aflyses, og forsøges gennemført i september måned i stedet.
  * at man ikke må medbringe egne dyr i 4H de næste 4 uger.

  Kaninstalden vil blive desinficeret og evt smittede dyr behandlet.

  Med disse tiltag skulle der ikke være nævneværdig risiko for smitteoverføring mellem hjem og 4H området.

  Observerer i derhjemme tegn på smitte, skal kaninen/marsvinet behandles ved dyrlæge.


  Åbenthus - AFLYST

  Lørdag den 22. august 2009 kl. 09.00-17.00
  Sted: Søholm 4H, Humlebækvej 46, Fredensborg.

  Der bliver en masse aktiviteter, som I kan melde jer til, og vi håber også meget at både jer og jeres forældre har lyst til at give en hånd med i cafeen m.v.
  Vi forventer følgende aktiviteter:
  Børnedyrskue (børn fra Søholm 4H udstiller egne eller 4H-dyr), Kaninhop, Marsvineløb, Små boder,
  Café med salg af lækre, lune vafler m.v., Rollespilsdyst (4H-rollespillere dyster i viden, udklædning m.v.)
  Konkurrencer for dyr (hunde, heste m.v.), fiskedam og tombola, forskellige aktiviteter samt bålhygge.

  Det endelige pårogram forventes klart 14 dage før.

  Deltagere, venner, familie og nysgerrige er hjertelig velkomne på dagen, uanset om I skal deltage i konkurrencer eller blot vil kigge på.
  Alle 4H'ere kan deltage (også selvom du ikke går på hold).

  Egne dyr kan medbringes, hvis du selv kan håndtere den/dem. Du skal selv sørge for eventuelt bur til eget dyr. 4H-kaniner bliver i deres sædvanlige bure.
  Dyr skal evt. reserveres af 4H-medlemmer på eller send sms til 23673016.

   

  Steen

  Sommerstævne ved Højsager Mølle
  Søndag den 9. august 2009

  Tag familien med og sæt et hyggeligt punktum på skolesommerferien

  Program
  11.00 Åbning af stævnet ved John Sylvester, Kulturelt Samråd
  11.00-11.30 Mestrene i showklassen fremviser deres dyr, Søholm 4H
  11.30-12.00 Slavisk dans og musik, Danmark-Azerbaijdan Venskabsforening
  11.30-12.30 Gammeldags børnelege, Søholm 4H
  12.00-12.30 Rundvisning i møllen, Møllegruppen
  12.00-12.30 Selvforsvarsopvisning, Juku Ryu Ju-Jitsu
  12.30-13.00 Danske viser og sange, Teaterforeningen Madam Mangor
  13.00-13.30 Slavisk dans og musik, Danmark-Azerbaijdan Venskabsforening
  13.30-14.00 Sportsfægtning, Fredensborg Fægteklub
  14.00-14.30 Rundvisning i møllen, Møllegruppen
  14.00-14.30 Cajun-musik og dans, Jambalaya Cajuns
  14.30-15.00 Selvforsvarsopvisning, Juku Ryu Ju-Jitsu
  15.00-15.30 Slavisk dans og musik, Danmark-Azerbaijdan Venskabsforening
  15.30-16.00 Sportsfægtning, Fredensborg Fægteklub
  16.00-16.30 Danske viser og sange, Teaterforeningen Madam Mangor
  16.30-17.00 Rundvisning i møllen, Møllegruppen
  16.30-17.00 Spansk musik og dans, Den Spanske Musik- og kulturforening
  17.00 Afslutning, Niels Erik Bølling, Møllegruppen

  Aktiviteter i dagens løb
  Dansk kunsthåndværk, Vævepigerne
  Pileflet, Humlebæk Pilelaug
  Rebslagning og træsløjd, Dansk Husflid
  Ponytræk, Søholm 4H (kl.12.00-14.00)
  Kaninhop og sløjfespring, Søholm 4H kl. 14.00-16.00)
  Modelflyve udstilling og lydprøver, Nordsjællands Fjernstyringsklub
  Buer, Armbrøster og andre historiske våben, Nivå Buerne
  Miljø og økologi, Agenda 21
  Filtning og fåreavl, Nivå Fåreavlerforening
  Popkorn og pandekagebagning over bål, Søholm 4H (kl. 12.00-16.00)
  Nordisk kultur og smag, Foreningen Norden
  Kommunen i lokalhistorisk lys, Lokalhistorisk Forening
  Slaviske specialiteter, Danmark-Azerbaijdan Venskabsforening
  Spanske specialiteter, Den Spanske Musik- og kulturforening
  Køb af øl, vand, kaffe m.v., Møllegruppen


  Arrangør: Kulturelt samråd

  Mere om Kaninhop på Møllen

  Kom med din(e) kanin(er) eller lån en eller flere af 4H og deltag i kaninhop på Højsager Mølle lørdag den 9. august kl. 14.00-16.00

  Program:

  Klasse 1
  Sløjfehop (valgfri højde - vi starter med én pind, som både begyndere og helt unge kaniner og marsvin kan være med på). I sløjfehop får alle fejlfri en sløjfe med hjem.

  KLasse 2
  Begynder lige bane (ca 8 hop med 1-2 pinde) kun for nybegyndere og kaninunger

  KLasse 3
  Let lige bane (ca 8 hop med 2-3 pinde) meld dig kun til denne klasse, hvis det passer til den højde du normalt øver på!

  Klasse 4
  Svær bane (ca 8 hop med ca 4 pinde) denne klasse er åben for alle

  Klasse 5
  Marsvineløb (lille forhindringsbane der skal forceres på tid)



  Du må gerne deltage med flere kaniner og du må gerne starte op til 2 gange i hver klasse med samme kanin.
  Deltagerpris:
  Klasse 1: 25,- kr. pr. start
  Klasse 2-5: 10 kr. pr start
  Klasserne afvikles med mindst 3 og max 20 starter i hver klasse.

  Hvis du låner kanin af 4H skal du selv hente og bringe kaninen i 4H.
  Betaling kontant på dagen.

  Aftale om lån af kaniner og tilmelding til kaninhop (for 4H medlemmer) på møllen skal ske til eller sms til 23673016. Du modtager bekræftigelse pr. mail.


  Nordisk lejr 2009 i Norge - Status

  Hjemme

  Alle er nu kommet hjem

  Forventet ankomst Valby

  Kl 12:00

   

  Danskebussen er på vej hjem

  Bussen med alle danskere forlod lejren omkring ved 8:00 tiden (søndag).
  Ruten hjem kendes ikke helt endnu, idet der forhandles med forskellige færgeselskaber.
  Bussens forventede ankomst til Valby er mandag eftermiddag.
  Når ankomsttidspunkt er kendt, bliver det slået op her !

  Eneste kendte restriktion efter hjemkomsten er: "må ikke være et sted med svin de næste 3 dage"

   

  Udbrud af influenza A i en del af lejren er konstateret

  Lejrledelsen informerer alle deltagere om forholdsregler.
  Norske myndigheder overvåger situationen løbende.

  Trine fra de danske deltagere udtaler, at den danske lejr tilsyneladende ikke er berørt !
  Men der er mange journalister som tager billeder og interviewer.

  Mere information på:
  http://www.4h.no
  http://www.nordic4hcamp.no/?p=450

  Andet:
  Youtube Åbningscermoni; http://www.youtube.com/watch?v=7r8_0YH4sjE
  Youtube Åbning; http://www.youtube.com/watch?v=_dLn_lsE0fM
  Youtube Sange; http://www.youtube.com/watch?v=tLhE3jjJYXM
  Nyheder; http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2829039.ece
  Nyheder; http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2828885.ece

   


  Nordisk lejr 2009 i Norge

  Der er nu modtaget tilbagemelding fra 11 unge som vil med Nordisk lejr i Norge den 22. - 29. juli 2009.

  Vi begynder nu at skaffe penge til hjælp for betalingen på 1995 kr.

  Følgende ting igangsættes for at indsamle penge:
  * Der afholdes banko torsdag den 28. maj kl 19:00-21:00 på Humlebæk lilleskole for 4H medlemmer og familie, sæt kryds i kalender allerede nu !
  * 4H Søholms venneforening søges om tilskud
  * 4H FrederiksborgAmt venneforening søges om tilskud
  * 4H lodsedler solgt på Roskilde dyrskue 2008 anvendes som tilskud
  * 4H lodsedler sælges på Roskilde dyrskue i juni 2009

  Personligt initiativ for at dække resten af udgiften kan ske ved:
  * at sælge 4H lodsedler, halvdelen af indtægt går til formålet (et lod sælges for 20 kr)

  HUSK at du selv skal melde dig til inden den 17. april hos 4H på:
  http://www.4h.dk/index.php?id=1221

  Mere information på:
  http://www.4h.dk/index.php?id=1220
  http://www.nordic4hcamp.no/

  Deltagerliste

  Mikkel Holm Søgaard
  Kristine Rye Svendsen
  Thomas Luff
  Rasmus Iversen
  David Norsk
  Trine Holm Søgaard
  Tobias Løvgren Madsen
  Stephan Thor Beck Johansen
  Alexander Heerwagen
  Ida Christensen
  Philip Jørgensen



  Roskilde dyrskue den 5.-7. juni 2009 - opdateres løbende !

  Følgende er nu tilmeldt med udstilling af dyr:

  • Johanne Hjortnæs (2 marsvin og 1 kanin)
  • Laura Skytte (hest)
  • Lisa Rasch (hest)
  • Stine Herfordt Hansen (kanin)
  • Sofie Winkel Missel (marsvin)
  • Ida Christensen (kanin) (er også hjælper)
  • Signe Folkmann Jørgensen (hest)
  • Klara Fjordbøge (hest)
  • Anne Østergaard Steffensen (hest)
  • Freja Østergaard Steffensen (kanin)
  • Emilie Rønnow (hest)
  • Annemarie Friederichsen (kanin)
  • Malou Rasmussen (hest)
  • Emma Elisabeth Nielsen (kanin)
  • Dina Kidholm Rachidi (kanin)
  • Anna Fjordbøge (kanin) (er også hjælper)
  • Nina Lynge Petersen (rotte)
  • Rikke Lynge Petersen (kanin)
  • Alberte Hjerpe Højberg (2 marsvin)

  Følgede er nu tilmeldt som hjælpere:

  • Jette Søgaard (voksen)
  • Steen Holm (voksen)
  • Nickie Jørgensen (voksen)
  • Trine Holm Søgaard
  • Tobias Madsen
  • Søs Johansen (voksen)
  • Stephan Johansen
  • Lukas Johansen
  • Gert Schneider (voksen)
  • Ida Schneider
  • Anna Schneider
  • Kristine Rye Svendsen
  • David norsk
  • Philip Jørgensen
  • familien Singer (1 dag)
  • Knud Nielsen (voksen) (ansvarlig for kæleklappedyr)
  • Lene Østergaard (voksen)
  • Karen Østergaard
  • Alexander Heerwagen
  • Ulla Skytte Andersen
  • Merete Andersen Rasch

  Information (før og under dyrskuet)
  Dyr og konkurrencer:
  * Foder
  * Regler
  * Udstyr
  Jette Søgaard
  mail:
  Mobil: 23673016
  Praktiske forhold:
  * Indgang
  * Overnatning
  * Bespisning
  * Program
  * Arbejdsopgaver
  Steen Holm
  mail:
  Mobil: 21270513


  Torsdag:
  Indgang hele dagen uden entre, pladsen kan ikke forlades før søndag kl 18:00, uden at der skal betales entre.
  Der er indsyning af dyr i tidsrummet 17:00 - 20:00 ud for port 7.

  Fredag-søndag:
  Alle (forældre og børn, hjælpere) skal betale entre i dette tidsrum, med mindre andet er aftalt.
  Der er indsyning af dyr (kaniner og smådyr) i tidsrummet 8:00 - 8:30 ud for port 7.
  Ingen udstillere eller hjælpere forlader dyrskuet før oprydning søndag kl 18:00, med mindre andet er aftalt.

  Pakkeliste:
  * Telt (kun hjælpere)
  * Toiletting
  * Solcreme
  * Underlag
  * Sovepose
  * Hovedpude
  * Lommelygte
  * Lommepenge, helst med pengekat (der er mange lommetyve)
  * Varmt tøj og tæpper (det er ofte meget koldt om natten)
  * Regntøj og gummistøvler (ved udsigt til regn)

  Udstillere:
  * Der bliver IKKE serveret mad torsdag aften og søndag aften
  * Sørger selv for transport (til/fra dyrskuet) af dyr, både egen eller lånte af 4H.
  - (der står en opmærket transportbox ved de pågældende kaniner med skåle og seler, foder skal IKKE med)
  * Husk at udfylde de nødvendige sundhedserklæringer, se nedenstående links.
  * Sørger for indsyning hos dyrlægen (Jette kan evt tilkaldes, ring 10 min før ankomst)
  * Sørger selv for foder, skåle, vandkande o.l.
  * Sørger for pasning under skuet
  * til de små dyr, et hændklæde og klemmer til sol- og vindafskærmning
  * Medbringer udstillerskilt

  Hjælpere:
  * Der er bespisning torsdag aften og søndag aften
  * Sørger for egentransport (til/fra dyrskuet)

  Alle: (både Udstiller og hjælpere)
  * Der tilbydes bespisning og drikke, fredag-lørdag hele dagen og søndag morgen og frokost
  * Der tilbydes fællestelt, hvis eget ikke medbringes
  * Natuglerne passer på børnene også efter go-nattid


  Servicelinks:

  Her bor vi

  Trafik kort Sundhedserklæring heste

  Deltagerbrev

  Mønstingsregler heste Sundhedserklæring kaniner
  4H på Roskildeskuet Dyrskue-endagsudstiller Dyrskue-tredagesudstiller
  DMI4H indbydelse Tilmelding-endagsudstiller Tilmelding-tredagsudstiller

  Nordisk lejr Kursus weekend - Aflyst ..desværre

  Juniorbestyrelsen i Søholm 4H afholder samarbejdskursus.

  Deltagere: 4H'er fra hele landet som skal deltage på Nordisk Lejr i Norge eller Nordisk lejr i Danmark om 2 år.
  Alder: skal være fyldt 12 år i 2009
  Dato: den 15.-17. maj 2009
  Sted: Humlebæk lille Skole, Boserupvej 201, 3050 Humlebæk
  Pris: 300 kr pr deltager, dækker mad og materialer på kurset
  Kursusleder: David Norsk (2466 1335), Trine Holm Søgaard (2976 4690) og Rasmus Iversen (3190 7785)
  Ankomst: fredag kl 18:00-21:00
  Afgang: Søndag kl 13:00
  Medbring: Sovepose, liggeundelag, toiletsager, evt.lommepenge og godt humør


  Program:

  Fredag
  18:00-21:00 Ankomst, Velkomst buffé
  21:00-22:00 Rystesammen aktiviteter
  22:00-23:00 Holdsammensætning og planlægning

  Lørdag
  8:00-9:00 Morgenmad
  9:00-12:00 Aktivitet A
  9:00-12:00 Aktivitet B
  12:00-13:00 Frokost
  13:00-16:00 Aktivitet C
  13:00-16:00 Aktivitet D
  16:00-16:30 Kaffe/kagebord
  16:30-19:00 Festaktivitet 1
  16:30-19:00 Festaktivitet 2
  19:00-21:00 Galla middag
  21:00-24:00 Galla fest

  Søndag
  8:00-9:00 Morgenmad
  9:00-11:00 Aktivitet E
  9:00-11:00 Aktivitet F
  11:00-11:30 Kursusbeviser og evaluering
  11:30-12:00 Oprydning
  12:00-13:00 Frokost og smørre madpakker

  Aktiviteter:
  * Ungdomsaktiviteter i Danmark og i Norden
  * Samarbejde
  * Planlægning
  * Udførelse
  * Sprogforståelse
  * Buksesyning
  * Volleyball

   


  Sådan samler du/vi penge ind til Nordisklejr tur

  Der er udskrevet en konkurrence hvor klubben kan vinde 5000 kr.
  Den vil vi gerne vinde il Søholm 4H !!

  Der skal laves et flag-design som trykkes på et flag der har målene 1,6 meter x 2,2 meter
  * Logoet fra Nordisk Lejr i Breim skal indgå som en del af designet - placering er valgfrit.
  * Udformningen er valgfri, men må gerne afspejle det fantastiske område som Sogn og Fjordane er - men det er ikke et krav.
  * Et forslag pr 4H'er.
  * Du kan tegne i et tegneprogram eller i hånden og efterfølgende scanne det ind
  * Forslag skal være færdig inden 30.april

  læs mere:
  http://www.nordic4hcamp.no/

  Frem med blyant og papir !! og vær kreativ.
  Hvis alle deltager med et forslag har vi meget store chancer for at vinde :-)

  Skal du have hjælp til at scanne tegning eller andet så sig til.
  Jeg skal nok indsende forslag til 4H, så mail jeres forslag til mig.

  Steen


  Klargøring af haverne

  Klargøring af haverne søndag den 26. april kl 11:00-14:00.
  Vi har brug for jeres hjælp til at klargøre området og gør klar til sommerens hold.

  Opgaver:
 • Rengøring af bure og stalde
 • Maling af stald
 • Maling af borde/bænke
 • Reparation af tag på gammel kaninstald
 • Reparation af hegn
 • Oprydning i skurvogn
 • Klargøring af udekøkken
 • Opmåling og klargøring af haverne

  Medlemmer og deres forældre, hjælpere og instruktører er velkomne.
  Efter vi har arbejdet spiser vi lidt mad sammen.

  Af hensyn til planlægning vil vi meget vide hvem der kommer -> tilmelding


 • 4H-Søholms Venner

  Ordinær generalforsamling, torsdag den 27. november 2008 kl 18:30
  på Humlebæk Lille Skole

  Af hensyn til planlægningen ønskes tilmelding til Steen på mail: SMS 2127 0513 eller
  til Anni på tfl: 4919 1656

  Generalforsamlingen

  1) Valg af dirigent og referent
  2) Bestyrelsens beretning
  3) Fremlæggelse af årsregnskab
  4) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  5) Fastsættelse af kontingent
  6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7) Valg af revisor
  8) Evt.

  Opstillede til bestyrelsen: Anni Lenskjær, Steen Holm, Agnete Typp og Rie Iversen.
  Opstillet tll revisor: Inge Hansson.
  Selv om bestyrelsen dermed er fuldtallig, er forældre meget velkommen til at stille op og give et lille nap med.

  Der foretages uddeling af årsnåle og instruktørafregning for de 4H medlemmer som ikke var med til generalforsamlingen den 31. oktober.

  Juleprogram

  Gløgg & æbleskiver varmes,

  Lav dine egen julegodter
  Vi har de nødvendige materialer !

  Der vises løbende billedshow fra alle 4H-aktiviteter i gennem året

  Vi slutter kl 21:00.

  Alle medlemmer af 4H er velkomne, gerne med forældre, søskende og venner

  Billeder fra tidligere generalforsamling  

   

  Bestyrelsens beretning

  Venneforeningen har i 2008 kunne fejre 6 års fødselsdag. Det har været et år med aktiviteter og positive oplevelser. Bestyrelsen har i året haft et godt samarbejdet med Søholm-4H

  Der er i dag omkring 33 medlemmer i venneforeningen, som vi har et ønske om at dette antal skal vokse i de kommende år. Dels ved at finde nye medlemmer blandt familier som i forvejen har en interesse eller tilknytning til 4H-Søholm, forældre, bedsteforældre etc. til børn som allerede er eller bliver medlem af 4H-Søholm. Vi vil samtidig gøre en indsats for at fastholde nuværende medlemmer, ved at gøre opmærksom på vores eksistens ved at fortælle om den aktivitetsstøtte vi yder 4H-Søholm til glæde for deres børn. Vi vil opfordre medlemmerne af venneforeningen til aktivt at hjælpe til med at skaffe nye medlemmer, idet det vil gøres vores grundlag væsentlig bredere.

  Udover at tage del i arbejdet omkring grillaften og åbenthus arrangementet har venneforeningen i 2008 stået for produktion og salg af de nye smarte t-shirts, lotteri, kaninsalg, praktisk arbejde som med græsslåning m.m.

  Bestyrelsen ser frem til et nyt og spændende år med nye arbejdsopgaver som kan bidrage til at støtte op om aktiviteterne i Søholm 4H.

   

  Husk tilmelding
  af hensyn til mad og årsnåle !

  GENERALFORSAMLING og HALLOWEEN

  for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende
  Fredag den 31. oktober 2008, kl. 18.00 -ca. 21.00 på Humlebæk Lilleskole

  Generalforsamling er ikke en samling af generaler, men derimod en aften for medlemmer (og i vores tilfælde også familie og venner). Det er her DU er med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du kan også komme med gode ideer, ris eller ros til bestyrelsen.
  Først starter vi med at spise aftensmad sammen. Derefter afholdes generalforsamlingen (se dagsorden nedenunder), så er der kaffe og kage, samtidig med at der arrangeres halloween-uhygge for medlemmerne. Derefter spiller vi som sædvanlig bankospil.

  Dagsorden for selve generalforsamlingen
  1. Velkomst og valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning (beretningen bliver fremlagt på underholdende vis)
  3. Kasserer aflægger regnskab
  4. Formanden forelægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest fredag den 24.10.08)
  8. Eventuelt

  Herefter uddeling af årsnåle til medlemmerne, uddeling af årets vandrepokaler for bedste have samt bedste rollespiller.

  Mens de voksne slapper af med kaffen, har vores juniorledere lovet at sørge for uhyggelig, spændende underholdning for medlemmerne

  Til slut spiller vi - som sædvanlig - banko (5 kr,- pr. plade).

  For maden koster det 15,- kr. pr. barn (4-18 år) og 25,- kr. pr. voksen. Børn under 3år gratis. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Betaling ved indgangen.

  Af hensyn til mad og stole bedes I melde jer til hos nedenstående snarest og senest onsdag den 29.10. Til jer nye kan jeg fortælle, at der er tradition for at møde talrigt op - derfor er det vigtigt, at I husker at tilmelde jer!
  Tilmelding på mail til eller SMS til 23 67 30 16 - eller tlf. 49 19 08 93 hvis ikke andet er muligt! Jeg skal have navn på medlem + antal voksne og antal børn. Betaling for mad sker på dagen.

  Vi glæder os til at se jer til Danmarks (u)hyggeligste generalforsamling

  Vi vil gerne opfordre både voksne og unge til at stille op til bestyrelsearbejdet.

  Alle medlemmer opfordres til at møde op i halloween-udklædning - der er en præmie til bedst udklædte…

  Steen

  Efterårsklargøring i haverne

  Søndag den 19. oktober kl 11:00, mødes medlemmer, instruktører og ledere til klargøring i haverne.

  Alle der har haft haver skal senest denne dag have ryddet haverne, så der kan pløjes. Det er nødvendigt at rydde havene efter sæsonen, ellers bliver der problemer med havedyrkningen til næste sæson.

  · Vi rydder op på arealerne
  · Vi renser haveredskaber
  · Vi rydder op i skurvognen
  · Beplantning foran vores toiletvogn
  · Vi renser bure og gør klar til vinter sæsonnen, således at vores dyr kan komme igennem vinteren under trykke forhold.

  For de arbejdsomme deltagere arrangeres mad og drikke så vi kan hygge os sammen.

  Vi ses.

  Steen

  KLUBSTÆVNE

  Lørdag den 23. august kl. 09.00-17.00
  Sted: Søholm 4H, Humlebækvej 46, Fredensborg.

  Program:

  Børnedyrskue (børn fra Søholm 4H udstiller egne eller 4H-dyr)
  Kaninhop
  Marsvineløb
  Små boder
  Café med salg af lækre, lune vafler m.v.
  Rollespilsdyst (4H-rollespillere dyster i viden, udklædning m.v.)
  Konkurrencer for dyr (hunde, heste m.v.)
  Halmborg
  Bålhygge

  Deltagere, venner, familie og nysgerrige er hjertelig velkomne på dagen, uanset om I skal deltage i konkurrencer eller blot vil kigge på.
  Alle 4H'ere kan deltage (også selvom du ikke går på hold). Læs mere i propositionerne.
  Egne dyr kan medbringes, hvis du selv kan håndtere den/dem. Du skal selv sørge for eventuelt bur til eget dyr. 4H-kaniner bliver i deres sædvanlige bure.
  Dyr skal reserveres hos jette.soegaard@e-box.dk eller send sms til 23 67 30 16.
  Tilmelding kan ske her

  Propositioner:

  Klasse 1: rollespilsdyst
  Du vil blive vurderet på din udklædning, viden om racer og spillet generelt, evne til at spille m.v.

  Klasse 2: Dyrskue
  Du skal udstille dit eget dyr eller et 4H-dyr (husk at reservere hos jette.soegaard@e-box.dk eller send sms til 2367 3016).
  Du skal vise dit dyr frem til en dommer og svare på forskellige spørgsmål. Desuden skal du lave et skilt i A4-størrelse, som du sætter på buret (navn på dyret, dit navn - evt. tegning, foto eller hvad du har lyst tilJ)

  Klasse 3: Kaninhop
  Kaninerne vil blive delt op i forskellige klasser alt efter alder og hop-talent. Du kan deltage i 2 klasser med hver kanin.

  Klasse 4: Agurkespisning og forhindringsløb for marsvin
  Klassen er åben for alle sultne marsvin og kræver ikke forudgående træningJ

  Klasse 5: Kür (freestyle optræden for alle børn og dyr)
  Du skal lave en lille optræden med dit dyr på max. 2 min. Medbring en CD med et stykke musik, der passer til dit program.
  Hunde, heste, kaniner, marsvin - ja, alle dyr er velkomne her! Du kan deltage alene eller sammen med en kammerat. Max 3 på hvert hold.

  Klasse 6: Agility for større dyr (hund, hest)
  Du skal gennemføre en forhindringsbane med dit dyr, og vurderes på fejl og tid. Heste skal trækkes og du skal have ridehjelm på under fremvisningen.

  Deltagerpris; klasse 1-4, 50 kr pr deltager/dyr; klasse 5-6, 25 kr pr deltager/dyr
  Betaling på dagen.

   

   

  Så er programmet for klubstævnet ved at være på plads

  Her vil børn og unge udstille deres dyr og haver som de har passet sommeren igennem. Nogle udstiller et 4H-dyr, der til dagligt bor her på stedet, andre har et dyr med hjemmefra.
  Kaninhop konkurrencer er der mange af, og i mange forskellige sværhedsgrader.
  Agility er normalt for hunde. Vi gennemfører det for både heste, hunde, kaniner og marsvin.
  I mange år har rollespilsholdet været aktiv på Kejserdal, og også i år deltager de med en rollespilsdyst og måske tager de sig en kamp i ny og næ i turneringsringen. Rollespil er dog meget andet end kampe. Hvis du vil høre mere om 4H´s rollespilshold, så tag en snak med de unge på pladsen - de vil sikkert meget gerne fortælle dig mere!
  I dag kan du også opleve en lille hundeopvisning, da vi har fået en dygtig hundefører til at vise nogle ”hundekunster”. Det kan være inspiration for hvad man også kan lave sin hund.
  Husk også at besøge Venneforeningens lækre café og smag en nybagt 4H-vaffel.
  Vi har arrangeret mange forskellige aktiviteter sideløbende med konkurrencerne, således at der er underholdning for både børn og voksne.
  Vi er sikre på at alle, både tilskuere og deltagere får en rigtig dejlig dag!

  Venlig hilsen
  Bestyrelsen for Søholm 4H
  Steen, Kristine, Ole, Søs, Rie, Anna F, Anna S, David, Ida, Nicolai, Rasmus og Trine

  Program
  09:00 Orientering til deltagere om dagens forløb v/ Jette
  09:10 Dyr placeres, skilte sættes op m.v.
  09:30 Teoriprøve i teltet for dyreudstillere
  10:00 Rollespildyst starter med instruktion v/ Mikkel
  10:15 Mønstring starter, ca 15 minutter pr deltager.
  10:30 Bedømmelse af hesteudstillere starter
  10:30 Bedømmelse af kaninudstillere starter
  10:30 Bedømmelse af andre dyreudstillere starter
  10:30 Arena kamp
  11:00 Hunde opvisning v/ Laura Nygaard Kjær, Dyrlæge i Fredensborg
  11:15 "Planken ud"
  11:30 Kaninhopkonkurrence, let bane
  11:45 Bueskydning
  12:00 Kaninhopkonkurrence, middelsvær bane.
  12:30 Kaninhopkonkurrence, svær bane.
  12:30 Arena kamp
  13:00 Agurkespisning for marsvin
  13:15 "Planken ud"
  13:30 Agility for heste og hunde
  13:45 Bueskydning
  14:00 Agility for kaniner
  14:30 Agility for marsvin
  14:30 Arena kamp
  15:00 "Kûr" opvisningskonkurrence
  15:15 "Planken ud"
  15:45 Bueskydning
  16:30 Præmieuddeling v/ Jette

  Aktiviteter
  Cafen med lækre 4H-vafler, kaffe, øl/vand og toast
  Bål og popning af popcorn
  Prøv at malke "koen" og vals dine egne havregryn
  Bedømmelser af udstilleres dyr og haver
  Blomsterlotteri og fiskedam
  Skattejagt og flødebollekast
  Halmborg og hoppepude (airtrack)
  Kæle-klappe-kaniner

  Vi kan godt bruge lidt hjælp på dagen. Det kunne være en vagt i en af boderne. Lidt hjælp til nogle af aktiviteterne eller bage en kage til cafeen.
  Har man nogle reklamegaver som kan bruges til fiskedammen eller til præmier, modtages disse med begejstring.
  Besked modtages gerne på mail:

  Husk at der er en gratis vaffel og kop kaffe til medlemmer af 4H-Søholms venneforening.





  Familiesjov på Højsager Mølle

  Ved Højsager Mølle er der søndag den 3. august fra kl. 11 - 17 aktiviteter for hele familien.

  Tag hele familien med til et stort arrangement med masser af underholdning for børn og voksne. Der vil være tryllekunst, opvisning med heste, gymnastik, linedance, kaniner, sang og musik mv. Børn kan være med i konkurrencer, kartoffelworkshop, få en ridetur, klappe dyr, bruge gammeldags legetøj og stikke hånden i en følekasse. Du kan medbringe grillmad eller købe paella, vafler, kaffe, få smagsprøver i boderne.

  H deltager med Voltigeringsopvisning, popcorn over bål samt kaninhopopvisning, vaffelbagning, kartoffelworkshop og følekasse.

  Vi ses


  Grillaften

  Vi gentager successen fra sidste år og afholder grillaften tirsdag den 17. juni kl. 18:00-20:00 for alle interesserede børn og forældre.

  Multihold gennemføres som planlagt mellem 17:00 - 19:00.
  Rollespilholdet er denne gang rykket ned i haverne og Typp's granskov mellem 17:00 - 19:00.

  Her kan forældre kan få en chance for at se foreningen og se og høre hvad der foregår på de forskellige hold.

  Alle medbringer grillmad og drikkelse til eget forbrug og desuden en salat til den fælles salatbar.
  Venneforeningen sørger for grill, kaffe, the og kage samt godt vejr.

  Tilmelding ønskes så vi kan sikre siddepladser til alle.

  omkring 80 fremmødte :-)

   

   


  Sidste nyt om kaninpest

  Fra den 24. januar 2008 vil det igen være muligt, at samle kaniner og udføre kaniner, ligesom restriktioner vedr. vaccination mod myxomatose bortfalder. Ved bekendtgørelse nr. 19 af 17. januar 2008 om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod samling og udførsel af kaniner samt om forbud mod vaccination mod myxomatose ophæves bekendtgørelse af 3. oktober 2007 om forbud mod samling og udførsel af kaniner samt om forbud mod vaccination mod myxomatose d. 24 januar 2008.

  Læs mere

  http://www.foedevarestyrelsen.dk:80/Nyheder/Pressemeddelelser

  Steen

  Klar til filmprojekter

  I foråret var vi de meget heldige modtager en stor gave på omkring 10.600 kr. til ungdomsarbejde.
  Vi har brugt nogle af pengene til at indkøbe filmudstyr, så vi kan komme igang med nogle af de filmprojekter som har været ønsket længe.
  Vi ser nu frem til nogle rigtig spændende projekter.

  Læs mere under Aktiviteter -> filmhold

  Steen

  Flere udbrud af kaninpest på Sjælland

  Flere udbrud af kaninsygdommen myxomatose, også kaldet kaninpest, på Sjælland betyder, at Fødevarestyrelsen fra tirsdag den 25. september indfører et forbud mod samlinger af kaniner, herunder udstillinger og kaninhop. For at forhindre spredning af sygdommen bliver det desuden forbudt at føre kaniner ud af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Forbuddene gælder foreløbigt indtil sygdomsudbruddene er ovre.

  For at undgå smitte anbefaler Fødevarestyrelsen følgende forholdsregler:

  · Lad være med at røre ved andres kaniner, hvis du selv har en kanin
  · Lad være med at tage din kanin med på besøg hos andre kaniner
  · Lad være med at bruge andres udstyr til kaniner
  · Vask dine hænder grundigt, hvis du har rørt ved kaniner i børnehaven eller på fritidshjemmet

  Læs mere

  http://www.foedevarestyrelsen.dk:80/Nyheder/Pressemeddelelser/kaninpest.htm

  Steen

  GENERALFORSAMLING og HALLOWEEN

  for alle medlemmer, instruktører, forældre og søskende
  Fredag den 26. oktober 2007, kl. 18.00 -ca. 21.00 på Humlebæk Lilleskole

  Generalforsamling er ikke en samling af generaler, men derimod en aften for medlemmer (og i vores tilfælde også familie og venner). Det er her DU er med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og du kan også komme med gode ideer, ris eller ros til bestyrelsen.
  Først starter vi med at spise aftensmad sammen. Derefter afholdes generalforsamlingen (se dagsorden nedenunder), så er der kaffe og kage, samtidig med at der arrangeres halloween-uhygge for medlemmerne. Derefter spiller vi som sædvanlig bankospil.

  Dagsorden for selve generalforsamlingen
  1. Velkomst og valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning (beretningen bliver fremlagt på underholdende vis)
  3. Kasserer aflægger regnskab
  4. Formanden forelægger bestyrelsens/medlemmernes forslag til arbejdsplan for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest fredag den 21.10.07)
  8. Eventuelt

  Herefter uddeling af årsnåle til medlemmerne, uddeling af årets vandrepokaler for bedste have samt bedste rollespiller.

  Mens de voksne slapper af med kaffen, har vores juniorledere lovet at sørge for uhyggelig, spændende underholdning for medlemmerneJ

  Til slut spiller vi - som sædvanlig - banko (5 kr,- pr. plade).

  For maden koster det 15,- kr. pr. barn (4-18 år) og 25,- kr. pr. voksen. Børn under 3år gratis. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Betaling ved indgangen.

  Af hensyn til mad og stole bedes I melde jer til hos nedenstående snarest og senest onsdag den 24.10. Til jer nye kan jeg fortælle, at der er tradition for at møde talrigt op - derfor er det vigtigt, at I husker at tilmelde jer!
  Tilmelding på mail til eller SMS til 23 67 30 16 - eller tlf. 49 19 08 93 hvis ikke andet er muligt! Jeg skal have navn på medlem + antal voksne og antal børn. Betaling for mad sker på dagen.

  Vi glæder os til at se jer til Danmarks (u)hyggeligste generalforsamling - og voksne kan roligt møde op, I behøver ikke være bange for at blive valgt til noget, I ikke har lyst til. Vi har på forhånd hørt fra nogle der gerne vil i bestyrelsen - men det skal ikke afholde andre for at stille op. Vi vil gerne være flere

  Alle medlemmer opfordres til at møde op i halloween-udklædning - der er en præmie til bedst udklædte…

  Steen

  Efterårsklargøring i haverne

  Søndag den 7. oktober kl 11:00, mødes medlemmer, instruktører og ledere til klargøring i haverne.

  Alle der har haft haver skal senest denne dag have ryddet haverne, så der kan pløjes. Det er nødvendigt at rydde havene efter sæsonen, ellers bliver der problemer med havedyrkningen til næste sæson.

  · Vi rydder op på arealerne
  · Vi renser haveredskaber
  · Vi rydder op i skurvognen
  · Vi gennemgår arealet på Kejserdal efter rollespil aktiviteter, således at arealerne efterlades så vi kan være bekendt at komme igen til næste år.
  · Vi renser bure og gør klar til vinter sæsonnen, således at vores dyr kan komme igennem vinteren under trykke forhold.

  For de arbejdsomme deltagere arrangeres mad og drikke så vi kan hygge os sammen.

  Vi ses.

  Steen

  Søholm 4H's klubmesterskab i kanin- og marsvinehop

  Lørdag den 22. september
  Kl. 10-16

  Sted: Søholm 4H, Humlebækvej 46, Fredensborg - HUSK Madpakke, dagen er lang !


  Program:

  Kl. 10.00-10.30 opvarmning (du kan selvfølgelig også varme op resten af dagen - der vil være opstillet en lille bane til formålet).
  10.30 Klasse 1 Højdehop.
  Derefter flg. Klasser - bemærk tiderne er cirka-tider, da vi ikke kender deltagerantal.
  Ca. 11.00 klasse 2 Superlet lige bane (1 pind) for kaninunger og håbløse kaniner
  Ca. 11.30 klasse 3 Let lige bane (2 pinde)
  Ca. 11.45. klasse 4 Agurkespisning for marsvin
  Ca. 12.00 klasse 5 Middelsvær lige bane (3 pinde)
  Ca. 12.30 klasse 6 Længdehop
  Ca. 13.00 klasse 7 Duelhop
  Ca. 13.30 klasse 8 Svær lige bane (4 pinde)
  Ca. 13.30 klasse 9 Labyrintløb for marsvin
  Ca. 14.00 klasse 10 Elite lige bane (5 pinde og opefter)
  Ca. 15.00 klasse 11 Let kroget bane, åben klasse , afholdes som sløjfehop
  Ca. 15.00 klasse 12 let bane for marsvin, afholdes som sløjfehop
  Vandgrav kan indgå i middelsvær, svær og elite bane.

  Præmiering:
  Der uddeles præmier efter hver klasse.
  Kl. 15.45 uddeles pokaler til vinderne af Søholm 4H´s klubmesterskab i kaninhop. Vinderne findes ved at hver ekvipage (kanin+fører) får et antal point for hver klasse de placeres i. Den der modtager flest point vinder pokalen. Ved pointlighed findes vinderen ved flg. Prioritering:
  1. flest point i lige bane
  2. flest point i højdehop
  3. flest point i længdehop
  4. flest point i duelhop
  5. hvis stadig pointlighed afgøres resultatet ved lodtrækning.

  Kaninen kan kun starte i én lige bane (dvs. man afgør på forhånd om den hører til i fx let eller middelsvær bane).
  Let kroget bane afholdes som åben klasse, dvs. ALLE kaniner og marsvin kan starte denne klasse.

  Søholm 4H's klubmesterskab i marsvinehop: Ligesom i kaninhop gives der præmier for hver klasse. Vinderne af klubmesterskabet findes ved at lægge point sammen for de 3 klasser: let bane, labyrintløb og agurkespisning. Ved pointlighed prioriteres
  1. let bane
  2. labyrintløb
  3. agurkespisning
  4. lodtrækning

  Pris:
  Det koster 70,- kr. at deltage med én kanin/marsvin. Hvis du ønsker at deltage med flere dyr koster det 30,- kr. pr. ekstra dyr.
  Hver kanin må max. Starte i 4 klasser på hele dagen.
  Beløbet dækker deltagelse i konkurrencerne, 1 sodavand og 1 nybagt vaffel pr. deltager.

  Der vil desuden være mulighed for at købe vafler, slik, sodavand m.v. for deltagere og eventuelt publikum.

  Spørgsmål kan stilles til Jette (sms til 23 67 30 16 eller mail )

  Tilmelding kan ske på dagen.

  4H-kaniner kan reserveres ved at kontakte undertegnede.

  Jette Søgaard
  Mail:
  SMS: 23 67 30 16

  Jette

  Hjælp til Landbrugets dag !

  Søndag den 16. september holder Dansk Landbrug igen Åbent landbrug, til det formål skal vi bruge en 4-5 4H-hjælpere til salg af øl/vand/kaffe og evt sandwich på Freerslev Kotel.

  Vi har behov for hjælp i perioden 12:00 - 16:00.

  Har du lyst og mulighed for at deltage så ring til Anders (20258981). Der kan arrangeres transport.

  Læs mere om arrangementet her

  Anders

  Åbent hus i Søholm, lørdag den 25. august 2007

  Tilmelding

  Mere information

  Der bliver en masse aktiviteter, som I kan melde jer til, og vi håber også meget at både jer og jeres forældre har lyst til at give en hånd med i cafeen m.v.

  Aktviteter på dagen for 4H-medlemmerne:

  • Dyrskue. Du kan udstilles dit eget dyr eller du kan udstille et 4H-dyr (efter aftale). Går du på havehold, kan du også udstille din 4H-have.
  • Rollespilsdyst. Der afholdes 10-kamp, hvor du vil blive prøvet i forskellige rollespilsfærdigheder.
  • Kaninhopkonkurrencer. Du kan deltage med din egen kanin eller en 4H-kanin efter aftale.
  • Marsvinehop og agurkespisningskonkurrence. Sidstnævnte må kaniner også gerne deltage.

  Aktiviteter på dagen for alle - både 4H'ere og gæster kl. 10-17:

  • Fiskedam
  • Café
  • Opgave"løb"
  • Airtrack (15 meter lang hoppepude)
  • Workshops (nålefilt, sminkning m.v.)
  • Male korn og valse havre
  • Flødebollekast
  • Hesteskokast og/eller boldspark
  • Informationsbod om 4H

  Dyrskueudvalget v/Steen Holm, Jette Søgaard og Juniorlederne

  Steen

  Sommerlejr den 5. - 8. august 2007

  Sted: "Egemosen" spejderhytte i Tikøb
  Adresse: Tinkerupvej 17, 3080 Tikøb. tlf: 49758498

  Tid: Vi mødes søndag kl. 17.00 og slutter onsdag kl. 17.00

  Deltagere: fra ca. 10 år.
  Du må gerne tage en ven med.
  Pris: 330,- kr. (For deltagere som endnu ikke er medlemmer af 4H opkræves ekstra 150 kr ).
  Beløbet skal være indbetalt senest 1. august på konto: 1551 - 7952006678

  Tilmelding
  Bemærk du skal have modtaget bekræftigelse for at din tilmelding er modtaget.

  Vi glæder os til at se så mange som muligt til nogle sjove og hyggelige dage i meget skønne naturomgivelser.

  En af dagene tager vi med bus på heldagstur til Sommerland Sjælland, hvor I får lov at gå rundt alene (dog i grupper) på pladsen - så du skal være gammel nok til at kunne kende klokken og finde rundt), desuden gør vi jer forældre opmærksomme på, at vi også besøger badelandsområdet.

  Medbring: Sovepose, lagen, toiletsager, evt. badetøj, regntøj/gummistøvler (check vejrudsigten), praktisk tøj (der er altid risiko for at blive temmelig beskidt, når du er på tur med 4HJ), kondisko el.lign., lommelygte, lidt lommepenge (vi anbefaler 50,- kr.)
  Du har selv ansvaret for dine ting, så lad dyre elektroniske dimser blive hjemme.
  Du må gerne medbringe mobiltelefon, men vi beder om at I forældre kontakter os ledere direkte, hvis der opstår problemer af en eller anden art - i stedet for at I selv forsøger at løse det med barnet.

  Vi glæder os til at modtage DIN tilmelding!

  4Hilsner
  Lejrudvalget v/Steen Holm, Jette Søgaard og Juniorlederne

  Jette

  Haver - nu med eget toilet

  Den 23.maj blev vores nye toiletkabine leveret.
  Anders har været hovedmanden for at skaffe et godt tilbud og få den transporteret op i haverne.
  Her ses Anders i færd med at forskønne haverne efter opstilling af det nye toilet.
  Steen

  Værtsfamilier søges

  Fra den 6-27 juli kommer der 2 finske piger til danmark, de har brug for nogle værtsfamilier som de kan bo hos, har du mod på at have en pige eller 2 boende i 1½ uges tid så meld tilbage for nærmere aftale

  med de bedste 4H-hilsner

  Jesper Højer Petersen
  Regionsformand

  Kaninhopkonkurrencer

  Hej multihold (tirsdag) og kaninhophold (torsdag)!

  Vi holder kaninhopkonkurrencer i forbindelse med grillaften. For at få tid til så mange konkurrencer som muligt, starter vi allerede kl. 16. Ved 18-tiden holder vi en pause og griller, derefter fortsætter konkurrencerne til kl. 20.
  Der er små præmier til vinderne.
  I må gerne låne kaniner i 4H - jeg håber at ALLE kaninerne deltager denne eftermiddag/aften.
  I kan skrive jeres ønsker på sedlen i skurvognen, gerne 2 kaniner hver, og så fordeler jeg dem efter bedste evne (dem der har fast tirsdags/torsdagskanin har fortrinsret). I må selvfølgelig også gerne stille op med jeres egne kaniner. Tilmelding og kaninønsker kan også sendes til

  Det koster ikke noget at deltage - men husk mad og drikke til grillaftenen.
  Vi starter med de helt lette klasser og arbejder os opad. Desuden længde og højdespring samt duelhop.

  Jette

  Grillaften

   

  Der afhodes grillaften tirsdag den 12. juni kl. 18:00-20:00

  Her kan forældre kan få en chance for at se foreningen og se og høre hvad der foregår på de forskellige hold.
  Venneforeningen sørger for grill, salat, brød samt kaffe, the og kage.
  Man tager selv grilmad og drikkelse med.
  De enkelte hold sørger for en aktivitet som viser hvad der laves på holdene.
  eks. en udstilling, en film af aktiviteterne (vi har eget video kamera nu !), en konkurrence eller noget helt andet, vælg selv.

  Steen

  Forårsklargøring

  Magnus har harvet i haverne og Anders har målt op til haveholdet. Ole, Leslie,Gert, magnus og Steen har klargjort den gamle kaninstald, ryddet op og savet, hugget og stablet brænde. Så nu er vi klar til opstart af de forskellige hold. Der er dog stadig opgaver tilbage som ivrige hjælpere kan deltage i.

  Steen

  Forårspløjning

  Så har Magnus været i haverne med en traktor og pløjet. Haveholdet kan nu fordele haverne og klargøre til de lækre grøntsager og flotte blomster.

  Steen

  Stor gave modtaget til vores ungdomsarbejde

  Vi er de meget heldige modtager en stor gave på omkring 10.600 kr. til ungdomsarbejde.
  Edel fra Hundested har overrakt pengene på vegne af Frederiksborg Amts Husholdnings udvalg, Hundested Husholdnings udvalg og Hundested Dyrskuefond. Vi siger tusinde tak og ser frem til nogle nye spændende aktiviteter som vi ellers ikke ville havde kunne igangsætte.
  Se billerne (året rundt 2007) hvor vi holdt en lille festlig kom-sammen i haverne med strålende sol og klar himmel hvor vi benyttede lejligheden til at lufte og hoppe lidt med kaninerne.

  Steen

  Flittige 4H'er

  I dag lørdag 20/1-07 har Claus og Magnus været ovre i 4H fra formiddagen af for at ligge grus og fliser i den nye stal, før flytning af kaninburer i morgen søndag. De har gået i vand og mudder for at ordne alt dette og der står meget vand ned ved kaninerne. Så nu er stalden klar til få burerne ind, hvis det kan lade sig gøre! Man skal have fornuftigt tøj og støvler på!

  Inge

  Kaninerne er nu flyttet. Alt gik som planlagt, for dem som var i ført langskaftede støvler :-)
  Nu står kaninerne tørt og rart og venter på at det bliver sommer så de kan deltage i nogle spændende aktiviteter.

  Steen