Søholm 4H
Vi skaber fremtiden
ved at udvikle unge til hele mennesker
Ny Forside Gl.Forside | T-shirts | Links | Venneforening
Billeder | Foreningen | Støt og hjælp | 4H Akademi
Forside -> Støtte

Støtte til frivilligt ungdomsarbejde

Top

Dit engagement:

 • Vis ansvar
 • Støt frivilligt arbejde
 • Støt ungdomsarbejde
 • Vis social engagement

Vores projekter:

 • Dyr og ansvar
 • Naturbevisthed
 • Sunde børn er glade børn
 • Børn i kontakt med naturen
 • Venskaber og stærke socíale kompetencer
 • Aktiviteter og medbestemmelse


Roskildedyrskue 2009

Muligheder

Top

Med støtte kan vi:

 • Lære unge om frivilligt organisationsarbejde
 • Aktiviteter med indhold
 • Udvikle ungdomsledere
 • Lære unge om demokrati og medbestemmelse
 • Meningsfyldte aktiviteter
 • Udvikle samarbejdsevner
 • Supplement til sports aktiviteter
 • Fastholde og udbygge aktiviteter
 • Bevistgøre unge om natur og miljø


Sommersjov 2009

Støttemuligheder

 • Personligt medlemskab af venneforening, 50 kr årligt
 • Familie medlemskab af venneforening, 75 kr årligt
 • Frivilligt engangs støttbidrag, eks 100, 200 kr
 • Frivilligt årligt støttebidrag, eks 200, 500 kr
 • Virksomhedssponsorat, efter aftale
 • Projektsponsorat, efter aftale

Anvendelse af midler:

 • Underskudsgaranti til arrangementer
 • Projektorienteret støtte
 • Driftsstøtte til dyr- og havehold
 • Rejsestøtte til ungdomsture og lejre
 • Merchandise til præmier
 • Materialer til faciliteter
 • Inventar til klubhus

NB! Støtte indbetalt fra virksomhed er fuld fradragsberettiget jvf SKAT.

Støttebeløb kan indsættes på konto:
Nordea 2274 7555714585
Husk at angive navn på indbetaling

Projekter i Søholm 4H

Top

Fra Frø til bord

Fra frø til bord er projektet, hvor årstiderne skal følges og sanses uden i naturen.

Formålet med projektet er derfor at naturen skal opleves, sanses og indtages og dette skal ske via en kombination af udekøkken, hvor vi kan tilberede vores afgrøder, og hvor det vil være muligt at følge vores afgrøder, fra vi starter med spiring af frø til vi høster vores afgrøder på forskellige tidspunkter.

Vores ønske er derfor, for at kunne gennemføre projektet, uden hensyn til vejr og vind, og med et meget stort ønske om at kunne forlænge vores sæsoner i det fri, ude i haverne.

Vi vil derfor gerne, kunne tilbyde bålsted med Lavuer, samt giver mulighed for at holde flere udendørs arrangementer og åbent hus arrangementer, der ikke er så vejr afhængige.


Relationer med heste

Projektet en ny type af aktiviteter, som kan udføres ved at udnytte vores erfaringer med aktiviteter for børn og unge samt anvendelse af vores heste flok.

Oplevelser og historier fra omverdenen viser, at der er et stort behov for at arbejde målrettet med aktiviteter, der kan styrke sociale relationer mellem børn og unge.

Vi mener at det vil given dem en væsentlig livsballast samt, at medvirke til at de daglige udfordringer og konflikter kan løses bedre ved en større indsigt og empatisk adfærd.

Vi har en gruppe af unge juniorleder som gerne vil udfordres i deres arbejde i foreningen.


Dyreskolen

Projektet giver skal børn og unge mulighed for at være sammen med dyr, således at der skabes interesse for og viden om dyreadfærd, pasning og pleje.

Projektet skal binde by og land sammen ved at give mulighed for omgang med almindelige landbrugsdyr.


Kaninhop og avl

Ideen med projektet er at give børnene mulighed for at deltage aktivt i selve pasningsaktiviteterne.

Det kræver bure som er tilpasset både kaniner og børn med hensyn til højde og adgang. Vi vil gerne sammenkæde pligter, ansvar og fornøjelser. Avlsarbejde i mindre omfang, vil være omfattet af projektet.
Vi har oplevet store glæder hos børnene ved at de kan se resultatet af deres anstrengelser med at skabe resultater.

Når vi fokusere på netop kaniner og kaninhop er det fordi, at kaniner ikke kan bringes til at hoppe med mindre de selv vil det. Det betyder at børnene skal skabe tillid sammen med kaninerne for at opnå det ønskede resultat.

Netop dette skaber udvikling i deres empati og vil styrke deres samvær med venner og kammerater i andre sociale sammenhænge.


Heste nu med hjul

Til udvidelse af vores aktiviteter med heste indkøbes et par små ponyvogne.
Vi har i forvejen et par ponyer som vil være velegnede til at trække vogne.

Aktiviteten vil betyde at vi kan fastholde og udvide målgruppen for vores hesteaktiviteter.


IT, dyr og børn

Vi ønsker at udvikle et undervisningsmateriale som naturligt sammenbinder digitale medier og læring om dyreholdet.

Formålet er at styrke forståelsen for natur og dyr og samtidig give børnene et praktisk kendskab til it-anvendelse.

Vi ønsker med dette initiativ, at fremstå med et moderne og tidssvarende aktivitetstilbud, som både kan benyttes som en fritidsaktivitet, i forbindelse med børnehavebesøg og ikke mindst som et tilbud til Skolen i virkeligheden.

Vi har tidligere med stor succes skabt sammenhæng mellem computer, dyr og natur i forbindelse med vores ”Nirvana” projekt (drenge med ensidig computerinteresse, som nu er kommet ud i naturen)

Sponsorer

Top

Sponsorliste

Her kan du se liste af sponsore som gennem tiden har støttet os på forskellige måder, enten direkte til projekter, generel støtte eller med sponsorgaver til konkurrencer eller aktiviteter.

Bilag til støtteansøgninger:

opdateret 9.1.2014