Søholm 4H
Vi skaber fremtiden
ved at udvikle unge til hele mennesker
Forside | T-shirts | Links | Venneforening
Billeder | Foreningen | Støt og hjælp | 4H Akademi
4H Akademi

4H Akademi

Uddannelse af instruktører og lederer efter 4H grundprincipper og visioner.

 

4H instruktøruddannelse

Top

Uddannelse af instruktører efter 4H grundprincipper og visioner.

Didaktisk benytte os af John Deweys teori om læring, populært kaldet ”learning by doing”, der handler om at lære ved at gøre sig sine egne erfaringer. Samtidig handler det ifølge Dewey også om at lære at deltage og indgå i meningsfællesskaber. Der skal derfor aktivt arbejdes på at skabe inkluderende sociale fællesskaber, hvori deltagerne kan lære ved at erfare, handle, opleve, lege, eksperimentere og reflektere over holdninger og meninger.
For at skabe og understøtte fællesskab, skal der oparbejdes traditioner og handlinger, ligesom der skal ske en tingsliggørelse af fællesskabet.

Undervisningen skal ske i en uformel ramme og hvor der er fokus på ”hands on” aktiviteter frem for traditionel ”tavleundervisning”. Det sætter store krav til instruktøren, der skal fungere som facilitator af gruppen. Instruktøren skal have kendskab til gruppeprocesser og socialt samspil og evne at styre alle individer ind i et inkluderende fællesskab.
Instruktører: Instruktøren har dog en særdeles vigtig rolle, både som facilitator af gruppen, som den erfarne, der kan lede gruppen i den rigtige retning og ikke mindst som rollemodel.

 

4H lederuddannelse

Top

Fremtiden skabes ved at udvikle unge til hele mennesker med holdninger, meninger, potentiale, der kan omstille sig, har sociale kompetencer til at indgå i inkluderende fællesskaber, og som kan fastholde en personlig udvikling og egne værdier i en foranderlig verden.

Vi arbejder med aldersopdelte og aldersrelateret uddannelsesmoduler.

10 - 12 år; Viden om og interesse for

13 - 14 år; Forståelse for

15 - 16 år; Anvendelse af viden

17 - 19 år; Syntese til løsninger

20 - 25 år; Vurdering af problemstillinger/udfordringer

 

4H lederuddannelse 10-12 år

Top

10 - 12 år

Uddannelse målsætning

Uddannelse indhold

Uddannelse materialer

 

Udviklingen af uddannelsen er sket med støtte fra med Fredensborg Kommune

4H lederuddannelse

13 - 14 år

Uddannelse målsætning

Uddannelse indhold

Uddannelse materialer